Auntie-session-packages

Aunties Leader-samtalepakker

Aunties Leader-samtalepakker for teamledere og administrasjon fokuserer på å støtte lederens mestring og håndtering av interne forhold. Resultatet er at kapasiteten din for å håndtere vanskelige situasjoner øker. I tillegg får lederen støtte og verktøy for utfordrende situasjoner som oppstår i lederrollen, følelsesmessig ledelse og utvikling av motstandsdyktige team.

Samtalepakkene inkluderer fem videomøter med en Auntie-fagperson, og i tillegg materialer og oppgaver som støtter endring.

Det finnes fem lederpakker som er uavhengige av hverandre. Pakkene gir utfyllende svar på utfordringene som oppstår i ledelsesarbeid.

Samtalepakker for ledereAunties lederpakker tilbyr verktøy og støtte for ledelsesutfordringer og mestring.

Born to Lead

Er du ny i en lederstilling og usikker?

Les mer

Leading with a Meaning

Har din entusiasme over å være leder forsvunnet gjennom årene?

Les mer

Dream Team in Process

Hvordan skaper du drømmeteamet ditt?

Les mer

Leader in Rough Waters

Har du opplevd vanskeligheter i arbeidsfellesskapet?

Les mer

Leading from a Distance

Hvordan leder du fjernarbeid og oppmuntrer deg og teamet ditt til selvledelse?

Les mer