Vi ivaretar teamets personvern

Godt personvern og sikkerhet ligger til grunn for alt vi gjør hos Auntie.
Auntie tilbyr tjenester innen mental helse for ansatte i ulike organisasjoner. Fordi arbeidet vårt påvirker brukernes private og profesjonelle liv, tar vi alle forholdsregler for å holde dataene deres trygge.
Auntie_security
samtaletimer-er-konfidensielle

Aunties samtaletimer er 100 % konfidensielle

ingen-data-til-offentlige-helseregistre

Vi sender ikke data til offentlige helseregistre

Ingen-identifiserbar-informasjon-blir-delt-med-arbeidsgiver

Ingen identifiserbar informasjon blir delt med arbeidsgiver

 

bruke-anonymt

Du kan bruke Auntie anonymt

auntie certified by an industry-leading security provider

Vi er sertifisert av et bransjeledende inspeksjonsorgan for informasjonssikkerhet

Som bedrift er Auntie ISO 27001-sertifisert av NIXU, noe som betyr at vi håndterer informasjonssikkerhet etter høye standarder.

Sikkerhet og personvern hos Auntie

Les Aunties vilkår og retningslinjer for en mer detaljert oversikt. Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål fra arbeidsgivere og ansatte.
Hvordan er Auntie forberedt på sikkerhetsangrep?

Vi gjennomfører tester og revisjoner ved hjelp av eksterne, uavhengige sikkerhetseksperter. Tekniske revisjoner har blitt utført i 2019, 2020 og 2021. ISO27001 sertifiseringsrevisjon ble utført i 2021. I tillegg til revisjoner ivaretas informasjonssikkerhet i det daglige arbeidet, gjennom teknologiutvikling så vel som opplæring av ansatte og prosesser.

Hvordan overholder Auntie kravene i EUs personvernforordning?
Både den tekniske informasjonssikkerheten, de valgte verktøyene og de operasjonelle prosessene oppfyller kravene i personvernforordningen fra 25. mai 2018.

Personvern for Auntie brukere

Hvilken informasjon lagres om meg?

Følgende informasjon lagres i Aunties datasystem:

  • navn
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • svarene dine på undersøkelsene (start- og sluttundersøkelser, tilbakemeldinger om timene)
  • målene dine i oppfølgingsskjemaet (hvis et oppfølgingsskjema brukes)
  • pakken din og språket du velger
  • navnet på din veileder hos Auntie
  • navnet på arbeidsgiveren din
Hvem har tilgang til dataene mine?
Det er kun autorisert ansatte, fagpersoner eller partnere som kan få tilgang til dataene. Det finnes forskjellige tilgangsnivåer, og hver bruker får kun tilgang til informasjon som er nødvendig for deres oppgave. Tilgangen til informasjon er begrenset til de som trenger den for å kunne levere tjenesten. Alle Auntie-fagfolk har underskrevet en taushetserklæring og er strengt forpliktet til konfidensialitet. Alle tilgangsrettigheter kontrolleres regelmessig.
Kan informasjonen min videreformidles?

Auntie hverken selger eller videreformidler personlig informasjon. Les mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i vår personvernerklæring.

Samtaler med en Auntie-profesjonell er helt konfidensielle, og vi vil aldri avsløre innholdet i samtalen til tredjeparter. Unntak kan imidlertid gjøres i situasjoner der Auntie-profesjonelle har rett og plikt til å rapportere til en offentlig myndighet basert på lover og etiske prinsipper.

Hvilken informasjon leveres til arbeidsgiveren min?
Ingen personlig informasjon deles med arbeidsledere eller ledelse. Rapporter på gruppenivå kan kun dannes med grupper som består av minst ti personer, og all identifiserbar informasjon blir ødelagt før slike rapporter dannes, hvilket gjør det umulig å identifisere enkeltpersoner.
Er videosamtalesystemet sikkert?
Videosamtalesystemet er sikkert. Forbindelsen er sikker og ingen utenfor rommet kan lytte, se eller delta i samtalen. Vi bruker Whereby som plattform. Du kan lese mer om Wherebys sikkerhets- og personvernpraksis her.
Blir videosamtalene tatt opp?
Samtaler og videosamtaler blir aldri tatt opp eller lagret noe som helst sted.
Blir informasjonen min overført til Helsenorge?
Nei, informasjonen din blir ikke overført til Helsenorge.
Hvordan skiller informasjonen Auntie innhenter og lagrer seg fra pasientinformasjon?
Informasjonen Auntie innhenter og lagrer er kundeinformasjon. For eksempel spør eller lagrer ikke Auntie informasjon om medisinske diagnoser. I tillegg er det mulig å få dataene dine fjernet fra Aunties datasystem på forespørsel.
Kan jeg se hvilken informasjon som er lagret om meg?
Forespørselen om datakontroll kan sendes til info@auntie.fi. Med mindre annet er forespurt, vil informasjonen bli sendt via kryptert e-post. Det er gratis å bruke retten til datainnsyn.
Jeg vil ha dataene mine slettet – hva gjør jeg?

Send en forespørsel om sletting av data til e-postadressen info@auntie.fi. Vi informerer deg når dataene er slettet. Data blir slettet fra databasen så snart som mulig etter forespørselen, og alle sikkerhetskopier vil bli slettet innen 30 dager etter sletting.

 
Lurer du på noe?

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss her