Ta hand om ditt teams integritet

Säkerhet och integritet är grunden i allt vi gör på Auntie.
Auntie tillhandahåller tjänster relaterade till psykisk hälsa för anställda i olika organisationer. Vårt arbete påverkar både yrkesliv- och privatliv för våra användare. Därför tar vi alla försiktighetsåtgärder vi kan för att skydda deras uppgifter och information.
Auntie_security
sessions_are_confidential

Aunties samtal är 100% konfidentiella

no_data_to_the_government

Vi skickar inte uppgifter till statliga hälsoregister

not_sharing_with_the_employer

Vi delar ingen information med din arbetsgivare

using_anonymously

Du kan använda Auntie anonymt

auntie certified by an industry-leading security provider

Vi är certifierade av ett branschledande granskningsorgan för informationssäkerhet

Hela företaget är ISO 27001-certifierat av Nixu. Detta visar att Auntie värnar om sin informationssäkerhet och tillämpar bästa praxis i alla delar av organisationen.

Säkerhet och integritet på Auntie

Läs våra villkor för en mer omfattande bild. Nedan hittar du svar på vanliga frågor från arbetsgivare och anställda.
På vilket sätt är Auntie förberedda på cyberattacker?

Vi genomför tester och granskningar med en extern, oberoende säkerhetsexpert(er). Tekniska granskningar har genomförts 2019, 2020 och 2021. ISO 27001-certifierinsrevisionen tog plats 2021.

Hur efterlever Auntie GDPR?

Såväl den tekniska informationssäkerheten som de valda verktygen och driftprocesserna möter kraven i GDPR av den 15 maj 2018.

Integritet för Auntie användare

Vilka uppgifter om mig lagras?

Följande information lagras i Aunties datasystem:

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • dina enkätsvar (start- och avslutningsenkäter, samtalsfeedback)
  • dina mål i uppföljningsformuläret (om uppföljningsformulär används)
  • ditt valda paket och språk
  • namnet på din Auntie-expert
  • namnet på din arbetsgivare
Vem har tillgång till mina uppgifter?

Endast behöriga medarbetare, specialister eller partners har åtkomst till uppgifterna. Det finns olika nivåer av behörighet, och varje användare kan endast komma åt de uppgifter som är nödvändiga för aktuell aktivitet. Åtkomst till uppgifterna är begränsad till dem som behöver uppgifterna för att tjänsten ska kunna utföras. Alla Auntie-specialister har undertecknat ett sekretessavtal och är bundna av strikt sekretess. Alla åtkomsträttigheter kontrolleras regelbundet.

Kan mina uppgifter skickas vidare?

Auntie varken säljer eller vidarebefordrar personuppgifter till någon. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Diskussioner med våra Auntie-experter är helt konfidentiella och vi kommer aldrig att dela vad ni pratat om med en tredje part. Undantag kan dock göras i sådana fall, där Auntie-experten baserat på lagar och etiska principer har rätt och skyldighet att rapportera till en offentlig myndighet.

Vilka uppgifter skickas till min arbetsgivare?

Personuppgifter delas aldrig med arbetsledare, eller handledare. Rapporter på gruppnivå kan tas fram endast om gruppen består av minst 10 personer, och då raderas all information som skulle kunna identifiera specifika individer innan rapporterna genereras.

Är videosamtalssystemet säkert?

Ja, videosamtalssystemet är säkert. Uppkopplingen är säker och ingen utanför rummet kan höra, se eller delta i samtalet. Vi använder systemet Whereby. Du kan läsa mer om \link\Wherebys säkerhets- och integritetsrutiner här\link\.

Spelas videosamtalerna in?

Samtal och videosessioner spelas aldrig in.

Skickas mina uppgifter till 1177 Vårdguiden?

Nej, dina uppgifter skickas inte till 1177.

På vilket sätt skiljer sig informationen som Auntie samlar in och lagrar från patientinformation?

Informationen som Auntie samlar in och lagrar är kundinformation. Auntie begär eller lagrar ingen information om medicinska diagnoser till exempel. Du har även möjlighet att begära att dina uppgifter tas bort från Aunties datasystem.

Kan jag se vilka uppgifter om mig som lagras?

Begäran om datainspektion kan skickas till info@auntie.io Om inte annat anges skickas informationen per krypterat e-postmeddelande. Det är gratis att använda din rätt till datainspektion.

Jag vill att mina uppgifter raderas. Hur gör jag?

Skicka en begäran om att radera uppgifterna till info@auntie.io Vi informerar dig när uppgifterna har raderats. De raderas från databasen så snart det är möjligt, och alla backuper raderas inom 30 dagar därefter.

Har du en fråga?

Har du en fråga?

Kontakta oss här