Aunties metod är rotad i beprövade, effektiva psykologiska ramverk

Vi har utvecklat vår metod i Finland sedan 2015. Den grundar sig i modern beteendeterapi och är ett förebyggande, lösningsfokuserat förhållningssätt till psykisk hälsa och välbefinnande. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Stommen i Aunties strukturerade, paketbaserade metod kommer främst från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och lösningsfokuserad terapi, samt positiv psykologi.

ACT handlar om att utveckla psykologisk flexibilitet. Det går ut på att acceptera saker som du inte har någon kontroll över och fokusera på de saker du kan påverka. 

Genom att utveckla psykologisk flexibilitet lär vi oss att bemöta utmanande situationer på ett sätt som matchar våra personliga värderingar. Det innebär också att lära sig att vara närvarande och ta in alla känslor som uppstår när vi står inför en utmaning.

Det kan låta skrämmande, men att konfrontera problemet är ett otroligt effektivt sätt att åstadkomma en positiv förändring i våra liv. Genom att verkligen känna våra känslor kan vi hantera livets skeenden bättre.

choosing_a_package
supportive_conversation

Stödjande samtal och ett framtidsfokuserat förhållningssätt

Ibland är allt vi behöver någon som lyssnar. 

Ett stöttande samtal med en kvalificerad person inom psykisk hälsa från Auntie handlar om att känna sig hörd, trygg och uppskattad utan att bli dömd, oavsett ämne. 

Auntie använder aspekter av ett lösningsbaserat förhållningssätt till psykisk hälsa. Det är alltså en framtidsfokuserad metod som handlar om att hitta lösningar, i stället för att dröja vid problemen.

Den här metoden hjälper även till att belysa en persons återhämtningsförmåga, styrka och kapacitet, samt deras förmåga att sätta och tillämpa mål som kommer att skapa positiva förändringar i deras beteende och liv.

Globalt nätverk av kunnig personal inom psykisk hälsa

about-auntie-why-auntie

 Den höga kvaliteten på vår tjänst är tack vare Aunties kunniga och engagerade personal inom psykisk hälsa. Där ingår: 

  • Psykologer
  • Lösningsorienterade terapeuter
  • Korttidsterapeuter 
  • Psykoterapeuter

Våra medarbetare har slutfört Auntie Academy för att bli experter inom Auntie-metoden, så att de kan ge din personal konsekvent och effektiv hjälp. 

Aunties kvalificerade personal inom psykisk hälsa följer även strikta säkerhets- och sekretesstandarder, såväl som kundsekretess. Dina medarbetare kan vara säkra på att Aunties personal aldrig kommer att dela deras uppgifter eller innehållet under samtalen. 

Våra kunders medarbetare tycker mycket om Aunties personal, och den genomsnittliga nöjdhetsgraden är 9,5 på en skala 1–10. Om en medarbetare vill byta till en annan expert, gör vår kundtjänst processen mycket enkel.

Arbetar du inom psykisk hälsa och vill jobba på Auntie?

ready to invest in your people all packages auntie

Har du frågor om vår metod? 

Vi svarar gärna på dina frågor. Kontakta oss nedan. 
Kontakta oss