Auntien lähestymistapa perustuu tutkitusti tehokkaisiin terapiasuuntauksiin

Olemme kehittäneet Auntien lähestymistapaa Suomessa vuodesta 2015 lähtien. Kehitystä ovat ohjanneet nykyaikainen käyttäytymisterapia sekä ennaltaehkäisevä ja ratkaisukeskeinen näkökulma mielenterveyteen ja hyvinvointiin.  

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Auntien jäsennellyn, pakettipohjaisen lähestymistavan ydin on hyväksymis- ja omistautumisterapia, HOT (Acceptance and Commitment Therapy eli ACT), jolla on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Taustalla  ovat myös ratkaisukeskeinen terapia sekä positiivinen psykologia.

Pähkinänkuoressa hyväksymis- ja omistautumisterapiassa on kyse psykologisen joustavuuden kehittämisestä. Sen avulla pyritään hyväksymään asiat, jotka eivät ole henkilön omassa hallinnassa, ja keskittymään sen sijaan asioihin, joihin tämä voi vaikuttaa.

Kehittämällä psykologista joustavuutta voimme oppia reagoimaan haastaviin tilanteisiin henkilökohtaisten arvojemme mukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa myös, että meidän on opeteltava olemaan läsnä ja ottamaan vastaan kaikki tunteet ja tuntemukset, joita haasteet meissä aiheuttavat.

Se saattaa kuulostaa pelottavalta, mutta ongelmien kohtaaminen rohkeasti on tehokas keino saada aikaan myönteisiä muutoksia omassa elämässä. Kun tunnemme, mitä meidän todella tarvitsee tuntea, selviydymme aiempaa paremmin erilaisista kokemuksista.

Auntien lähestymistapa perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan
supportive_conversation

Tukea antava keskustelu ja tulevaisuuteen keskittyvä lähestymistapa

Joskus sitä vain tarvitsee hyvän ja perusteellisen keskustelun. 

Auntie-ammattilaisen kanssa keskustellessasi koet tulevasi kuulluksi, olevasi turvassa sekä arvostettu ja ettei keskustelukumppanisi arvostele sinua – oli aihe mikä tahansa. 

Auntie-ammattilaiset käyttävät ratkaisukeskeistä lähestymistapaa tulevaisuuteen keskittyvällä tavalla ja keskittyvät työskentelyssään etsimään ratkaisuja ongelmien märehtimisen sijaan.

Yksi tämän lähestymistavan tavoitteista on korostaa henkilön luontaista resilienssiä, voimaa ja kyvykkyyttä ja sitä, että hän kykenee asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita, jotka muuttavat hänen elämäänsä ja käyttäytymistään myönteiseen suuntaan.

Maailmanlaajuinen mielen ammattilaisten verkosto

about-auntie-why-auntie

Palvelumme korkean laadun takaavat Auntien omistautuneet ja osaavat mielen ammattilaiset. Heidän joukkoonsa lukeutuu muun muassa seuraavien ammattikuntien edustajia:

- psykologeja
- ratkaisukeskeisiä terapeutteja
- lyhytterapeutteja sekä
- psykoterapeutteja

Taloon tultuaan kaikki Auntie-ammattilaiset osallistuvat Auntie Academy -perehdytykseen, jonka aikana heitä opastetaan Auntie-ammattilaisten yhteisiin työtapoihin. Näin he pystyvät tarjoamaan työntekijöillesi johdonmukaista, tehokasta tukea.

Kaikki Auntie-ammattilaiset ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja tietoturva- ja tietosuojaohjeita, sekä käsittelemään asiakkaiden tietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Työntekijät voivat aina luottaa siihen, että tapaamisessa käsitellyt aiheet ja tiedot pysyvät aina heidän ja kyseisen Auntie-ammattilaisen välisinä.

Palvelun käyttäjät pitävät Auntie-ammattilaisia suuressa arvossa, ja palvelun keskimääräinen käyttäjätyytyväisyys on 9,5 asteikolla 1–10. Jos työntekijä tulee siihen tulokseen, että hän haluaa tavata vastedes jotakuta toista Auntie-ammattilaista, asiakaspalvelumme auttaa mielellään asian järjestämisessä.

Mielen ammattilainen –
haluatko liittyä Auntien tiimiin?

ready to invest in your people all packages auntie

Jäikö sinulle vielä kysyttävää Auntien lähestymistavasta? 

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi. Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla painikkeella. 

Ota yhteyttä