Työntekijöiden yksityisyydestä huolehtiminen

Tietoturva ja yksityisyys ovat Auntielle sydämen asia.
Auntie tarjoaa mielen hyvinvointipalveluita eri organisaatioiden työntekijöille. Työmme vaikuttaa käyttäjiemme henkilökohtaiseen, yksityis- ja ammatilliseen elämään, joten teemme kaikkemme varmistaaksemme, että heidän tietonsa pysyvät turvassa.
Auntie_security
sessions_are_confidential

Auntie-tapaamiset ovat sataprosenttisen luottamuksellisia.

no_data_to_the_government

Emme syötä tietoja terveysrekistereihin, kuten Omakantaan.

not_sharing_with_the_employer

Emme jaa mitään tietoa työnantajallesi

using_anonymously

Voit käyttää Auntieta myös nimettömänä.

auntie certified by an industry-leading security provider

Auntie on alan johtavan tietoturvatarkastustoimijan sertifioima

Auntien tietoturvan hallintajärjestelmälle (ISMS:lle) on myönnetty Nixun ISO 27001 -sertifikaatti. Sertifiointi osoittaa, että Auntie hallinnoi tietoturvaansa asianmukaisesti ja noudattaa siihen liittyvissä toimenpiteissä parhaita käytäntöjä.

Auntie-palvelun tietoturva ja yksityisyys

Tarkempia tietoja löydät Auntien palveluehdoista ja käytännöistä. Alta löydät vastauksia joihinkin työnantajien ja työntekijöiden usein kysymiin kysymyksiin.
Miten Auntie on varautunut tietoturvahyökkäyksiin?

Teetämme ulkopuolisen, riippumattoman tietoturva-asiantuntijan/asiantuntijoiden testejä/auditointeja. Tekninen auditointi on suoritettu 2019, 2020 ja 2021. ISO 27001 sertifiointiauditointi tehtiin 2021. Auditointien lisäksi tietoturva huomioidaan päivittäisessä työssä, sekä teknologiakehityksessä että prosesseissa.

Miten Auntie noudattaa GDPR-vaatimuksia?
Sekä tekninen tietoturva, valitut työvälineet että toimintaprosessit vastaavat 25.5.2018 GDPR:n vaatimuksia.

Auntie-palvelun käyttäjien yksityisyys

Mitä tietoja minusta tallennetaan?
Palvelun käyttäjästä tallennetaan seuraavat tiedot:
  • nimi
  • käyttäjän antama sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • käyttäjän itsensä antamat vastaukset kartoituskyselyihin (alku-, loppu- ja sessiokyselyt)
  • seurantalomakkeeseen kirjatut tavoitteet (jos seurantalomake on otettu käyttöön)
  • käyttäjän valitsema paketti ja kieli
  • käyttäjän Auntie-ammattilainen
  • yritys
Kuka pääsee käsiksi tietoihini?
Tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Pääsy tietoihin on vain niillä, joille se on oleellista palvelun toimituksen kannalta. Kaikilla Auntie-ammattilaisilla on NDA.
Voidaanko tietojani luovuttaa eteenpäin?

Auntie ei myy eikä mitenkään muutoinkaan luovuta yksilötietoja eteenpäin. Tietosuojaselosteestamme voit lukea lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Keskustelut Auntie-ammattilaisen kanssa ovat täysin luottamuksellisia emmekä koskaan välitä keskustelujen sisältöjä kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat kuitenkin tilanteet, joissa Auntie-ammattilaisella on lakeihin ja eettisiin periaatteisiin perustuen oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus viranomaiselle. 

Mitä tietoja henkilökohtaisista tapaamisistani toimitetaan työnantajalleni?

Auntie ei koskaan välitä mitään tapaamisia koskevia tietoja esihenkilöllesi tai organisaatiosi johdolle.

Mitä tietoja kyselyvastauksistani välitetään työnantajalleni?
Auntie ei koskaan jaa tunnistettavia kyselyiden kautta saatuja tietoja esihenkilöllesi, organisaatiosi johdolle tai viranomaisille. Saatamme muodostaa kyselyjen perusteella ryhmätason raportteja, kun vastaajia on kertynyt niin paljon, ettei yksittäisiä ihmisiä ei ole enää mahdollista tunnistaa vastauksista.
Onko videoneuvottelujärjestelmä tietoturvallinen?
Järjestelmä on turvallinen. Yhteys on suojattu, eikä kukaan huoneen ulkopuolelta voi kuunnella tai osallistua keskusteluun. Käytämme Whereby-järjestelmää, lisätietoja Wherebyn tietoturva- ja tietosuoja-asioista löydät täältä.
Tallentuuko videosessio jonnekin?

Keskusteluja tai kuvaa ei tallenneta mihinkään.

 
Viedäänkö tietoni johonkin valtion terveydenhuoltojärjestelmään?
Ei, tietojasi ei syötetä mihinkään valtion (tai muunkaan tahon) terveystietokantaan, kuten Kantaan.
Miten Auntien tieto eroaa potilastiedosta?
Auntien tieto on asiakastietoa. Esimerkiksi Auntie ei selvitä tai tallenna sairausdiagnooseja. Lisäksi Auntien tiedot on mahdollista pyytää poistettavaksi.
Voinko nähdä mitä tietoja minusta on tallennettu?
Tarkastuspyynnön voi laittaa osoitteeseen info@auntie.io. Ellet pyydä muuta, tiedot toimitetaan salatulla sähköpostilla. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta.
Haluan tietoni poistettavaksi, mitä teen?

Lähetä pyyntö tietojen poistamisesta mailiosoitteeseen info@auntie.io . Kuittaamme kun tiedot on poistettu. Tietokannasta tiedot poistetaan mahdollisimman pian pyynnön tultua, varmuuskopioista tiedot poistuvat tämän jälkeen, 30 päivän kuluttua poistamisesta.

 
Jäikö sinulle jotain kysyttävää

Jäikö sinulle vielä jotain kysyttävää? 

Ota yhteyttä tästä