Stokke-ansatte lærer selvledelse med Auntie

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Stokke-image-750x328-1-Dec-01-2022-03-57-33-4235-PM.png

Fleksibiliteten i den hybride arbeidshverdagen stiller nye krav til både ledere og medarbeidere. I barneutstyr-virksomheten Stokke får ansatte hjelp av Auntie til å mestre selvledelse i den nye normalen.

Med omorganisering, pandemi og rekordsalg, har arbeidshverdagen for Stokke sine medarbeidere endret seg betraktelig de siste årene. Sara Hernández López i Stokkes HR-avdeling ønsket derfor å gi kollegaene et ekstra sett med verktøy for å mestre den nye tilværelsen og det høye tempoet i organisasjonen.

Løsningen fant Stokke i Auntie, en digital lavterskel-tjeneste for virksomheter som ønsker å ivareta medarbeidernes mentale helse.

– Vi vet at endring ofte medfører stress, og på toppen stod vi midt i en pandemi. Vi trengte et tilbud som ivaretar våre medarbeideres mentale helse i den nye hverdagen, forklarer Hernández López.

Gjennom Auntie får ansatte i Stokke tilbud om samtaler med en terapeut, samt støtte og verktøy til å håndtere blant annet stress, bekymringer, tidsklemma og andre utfordringer. Åtte måneder inn i samarbeidet er Hernández López overrasket over utviklingen.

– Der vi trodde at hjelp til stresshåndtering ville bli den største driveren av Auntie-tjenesten, ser vi et tydeligere behov for hjelp til selvledelse. I en hybrid arbeidshverdag sitter vi lenger unna hverandre, og behovet for rammer og veiledning innenfor den nye normalen er veldig tydelig, forteller hun.

Sara Hernández López, Stokke

 

"De fleste av oss opplever utfordringer i løpet av livet, enten hjemme eller på jobb. Det er ikke før vi setter søkelyset på dem at vi ser hvor mye de faktisk påvirker oss, og hvilke grep vi kan ta for å løse dem."

Sara Hernández López, HR-Rådgiver, Stokke

Fleksibilitet krever mer av ansatte

Hjemmekontor og hybride arbeidsformer krever større grad av selvledelse. Selv om selvledelse for mange er forbundet med fleksibilitet og frihet, kan det ta tid og øvelse å mestre. I Stokke får ansatte både tillit og ansvar, og oppmuntres til å vise initiativ.

– Hos oss er det flat struktur og høyt under taket. Våre medarbeidere har stor påvirkning rundt eget arbeid, forteller Hernández López, og fortsetter:

– Likevel vet vi at fleksibiliteten kan oppleves som utfordrende for medarbeidere som er vant til fastere rammer.

Norge har høyere autonomi i arbeidslivet enn de fleste andre land, og autonomi og medbestemmelsesrett anses av Statens arbeidsmiljøinstitutt som et stort konkurransefortrinn det er viktig å holde fast ved. Med endrede arbeidsstrukturer og større fysisk avstand, er det derfor viktig å legge til rette for at ansatte kan mestre den nye arbeidshverdagen.

– Vi ønsker naturligvis at våre medarbeidere har forutsetningene som trengs for å gjøre en best mulig jobb. Vel så viktig er det likevel at de har det bra mens de gjør den, sier Hernández López.

Jobb og privatliv er tett forbundet

I tillegg til hovedkontor i Ålesund og Stuttgart i Tyskland, har Stokke ansatte over hele verden. Mange jobber langt unna nærmeste familie og miljøet de vokste opp i. Da blir et sikkerhetsnett ekstra viktig, mener Hernández López.

– De fleste av oss opplever utfordringer i løpet av livet, enten hjemme eller på jobb. Det er ikke før vi setter søkelyset på dem at vi ser hvor mye de faktisk påvirker oss, og hvilke grep vi kan ta for å løse dem, forteller hun, og utdyper:

– Jeg har blant annet vært med på avslutningssamtaler der medarbeidere har valgt å si opp på grunn av utfordringer som ikke er arbeidsrelaterte. Hadde vi visst hvilke utfordringer de stod overfor, kunne vi ha kommet inn tidligere og kanskje gjort en forskjell.

Åpen om egen ensomhet

Hernández López har selv fått hjelp til å håndtere ensomhet og stress. Hun er opprinnelig fra Madrid i Spania, men flyttet til Stuttgart i Tyskland etter studiene og har jobbet i Stokke siden 2019. Da koronapandemien kom og Tyskland stengte ned, følte hun på en motløshet.

– Å leve isolert i perioder har vært vanskelig for meg. Jeg har fått god hjelp fra Auntie til å sortere tanker og følelser, og til å se hvilke grep jeg kan ta, forklarer Hernández López.

Hun brenner for god mental helse, og snakker åpent med kollegaer om utfordringene hun selv har kjent på kroppen de siste årene.

– For at flere skal ta steget og tørre å snakke om hvordan de har det, må noen gå foran. I dette tilfellet meg, avslutter hun.

Les mer om Stokke her: https://stokke.com

Del artikkel
share blog post via email