Auntie Service - Auntie professionals offer psychological discussion support

Auntie tjänst

På anställdas problem med stress, sömnlöshet, brist på motivation eller smärtpunkter i det personliga livet hittar man lösningar med hjälp av ett Auntie-proffs. Auntie är avsett att förebygga utmaningar med ork och psykisk hälsa, det vill säga att förhindra vardagliga utmaningar från att eskalera till en kris. Aunties grepp är coachande och praktiskt.

Auntie är en tjänst som organisationer erbjuder sina anställda

Lär dig av våra kunders erfarenhet med oss om fördelarna med Auntie-tjänster.

Så här får du Auntie tillgängligt för din organisation

Auntie Stressed out package image

1. Beställa paketer

Företaget beställer den mängd Auntie-paket som det önskar ska användas av anställda per år.

Auntie Lost in Transition Package

2. Tjänsten börjar med Aunties support

I tjänsten ingår informationsevenemang, stöd till kommunikation och intern marknadsföring, webbinarier på engelska samt rapportering om resultaten.

3. Registreringen sker online

Användaren anmäler sig själv till Auntie-tjänstepaketen, eller HR eller chef kan rekommendera tjänsten till användaren.

4. Val av tjänstepaket

Användaren väljer ett lämpligt tjänstepaket åt sig själv. Vid behov hjälper ett Auntie-proffs till med att välja paketet.

Auntie Classic Service - low threshold mental well-being

5. Auntie paketet börjar

Varje Auntie-paket innehåller fem 45-minuters videosessioner med en Auntieproffs och enkla övningar.

Auntie tjänstepaket

Vi ber dig som arbetar med HR att lämna dina kontaktuppgifter

Tillsammans letar vi efter de bästa alternativen för företaget när det gäller att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet för chefen och teamet med hjälp av Aunties tjänstepaket.

Q&A

Vilken typ av verksamhet passar Auntie till?

Auntie passar många olika verksamheter, oavsett vilken bransch det gäller. Auntie är en tjänst som främjar välmående på jobbet. Tjänsten är menad för organisationer som anser att deras personals mentala välmående är viktigt. Auntie är en tjänst som organisationer erbjuder sina anställda.

Vilka är Auntie avsett för?

Auntie är en välfärdstjänst för arbetshälsa. Tjänsten är avsedd för organisationer som ser att det är viktigt att deras personal har en god psykisk hälsa. På det individuella planet är Auntie en tjänst för personer som vill satsa på sin psykisk hälsa innan utmaningar går över i kriser. Auntie är alltså en tjänst som organisationer erbjuder sina anställda.

Vilka uppgifter får arbetsgivaren om anställdas Auntie-användning?

Alla diskussioner som pågår under mötet är strikt konfidentiella, ingen information om dess innehåll avslöjas för arbetsgivaren. I vissa organisationer där tröskeln hålls så låg som möjligt kan arbetsgivaren få reda på antalet användare och de problem som tas upp i summeringsrapporterna, i form av anonym feedback till arbetsgivaren.

Hos andra organisationer visas den anställdas avdelning och hos andra även deras namn. Det sista har visat sig höja tröskeln avsevärt, så Auntie rekommenderar att det undviks där det är möjligt. Innan registreringen får personen alltid reda på vilken policy deras arbetsgivare har.

Vad kostar Auntie?

Vi berättar gärna mer men vi garanterar att Auntie kostar mycket mindre än sjukfrånvaron! Boka en presentationstid i kalendern eller kontakta oss.

Hur fungerar Auntie?

När organisationen har träffat ett avtal med Auntie, organiserar Auntie ett informationsmöte för personalen och de kan anmäla sig till tjänsten via nätet enligt definierade kriterier. När en person har anmält sig, får han eller hon en inbjudan till en hälsodeklaration. Enligt svaren på deklarationen väljer vi ett lämpligt proffs för personen. Proffset tar kontakt med personen inom tre arbetsdagar och kommer överens om tidpunkterna för videomöten. I princip ordnas de 45 minuters videomötena en gång i veckan under fem veckor.

Vilka är Auntie-proffsen?

Auntie-proffsen är alla utbildade proffs på psykisk vård. Bland proffsen finns det psykologer, kortterapeuter och lösningsinriktade terapeuter.

Hur mycket sysselsätter Auntie HR-personalen?

Måttligt. I början behövs HR:s och kommunikationens krafter för att sprida Auntie-budskapet till chefer och anställda. Vi rekommenderar varmt att HR-personalen själva ska bekanta sig med Auntie så att de kan berätta om tjänsten för just de personer som mest skulle ha nytta av den.

Hur leds de personer som skulle få mest fördelar av Auntie till tjänsten?

Den bästa metoden har visat sig vara tät kommunikation med de anställda och att arbetsledare och HR-avdelningen själva har genomfört Auntie och kan berätta om det för personalen. Att det är så lättillgängligt som möjligt att börja med tjänsten – Auntie kan till exempel användas utan särskilt godkännande från chefer eller HR – sänker tröskeln rejält.

Hur skiljer sig Auntie åt från företagshälsovården?

Auntie är en välmåendetjänst. Den är avsedd att förhindra utmaningar med orken och mentalt välmående, det vill säga att förhindra att dagliga utmaningar eskalerar till kriser. Auntie har ett coachande och lösningsorienterat tillvägagångssätt. Användningen av Aunties tjänster registreras inte i något nationellt hälsoregister.