Leader in Rough Waters

Har något hänt på din arbetsplats eller är din organisation mitt uppe i en förändringsprocess? En ledarskapsposition kan vara givande, men den kräver också att man kan hantera utmanande situationer. För att kunna stötta ditt team behöver du som ledare också tid att reflektera över situationen och överväga hur du ska gå vidare. En Auntie-expert kan hjälpa dig att navigera en svår situation tills det värsta är över.
Auntie Leader in Rough Waters package

Hur mår du?

Befinner du eller ditt team er i stormens öga och vet inte hur ni ska ta er ut? Kämpar du själv med att behålla lugnet? Som ledare har du ett stort ansvar, vare sig du vill det eller inte. I en svår situation, när känslorna går höga, kan det rationella tänkandet hamna i skymundan och hindra dig från att hitta lösningar. Det är viktigt att du som ledare också tar hand om din egen arbetsförmåga och ditt eget välbefinnande. I en svår situation är det helt naturligt att också du som ledare behöver stöd för att kunna stötta ditt team.

Hur kan Auntie hjälpa?

Samtal med en Auntie-expert kan hjälpa dig att ta ett steg tillbaka från turbulensen och granska ditt teams situation utifrån. Detta kan hjälpa dig att se alternativa vägar framåt, liksom din egen roll i situationen och dess lösning. Du kan också lära dig att förstå och uppskatta dina egna och dina medarbetares reaktioner på en svår situation, så att du bättre kan bidra till teamets välbefinnande.

a little about auntie

Kort om Auntie

Auntie erbjuder förebyggande tjänster för att främja psykiskt välbefinnande. Vi hjälper våra användare hitta nya perspektiv och lösningar på situationer som orsakar stress eller som försvagar motivationen innan situationen går över styr.  

Användare kan boka konfidentiella, privata samtal med en kvalificerad expert. De får också tillgång till ett brett utbud av online-övningar för att stärka det psykiska välbefinnandet samt annat relaterat material.

Aunties experter inom psykiskt välbefinnande är till exempel psykologer, psykoterapeuter och specialister inom korttidsterapi.

-22 %

stressreducering

9.2

kundnöjdhet

97 %

rekommenderar Auntie

130 +

kvalificerade Auntie-experter

25 +

tillgängliga språk

Redo att investera i dina medarbetare?

Redo att investera i dina medarbetare?

Vi diskuterar gärna hur Auntie kan hjälpa dig att bygga en bättre affärsverksamhet. 
Kontakta oss

Alla samtalspaket

Psykologiskt stöd
Stressed_out_410x300

Stressed Out

Läs mer
Psykologiskt stöd
Overachiever_170

Overachiever

Läs mer
Psykologiskt stöd
Lost_in_transition_170

Lost in Transition

Läs mer
Psykologiskt stöd
Sleepless_in_seattle_170

Sleepless in Seattle

Läs mer
Psykologiskt stöd
Feeling_down_170

Feeling Down

Läs mer
Psykologiskt stöd
Back_to_business_170

Back to Business

Läs mer
Psykologiskt stöd
Loveboat_sinking_170

Loveboat Sinking

Läs mer
Psykologiskt stöd
SOS_170

S.O.S.

Läs mer
Coaching och utveckling
Leading_me_170

Leading Me

Läs mer
Coaching och utveckling
Building_me_170

Building Me

Läs mer
Coaching och utveckling
Good_to_great_170

Good to Great

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Born_to_lead_170

Born to Lead

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Dream_team_170

Dream Team in Process

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Leader_in_rough_waters_170

Leader in Rough Waters

Läs mer
arrow slider left
arrow slider right