S.O.S.

Har något oväntat eller obehagligt inträffat i ditt liv eller har något stört dig under en längre tid? Allt möjligt drabbar oss i livet och ibland kan oförutsedda händelser tvinga oss att stanna upp eller skapa en virvelvind av känslor. I ett sånt här läge kan ett samtal med en expert hjälpa.
SOS

Hur mår du?

Du kanske har upplevt en stressig situation på jobbet eller hemma, har förlorat jobbet eller oroar dig för en närstående. När något tynger dig och du upplever att det påverkar din vardag är det bra att få samtalsstöd utifrån för att hantera situationen.

Hur kan Auntie hjälpa?

Aunties experter inom psykiskt välbefinnande stöder dig och hjälper dig att hantera de känslor och tankar som uppstår vid livsförändringar och svåra situationer. I det här paketet ligger fokus på att identifiera och använda dina egna resurser samt på att stärka motståndskraften och känslan av hoppfullhet.

Om du tidigare har upplevt en traumatisk händelse, till exempel en allvarlig personlig kris såsom en nära anhörigs död, våld, en allvarlig olycka eller om du har självmordstankar ska du inte använda dig av denna tjänst utan kontakta din vårdgivare eller krisstöd. Auntie gör ingen hälsoundersökning eller bedömning av behovet av behandling och Aunties experter ger inte individuella vårdinstruktioner eller vägledning och råd som är en del av hälso- och sjukvården.

a little about auntie

Kort om Auntie

Auntie erbjuder förebyggande tjänster för att främja psykiskt välbefinnande. Vi hjälper våra användare hitta nya perspektiv och lösningar på situationer som orsakar stress eller som försvagar motivationen innan situationen går över styr.  

Användare kan boka konfidentiella, privata samtal med en kvalificerad expert. De får också tillgång till ett brett utbud av online-övningar för att stärka det psykiska välbefinnandet samt annat relaterat material.

Aunties experter inom psykiskt välbefinnande är till exempel psykologer, psykoterapeuter och specialister inom korttidsterapi.

-22 %

stressreducering

9.2

kundnöjdhet

97 %

rekommenderar Auntie

130 +

kvalificerade Auntie-experter

25 +

tillgängliga språk

Redo att investera i dina medarbetare?

Redo att investera i dina medarbetare?

Vi diskuterar gärna hur Auntie kan hjälpa dig att bygga en bättre affärsverksamhet. 
Kontakta oss

Alla samtalspaket

Psykologiskt stöd
Stressed_out_410x300

Stressed Out

Läs mer
Psykologiskt stöd
Overachiever_170

Overachiever

Läs mer
Psykologiskt stöd
Lost_in_transition_170

Lost in Transition

Läs mer
Psykologiskt stöd
Sleepless_in_seattle_170

Sleepless in Seattle

Läs mer
Psykologiskt stöd
Feeling_down_170

Feeling Down

Läs mer
Psykologiskt stöd
Back_to_business_170

Back to Business

Läs mer
Psykologiskt stöd
Loveboat_sinking_170

Loveboat Sinking

Läs mer
Psykologiskt stöd
SOS_170

S.O.S.

Läs mer
Coaching och utveckling
Leading_me_170

Leading Me

Läs mer
Coaching och utveckling
Building_me_170

Building Me

Läs mer
Coaching och utveckling
Good_to_great_170

Good to Great

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Born_to_lead_170

Born to Lead

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Dream_team_170

Dream Team in Process

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Leader_in_rough_waters_170

Leader in Rough Waters

Läs mer
arrow slider left
arrow slider right