Born to Lead

Är det första gången du har en ledarskapsposition? Är du nervös eller obekväm inför att leda andra? Känslor av osäkerhet är vanliga i roller inom ledarskap, för som du säkert redan vet är det inte alltid lätt att handskas med andra människor. Att lyckas i en arbetsledande roll handlar om färdigheter som du kan lära dig och utvecklas inom. Ett samtal med en Auntie-expert kan vara en bra start för att känna dig trygg i din roll som förman.
Auntie Born to Lead package

Hur mår du?

Har du funderat kring vad ledarskap i grund och botten egentligen handlar om eller vilken typ av ledare du skulle vilja vara? Vilka är dina styrkor som ledare? Vilka områden behöver utvecklas? Tid är ofta en bristvara för personer i ledarskapsroll, så det är inte alltid lätt att klämma in personlig utveckling i vardagen. En ledare utsätts för påtryckningar och motstridiga förväntningar från många olika håll. Rollen kan ibland kännas ensam, eftersom ledare ofta inte kan dela sina egna bekymmer med sitt team. 

Hur kan Auntie hjälpa?

God självkännedom är grunden för utveckling och för självförtroendet som ledare. När du känner dig själv är det mycket lättare att leda andra. Samtal med en Auntie-expert ger dig tid för dig själv och din utveckling. Genom diskussioner kan du lära känna dig själv bättre och hitta nya perspektiv på ditt ledarskap. Auntie finns också där för dig om du har ett specifikt ledarskapsproblem.

a little about auntie

Kort om Auntie

Auntie erbjuder förebyggande tjänster för att främja psykiskt välbefinnande. Vi hjälper våra användare hitta nya perspektiv och lösningar på situationer som orsakar stress eller som försvagar motivationen innan situationen går över styr.  

Användare kan boka konfidentiella, privata samtal med en kvalificerad expert. De får också tillgång till ett brett utbud av online-övningar för att stärka det psykiska välbefinnandet samt annat relaterat material.

Aunties experter inom psykiskt välbefinnande är till exempel psykologer, psykoterapeuter och specialister inom korttidsterapi.

-22 %

stressreducering

9.2

kundnöjdhet

97 %

rekommenderar Auntie

130 +

kvalificerade Auntie-experter

25 +

tillgängliga språk

Redo att investera i dina medarbetare?

Redo att investera i dina medarbetare?

Vi diskuterar gärna hur Auntie kan hjälpa dig att bygga en bättre affärsverksamhet. 
Kontakta oss

Alla samtalspaket

Psykologiskt stöd
Stressed_out_410x300

Stressed Out

Läs mer
Psykologiskt stöd
Overachiever_170

Overachiever

Läs mer
Psykologiskt stöd
Lost_in_transition_170

Lost in Transition

Läs mer
Psykologiskt stöd
Sleepless_in_seattle_170

Sleepless in Seattle

Läs mer
Psykologiskt stöd
Feeling_down_170

Feeling Down

Läs mer
Psykologiskt stöd
Back_to_business_170

Back to Business

Läs mer
Psykologiskt stöd
Loveboat_sinking_170

Loveboat Sinking

Läs mer
Psykologiskt stöd
SOS_170

S.O.S.

Läs mer
Coaching och utveckling
Leading_me_170

Leading Me

Läs mer
Coaching och utveckling
Building_me_170

Building Me

Läs mer
Coaching och utveckling
Good_to_great_170

Good to Great

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Born_to_lead_170

Born to Lead

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Dream_team_170

Dream Team in Process

Läs mer
Samtalspaket för ledare
Leader_in_rough_waters_170

Leader in Rough Waters

Läs mer
arrow slider left
arrow slider right