Aunties globala aspekt är avgörande för oss – Smartly.io

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/WP-featured-images-for-customer-stories-1-Dec-01-2022-03-58-38-2027-PM.png

Smartly-Logo-Horizontal-1

Programvaruföretaget Smartly.io grundades för nio år sedan och har vuxit rejält, särskilt de senaste åren. Välbefinnandet kan bli en utmaning när en anställd brinner för sitt arbete, eftersom det kan leda till utbrändhet. Smartly.io började använda Auntie i hela sin globala verksamhet samtidigt. Saara Airas, HR Lead EMEA & APAC, säger att medarbetarna har berömt tjänstens jordnära och lösningsfokuserade förhållningssätt.

Smartly.io utvecklar verktyg för att skapa och optimera digitalt annonsinnehåll, vilket hjälper annonsörer att automatisera processer inom Facebook, Instagram, Snapchat och Pinterest-annonsering. Smartly.io hjälper cirka 700 varumärken runt om i världen att förbättra annonsresultaten.

"Vi har vuxit snabbt. För ett år sedan hade vi 480 anställda, nu cirka 840. I januari 2022 ökade antalet anställda med mer än 100 på kort tid, i och med förvärvet av Ad-Lib.io-verksamheten. Det har varit en hisnande tillväxttakt, vilket naturligtvis också innebär utmaningar, säger Saara. Företaget finns i 21 städer runt om i världen och dess anställda representerar 67 nationaliteter.

"Pandemin har påverkat vår verksamhet avsevärt. Vår företagskultur har byggt på att människor träffas personligen, på eller utanför kontoret. Det personliga mötet hjälper till att överföra underförstådd information mellan människor, och att umgås tillsammans har också förbättrat välbefinnandet på jobbet på ett naturligt sätt. Vi har många utländska anställda vars hela sociala liv kan ha bestått av kontakter som fåtts genom arbetet. Så pandemin har verkligen varit en utmaning för vissa.

”Det var viktigt för oss att den här tjänsten är global och därför genuint tillgänglig för alla anställda. Vi har kontor från Sydney till San Francisco, så det var viktigt att tjänsten skulle fungera problemfritt i alla tidszoner och på olika språk.”

Saara Airas
HR Lead EMEA & APAC
Smartly.io

Utbrändhet kan smyga sig på när man arbetar passionerat

Precis som på många andra IT-företag blir välbefinnandet en utmaning när folk brinner för sitt arbete.

”På vårt företag brinner folk väldigt mycket för sitt arbete, många är fortfarande ganska unga och deras arbetslivserfarenhet kanske inte är så utvecklad ännu. Vi låter våra anställda ta ansvar och lyckas med stora saker tidigt i karriären. Det är supergivande och jättebra, men det innebär också utmaningar i att kunna sätta gränser för sig själv och vad man är beredd att göra i arbetet.

Smartly.io låter personalen genomföra en undersökning fyra gånger i året och upprepar vissa frågor för att kunna följa statusen för välbefinnande på jobbet. Det strategiska målet är att resultatet ska vara 9/10.

”Resultaten har varit bra och vi har alltid antingen nått målet eller kommit väldigt nära. Det räcker dock inte. Även om det är bra just nu betyder det inte att det alltid kommer att vara så, om vi inte vidtar förebyggande åtgärder. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Vi vill upprätthålla en hög nivå av välbefinnande på jobbet, så mitt i pandemin lanserade vi Auntie för hela organisationen som en förebyggande åtgärd, säger Saara.

Problemfritt i olika tidszoner och språk

Saara har en supportgrupp med HR-kollegor. Några av hennes kollegors företag använde redan Auntie och var nöjda med det. Baserat på deras erfarenheter lanserades Auntie även på Smartly.io.

Auntie är inget engångsprojekt för Smartly.io. Ett sunt sinne är en del av varje aspekt i deras arbetskultur. Det manifesteras i företagets värderingar och det praktiska arbetet.

"Vi vill marknadsföra tjänsten lika för alla, så att alla känner sig bekväma med att använda tjänster för psykiskt välbefinnande. Vi har gjort allt för att ta bort eventuella hinder; du behöver inte meddela HR eller din handledare om du börjar använda Auntie. Alla våra anställda kan välja ett paket i året.”

Aunties omfattande urval av språk är särskilt viktigt för Smartly.io. "Vi behövde en genuint global lågtröskeltjänst. Vi har kontor från Sydney till San Francisco, så det var viktigt att tjänsten skulle fungera problemfritt i alla tidszoner och på olika språk.”

Ett uppskattat jordnära och lösningsfokuserat förhållningssätt

De flesta Smartly-anställda har gett riktigt bra feedback. ”Det var därför vi efter den första provperioden bestämde oss för att fortsätta med Auntie. Företagsledningen har också sett fördelarna med tjänsten. Jag är verkligen glad att vi fortsatte med tjänsten, för den globala situationen har ju inte förbättrats. Vi har många ukrainska och ryska anställda, så det är viktigt för oss att vi har något praktiskt att erbjuda människor i svåra situationer.”

Saara ser tjänstens popularitet som något positivt och en indikation på att människor tar psykisk hälsa på allvar. Många anställda har fått konkret hjälp av sina möten med Aunties experter. Anställda på Smartly har berömt tjänstens jordnära och lösningsfokuserade förhållningssätt.

"Även om de flesta generellt sätt mår bra, tycker många att det är användbart att prata med ett expert om hur man balanserar arbetsbelastningen, organiserar arbetet och upprätthåller välbefinnandet. Med tiden får vi se om långtidsfrånvaron minskar tack vare Auntie.”

”Som arbetsgivare är det viktigt för oss att den här tjänsten är global och därför genuint tillgänglig för alla anställda.

Jag rekommenderar Auntie till andra företag, men man ska vara mycket medveten om hur man vill använda tjänsten och hur den marknadsförs. Det räcker inte med att bara göra den tillgänglig på intranätet. Det måste vara en del av arbetskulturen, så att psykisk hälsa kan diskuteras öppet. Användningen av Auntie tyder på att frågor om arbetshälsan tas på allvar”, säger Saara.

Smartly.io
Smartly.io hjälper annonsörer att automatisera processer inom Facebook, Instagram, Snapchat och Pinterest-annonsering. Genom att kombinera kreativ annonsproduktion, automatisering av mediainköp och förstklassig kundservice hjälper vi cirka 700 varumärken runt om i världen att öka sitt annonseringsresultat – inte antalet anställda som hålls sysselsatta. Smartly.io har över 800 anställda, varav cirka 300 arbetar i Finland. År 2021 gick annonsinvesteringar på över fyra miljarder euro genom vår programvara. Smartly.io finns i 21 städer runt om i världen och dess anställda representerar 67 nationaliteter.

Mer om smartly.io

Dela artikel
share blog post via email