Tillgodose ett akut behov snabbt med Auntie – Visma Consulting

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Visma-Consulting-Team-photo-in-Auntie-customer-story-Dec-01-2022-03-57-30-2004-PM.png

 

Visma Consulting började använda Auntie mitt under coronaviruspandemin när många anställda kämpade med att hitta balansen mellan arbete och privatliv. Kunskapsarbete är krävande och kräver god tidsplanering samt förmågan att hantera press och kunna varva ned efter jobbet och njuta av livet. Enligt Vismas rekryterings- och HR-ansvariga, Marko Paldanius, är människor företagets viktigaste resurs, vilket är anledningen till att de valde att investera i Aunties tjänster.

Personalens feedback om Auntie har varit positiv: Stressnivåerna har minskat och effektiviteten i arbetet har förbättrats.

Visma Consulting är ett tjänsteföretag som fokuserar på it-konsulttjänster och programvarulösningar. Det är en del av Visma Group, som består av över 200 företag i mer än 20 länder.
”Vi är en väldigt erfaren partner för krävande digitaliseringsprojekt och komplicerade informationssystemprojekt. Vi har för närvarande omkring 500 anställda, men vårt strategiska mål är att expandera, i synnerhet genom förvärv och organisk rekrytering”, säger Marko, som har arbetat för Visma Consulting i ett och ett halvt år. När han kom till företaget hade han ca 17 års erfarenhet av HR-arbete vid teknikföretag.

Marko Paldanius, Visma

 

”Det bästa med Auntie är det lättillgängliga expertstöd de förser anställda med – snabbt, vilket är viktigt. Enligt min uppfattning är tjänsten väldigt effektiv när det gäller att hjälpa människor att förhindra att saker som besvärar dem utvecklas till verkliga problem.”

 Marko Paldanius, HR-ansvarig, Visma Consulting 

Att förena arbete och privatliv

I åratal har det varit vanligt att många inom it-sektorn arbetar på distans, men pandemin innebar en omvälvning. ”Vi använde oss av mycket hybridarbete även före pandemin, eftersom våra team är delvis internationella och flexibilitet alltid har varit en väsentlig del av vår företagskultur. Pandemin tvingade dock alla att arbeta på distans, oavsett hur deras hemsituation såg ut. Många anställda har barn, och skolorna undervisade också på distans. Det visade sig vara svårt att avgöra och upprätthålla gränsen mellan arbete och privatliv, och många anställda undrade hur de skulle få vardagen att fungera så smidigt som möjligt.”

Det var i detta skede som Auntie kom in i bilden. Visma Consultings vd, Petri Lillberg, tipsade Marko om Auntie när pandemin pågått i ca sex månader.

”Han frågade om det kanske var detta vi behövde. Vi tänkte att Auntie skulle kunna vara en utmärkt och lättillgänglig tjänst som skulle kunna vara ett stöd för fysiskt utspridda team och enskilda anställda. Vi bestämde oss omgående för att ge det ett försök. Det var förvånansvärt enkelt att börja använda, och det var körklart på praktiskt taget nolltid. Detta var till enorm hjälp eftersom vi hade ett akut behov”, säger Marko.

Behöver du hjälp? Vänta inte.

Alla på Visma Consulting kan använda Auntie, och feedbacken har varit väldigt positiv.

”Jag väntade spänt på att få höra vad människor tyckte om Auntie och huruvida de tyckte att det var användbart. Personalen var väldigt nöjd – enligt självskattningar hade de blivit mindre stressade och kunde arbeta mer effektivt”.

Han var även imponerad över att Auntie-experter fanns till hands och kunde hjälpa de anställda att reflektera över sin egen situation.

”Det är viktigt att det finns någon i andra änden som vet hur man ställer rätt frågor. Vismas personal var uppenbart nöjda med Aunties konkreta, lösningsinriktade approach. Vi betonar för vår personal att de inte bör tveka inför att utforska vad Auntie kan erbjuda om det är något som tynger dem. De bör definitivt inte vänta tills något verkligen blir ett problem. Bättre att stämma i bäcken än i ån, som talesättet lyder.”

Auntie finns där för dig

Auntie har blivit en viktig del av Visma Consultings resurser för att främja välbefinnande på arbetet. Enligt Marko finns det även andra sätt att säkra välbefinnandet på arbetet innan det kanske blir nödvändigt att vända sig till en psykolog. Även om det ännu inte har konstaterats någon direkt korrelation mellan användningen av Aunties tjänster och minskad sjukfrånvaro verkar det redan som att i synnerhet längre sjukskrivningar har minskat sedan systemet infördes. 

”Detta minskar kostnaderna, men den mänskliga aspekten är självklart viktigast. Vi vill göra allt vi kan för att säkerställa att våra anställda är i god form. Det gynnar både oss och våra kunder. En verkligt positiv utveckling är att det idag generellt finns en större öppenhet kring psykisk hälsa i samhället. Vi informerar även arbetssökande om Auntie, eftersom det kan vara en ytterligare faktor som gör Visma Consulting ännu mer attraktiv som arbetsgivare.”

Mark uppmuntrar HR-avdelningar i andra företag att testa Auntie. ”Pandemin har pågått i över två år, och många börjar verkligen känna av påfrestningen. Kriget i Ukraina kan mycket väl också bidra till stressen. Företag bör definitivt vara villiga att överväga en tjänst som kan vara ett ytterligare stöd för personalens välbefinnande.

Visma Consulting

Visma Consulting är en del av Visma Group, en internationell ledare inom molnprogramvara. Visma Consulting är ett tjänsteföretag som fokuserar på it-konsulttjänster och programvarulösningar, och som specialiserar sig på tjänsteutformning, digitala tjänster, skräddarsydda it-lösningar och informationshantering för stora finska företag och den offentliga sektorn. Företaget har ca 500 anställda.

Läs mer om Visma Consulting här.

Dela artikel
share blog post via email