Akuuttiin tarpeeseen tullut Auntie saatiin nopeasti käyttöön – Visma Consulting

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Visma-Consulting-Team-photo-in-Auntie-customer-story-Dec-01-2022-03-57-30-2004-PM.png

Visma Consulting otti Auntien käyttöön pandemian keskellä, kun moni työntekijä painiskeli työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen kanssa. Vaativa tietotyö edellyttää tekijöiltään hyvää ajanhallintaa, paineensietokykyä ja palautumiskeinoja vapaa-ajalla. HR Manager Marko Paldaniuksen mukaan ihmiset ovat tärkein voimavara ja siksi yritys haluaa panostaa heihin muun muassa Auntien avulla. 

Palaute Auntiesta on ollut positiivista: stressitasot ovat laskeneet ja työtehot nousseet.

Visma Consulting on IT-konsultointiin ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä palveluyritys. Se on osa Visma-konsernia, joka koostuu yli 200 yrityksestä yli 20 maassa ympäri maailmaa.

”Toimimme kumppanina vaativissa digitalisaatiohankkeissa ja hyvinkin monimutkaisissa tietojärjestelmähankkeissa. Tällä hetkellä henkilömäärämme on noin 500, mutta strateginen tavoitteemme on laajentua erityisesti yrityskauppojen avulla sekä orgaanisesti rekrytoimalla”, kertoo HR Manager Marko Paldanius, joka on ollut Visma Consultingin palveluksessa puolisentoista vuotta ja sitä ennen noin 17 vuotta teknologia-alan yrityksissä erilaisissa HR-tehtävissä.

Marko Paldanius, Visma

 

"Auntiessa parasta on matalan kynnyksen asiantuntija-apu henkilöille, jotka kokevat tarvitsevansa apua. On tärkeää, että palvelun saa nopeasti käyttöön ja että asiantuntijan kanssa voi yhdessä taklata juuri niitä haasteita, joita henkilöllä sattuu olemaan. Palvelun ennaltaehkäisevä vaikutus on nähdäkseni merkittävä."

 Marko Paldanius, HR Manager, Visma Consulting 

Haasteena työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Teknologia-alalla töitä tehtiin jo ennen pandemiaa osin etänä, mutta korona mullisti kuitenkin työnteon arkiset rutiinit. ”Teimme hybridityötä käytännössä paljon jo ennen pandemiaa, koska tiimit ovat osittain kansainvälisiä ja joustavuus on aina ollut oleellinen osa yrityskulttuuriamme. Pandemia pakotti kuitenkin kaikki kokonaan etätöihin, eikä siinä kysytty, millainen tilanne kotona oli. Monella työntekijällä on lapsia, jotka jäivät myös etäkouluun. Työn ja perhe-elämän rajan määrittäminen ja arjen käytännön pyörittäminen muodostuivat monille haasteeksi. Ihmiset oikeasti miettivät, miten arjen saisi toimimaan mahdollisimman jouhevasti.”

Tässä tilanteessa kuvioihin astui Auntie. Visma Consultingin toimitusjohtaja Petri Lillberg toi Auntien Markon työpöydälle, kun pandemiaa oli takana reilut puoli vuotta. 

”Hän kysyi, voisiko tämä sopia meille. Ajattelimme, että Auntie voisi olla loistava matalan kynnyksen palvelu, jolla tukea fyysisesti eri puolille hajautuneita tiimejä ja ihmisiä. Päätimme nopeasti, että lähdemme kokeilemaan palvelua. Se oli helppo ottaa käyttöön ja implementoida. Oli jopa hieman yllättävää, kuinka nopeasti saimme prosessin käyntiin. Koska palvelu tuli akuuttiin tarpeeseen, oli hienoa, saimme sen käyttöön niin vaivattomasti”, Marko kehuu.

Rohkaisemme hakemaan tukea ajoissa

Auntie on Visma Consultingilla kaikkien käytössä. Se sai yrityksessä hyvän vastaanoton ja palaute on ollut positiivista.

”Odotin kädet syyhyten ensimmäisiä raportteja, koska mietin paljon sitä, miten ihmiset ottavat Auntien vastaan ja kokevatko he sen hyödylliseksi. Käyttäjät ovat olleet hyvin tyytyväisiä. Itsearvioinnin mukaan käyttäjien oma stressitaso on laskenut ja koettu työteho on parantunut”, Marko kertoo.

Hän pitää hyvänä sitä, että ihmiset voivat Auntie-ammattilaisen kanssa reflektoida omaa tilannettaan. He pääsevät keskustelemaan ammattilaisen kanssa nopealla aikataululla ja hyvin joustavasti.

”On tärkeää, että ruudun takana on henkilö, joka osaa kysyä oikeanlaisia kysymyksiä. Konkreettinen, ratkaisukeskeinen lähestymistapa on selvästi ollut vismalaisten mieleen. Olemme korostaneet sitä, että jos vähänkään tuntuu siltä, että on tarvetta keskustella jostain asiasta, kannattaa ottaa käyttöön Auntie-paketti. Asian ei suinkaan ole tarvinnut muodostua jo ongelmaksi, vaan kyseessä voi olla vasta aihe, joka pohdituttaa. Toimitaan mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.”

Auntieta kannattaa kokeilla

Visma Consultingille Auntie on yksi osa työhyvinvoinnin työkalupakkia. Työterveydestä on saatavilla psykologipalveluita, mutta ne ovat Markon mukaan astetta järeämpi apukeino. Suoraa korrelaatiota Auntien palveluiden vaikutuksista sairauspoissaoloihin ei ole mitattu, mutta näyttäisi siltä, että varsinkin pidemmät sairauspoissaolot ovat Auntien käyttöönoton jälkeen vähentyneet. 

”Tämä synnyttää toki kustannussäästöjä, mutta mukana on ennen kaikkea inhimillinen aspekti. Me ainakin työnantajana haluamme tehdä kaikkemme sen eteen, että ihmiset voivat hyvin. Se on meidän ja asiakkaidemmekin etu. On myös hienoa, että yleisesti ottaen yhteiskunnassa puhutaan nykyään avoimemmin mielenterveydellisistä haasteista. Me kerromme Auntiesta myös rekrytointilanteissa, sillä se saattaa olla yksi houkuttelevuustekijä.”

HR-kollegalle, joka pohtii Auntien käyttöönottoa omassa organisaatiossaan Marko sanoisi, että kannattaa kokeilla. ”Kahden pandemiavuoden jälkeen ihmisten henkiset voimavarat voivat olla jo vähissä ja tähän päälle lisästressiä saattaa aiheuttaa Ukrainan tilanne. Jos työnantaja pystyy jonkin palvelun avulla tukemaan työntekijöitä ja heidän hyvinvointiaan, sitä kannattaa ehdottomasti vähintäänkin testata”, Marko toteaa.

Visma Consulting

Visma Consulting kuuluu pohjoismaiseen Visma-konserniin. Visma Consulting on IT-konsultointiin ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä palveluyritys. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat palvelumuotoilu, digitaaliset palvelut, räätälöidyt IT-ratkaisut ja tiedolla johtaminen. Yhtiön asiakaskuntana ovat suomalaiset suuryritykset sekä julkinen sektori. Asiakashankkeissa työskentelee noin 500 henkilöä.

Lisää Visma Consultingista täältä.

Jaa
share blog post via email