Auntie ger en hjälpande hand i den tidiga supportmodellen - Intrum

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Customer-story-images-1200-x-628-2-Dec-01-2022-04-05-16-5214-PM.jpg
 

Hos Intrum, ett inkasso- och finanstjänstföretag, utförs arbetet av experter och utmaningarna med välmående på jobbet är de som ofta uppstår i expertisrelaterade områden: automatisering tar hand om enkla arbetsuppgifter i större utsträckning och de återstående uppgifterna kräver experter och deras tid för att fungera.

Användningen av en experts tid utmanas också av förändringar i den operativa miljön och arbetstempot som kan vara hektiskt ibland. Auntie började ett pilotsamarbete med Intrum under 2019 och tillhandahöll en förebyggande tjänst inom den tidiga supportmodellen. Sedan dess har Auntie etablerats som ett av de verktyg som Intrum använder för att främja och upprätthålla sina anställdas välmående.

Arbetshälsovård räcker inte till för tidig support

Enligt Intrums HR-specialist Sini Mökkönen har Auntie uppnått målen som sattes för tjänsten, och den efterfrågade positiva påverkan på arbetsplatsens välmående har uppnåtts. Hela det mentala välmående paketet för Intrums personal har förstärkts med Auntie.

Det som Intrum förstod under 2018 var att arbetshälsovården inte kan ta hand om hela arbetsplatsens välmående. Det krävs istället ett mer aktivt tillvägagångssätt, där hanteringen av arbetsplatsens välmående kommer inifrån själva företaget. En utvärdering gjordes hos Intrum för att ta reda på vilken typ av partner som behövs för att stötta arbetsplatsens välmående, i tillägg till arbetshälsovården.

Vid samma tidpunkt började nyheter om en försämring av den mentala hälsan och välmåendet på arbetsplatser komma ut. Samma utmaningar identifierades av Intrum. Företaget beslutade sig för att anamma ett aktivt tillvägagångssätt för att se till att personalens arbetsförmåga bibehålls nu och i framtiden. För att agera på beslutet valdes Auntie ut som en partner för att stötta välmåendet på arbetsplatsen hos Intrum.

Under våren 2019 startade Intrums HR-specialist Sini Mökkönen ett nytt projekt om arbetsplatsens välmående. Projektet fokuserade på att utvärdera effektiviteten av de använda metoderna som användes av företaget och vilka metoder som skulle kunna förändras. Dessutom undersöktes företagets kostnader för arbetshälsovård och sjukfrånvaro grundligt.

Baserat på de utvärderingar som gjordes, stod det klart att operativa modeller krävde reformer och att det fanns ett behov att öka förebyggande åtgärder för att säkra arbetsplatsens välmående. På några få år har Intrum gjort fantastiska framsteg med hur förebyggande support erbjuds och arbetet fortsätter.

SIni Mökkönen, Intrum

 

“Det bästa med Auntie är att det är enkelt och snabbt, diskussionerna är positiva. Du lämnar diskussionen med en bra känsla, som att jag gör det här bra.”

Sini Mökkönen, HR Specialist, Intrum

Nya metoder görs permanenta

Det första som gjordes om var den tidiga supportmodellen. Utgångspunkten för förändringen var att frånvaro på grund av mentala hälsoskäl skulle aktivera tidiga procedurer för stöttning mycket snabbare än frånvaro på grund av något som exempelvis influensan. Annars kan det redan vara för sent. Intrum såg att problem relaterade till mental hälsa kan och måste tas i beaktning som en del av arbetsförmågan.

Individuellt stöd

Arbetsstyrkan hos Intrum fick under en lång period vissa fördelar som stöttar och främjar arbetsförmågan, från kultur- och sportkuponger till elektriska bord. Men individuella behov togs inte i beaktning. Beslut om support för arbetsförmåga togs först och främst med de övergripande behoven av arbetsstyrkan i åtanke. Eftersom det grundläggande hanterades så pass bra hos Intrum, så kunde fokus skifta mot framtida utveckling och en naturlig riktning var att ta hänsyn till individuella behov. Det som gör underverk för en person, kan nämligen vara helt verkningslöst för någon annan.

Läkemedel och två veckors sjukskrivning?

Frånvaro på grund av mentala hälsoskäl är vanligtvis lång eller medellång. När en person väl har tvingats ta ledigt på grund av mentala hälsoproblem, så är stöd och hjälp helt enkelt för sent. Vi måste kunna reagera och hjälpa dessa människor innan de når den punkt då de måste ta ledigt.

Sini började fundera på om det fanns några andra sätt att hantera denna utmaning på, förutom att låta den anställda gå till företagshälsovården där personen oftare än inte lämnar med några tabletter och en sjukskrivning. Dessutom verkade tröskeln för att börja närma sig företagshälsovården med mentala hälsoproblem ganska hög. I många fall ansåg inte personen som sökte hjälp att de var sjuka, men de kände att de behövde hjälp.

Tankeprocessen hos en del som hade dessa utmaningar var “Jag är inte så dålig att jag behöver medicin och två veckors sjukskrivning. Jag klarar detta.” I värsta fall lämnas personen ensam med sina svårigheter och i sinom tid kan det ändå sluta med en sjukskrivning.

Auntie kom in som ett lämpligt alternativ till företagshälsovård i dessa fall och framförallt på grund av dess lösningsorienterade tillvägagångssätt. Intrum och Auntie passar bra ihop, eftersom båda anser att det är viktigt att ge personalen den lägsta möjliga tröskeln till stöd och hjälp. 

Hos Intrum testades Auntie av tio volontärer som alla fann sig själva i situationer där de kunde dra nytta av sådan support. Alla tio deltagare gav utmärkt feedback på de tjänster och den effekt som även gav en positiv inverkan på deras arbete. Efter testet var det enkelt att fatta beslut om att implementera Aunties tjänster till fullo.

Imponerande framsteg under en kort tidsperiod

Enligt Sini får Auntie fortfarande väldigt positiv feedback inom företaget. Personer som använder tjänsten får ett nytt driv och känner ofta att saker kommer att lösa sig själva. De får även nya verktyg som de kan använda för att påverka sin situation till det bättre. Enligt användare påverkar dessutom konversationer med Aunties proffs det övergripande humöret på ett mycket positivt sätt. Baserat på feedbacken känner användarna att det på mycket kort tid går att göra imponerande framsteg med de utmaningar de står inför, och inse att “Jag kommer att vara okej, precis som jag alltid har varit.”

Förutom individuella sessioner har Intrum i stor utsträckning använt de webbseminarier som Auntie erbjuder sina kunder. Webbseminarier om återhämtning eller motståndskraft till exempel. Denna typ av träning har även gillat och varit hjälpsam inom företaget. Auntie har även deltagit i organiseringen av workshops och utbildning för kundtjänstpersonal och arbetsledare. 

Auntie är positiv

Det bästa med Auntie är att det är en tjänst som är enkel och snabb, diskussionerna är positiva. Mycket har gjorts på Intrum för att främja välbefinnandet på arbetsplatsen, ett arbete som både har skett ensamt och tillsammans med partners. Men Auntie har varit en av de mest positiva förändringarna som företaget har genomfört för att stödja arbetsmiljön. Auntie har också varit en utmärkt lösning från ett kostnadsperspektiv.

Sini var glatt överraskad om hur populära Auntie-paketen har blivit bland personalen. Det signalerar att de anställda på förhand kan identifiera situationer där samtal med ett proffs kan ge klarhet, nya färdigheter och hjälpa till att ladda batterierna. Konversationen kan vara terapeutisk eller coachande – den positiva effekten är säker.

Under coronapandemin har Intrum gjort det möjligt för all personal att aktivera ett Auntie-paket som de tycker passar och ingen separat registrering krävs. När den andra vågen kom in runt september-oktober 2020, fanns det tecken på ökade personliga utmaningar och det reflekterades på arbetsplatsen. Under denna tid ökade aktiveringen av Aunties paket hos Intrum kraftigt, och det var betydande att tjänsterna redan var familjära och lättillgängliga för personalen. För närvarande ligger alla indikatorer för arbetsplatsens välmående på en bra nivå och det finns en tydligt positiv trend. Auntie kommer fortsätta att vara ett viktigt redskap i Intrums verktygslåda för att främja och stödja arbetsplatsens välmående även i framtiden, säger Sini Mökkönen.

Dela artikel
share blog post via email