Auntie gir en hjelpende hånd på et tidlig stadium i støttemodellen - Intrum

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Customer-story-images-1200-x-628-2-Dec-01-2022-03-58-06-3000-PM.jpg
 

Hos inkasso- og fakturaselskapet Intrum bli arbeidet utført av eksperter, og utfordringer med velvære på arbeidsplassen er utfordringene man ofte står ovenfor med ekspertiserelatert arbeid: automatisering tar seg av de enkle arbeidsoppgavene i økende grad, mens de gjenværende oppgavene krever ekspertise og tidskrevende vurderinger.

Eksperters tidsbruk utfordres også av endringer i driftsmiljøet og til tider et høyt arbeidstempo. Auntie startet samarbeidet med Intrum som en test i 2019, og tilbyr forebyggende støtte på et tidlig stadium i støttemodellen. Siden da har Auntie etablert seg som et av Intrums verktøy for å fremme og opprettholde velvære hos sine ansatte. 

Bedriftshelsetjenesten er ikke nok for støtte på et tidlig stadium

I følge Intrums HR Spesialist Sini Mökkönen, har Auntie nådd målene som var satt for tjenestene, og ønsket positiv innvirkning på velvære på arbeidsplassen er helt klart oppnådd. Hele den mentale velværepakken hos Intrums personale er blitt forsterket av Auntie. 

Intrum innså i 2018 at velvære på arbeidsplassen ikke fullt ut kan ivaretas av bedriftshelsetjenesten. Istedenfor trengs en mer aktiv tilnærming for å håndtere velvære på arbeidsplassen og den må komme innenfra selskapet. Det ble foretatt en vurdering hos Intrum for å finne ut hvilke typer partnere som var nødvendige for effektivt å kunne støtte velvære på arbeidsplassen i tillegg til bedriftshelsetjenesten.

I mellomtiden økte nyhetsdekningen relatert til forverring av mental helse og velvære på arbeidsplassen. De samme utfordringene ble også identifisert hos Intrum. Selskapet besluttet å ta en aktiv tilnærming for å sikre at de ansattes arbeidsevne ville opprettholdes både da og senere. Som støtte til denne beslutningen, ble Auntie valgt som partner for å støtte velvære på arbeidsplassen hos Intrum.

Våren 2019 startet Intrums HR Spesialist Sini Mökkönen et nytt prosjekt for velvære på arbeidsplassen. Prosjektet fokuserte på å vurdere effektiviteten av praksis som ble brukt av selskapet på den tiden, og hvor en reform kunne vise seg å være nyttig. I tillegg ble kostnadene for bedriftshelsetjeneste og sykefravær grundig undersøkt.

Basert på vurderingene som ble gjort, var det klart at det var nødvendig å forbedre driftsmodellene, og det var behov med en økning av forebyggende tiltak for å sikre velvære på arbeidsplassen. På bare noen få år har Intrum oppnådd store fremskritt i forhold til hvordan forebyggende støtte gis, og arbeidet fortsetter.

SIni Mökkönen, Intrum

 

Det beste med Auntie er at det er enkelt og raskt, samtalene er positive. Du forlater diskusjonen med en god følelse, med en følelse av at jeg har det bra.

Sini Mökkönen, HR Specialist, Intrum

Ny praksis ble permanent 

Det første som ble forbedret var den tidlige støttemodellen. Premisset for reformen var at det var nødvendig å aktivere tidlige støtteprosedyrer ved fravær på grunn av mentale helsemessige årsaker mye raskere enn ved for eksempel fravær pga. influensa. Ellers kan det allerede være for sent. Intrum ble klar over at mentale helsemessige årsaker kan, og må, tas i betraktning som en del av arbeidsevnehåndtering.

Individuell støtte

Arbeidsfellesskapet hos Intrum hadde over lengre tid fått tildelt enkelte fordeler for å støtte og fremme arbeidsevnen, med alt fra kultur- og sportskuponger til elektriske heve/senke skrivebord. Derimot ble ikke individuelle behov tatt i betraktning og beslutningene vedrørende støtte i forhold til arbeidsevne ble først og fremst tatt ut fra behovene til arbeidsfellesskapet som en helhet. Siden det grunnleggende var såpass godt dekket hos Intrum, kunne fokuset flyttes mot videre utvikling og en naturlig retning var da å ta hensyn til individuelle behov. Det som gjør underverker for noen, fungerer ikke nødvendigvis for alle. 

Medisiner og to ukers fravær?

Fraværet som skyldes mentale helsemessige årsaker er ofte langt eller moderat langt. Når en person trenger pause fra arbeid på grunn av mentale helsemessige årsaker, er det på dette tidspunktet rett og slett for sent med støtte og hjelp. Vi må derfor være i stand til å reagere og hjelpe disse menneskene før de kommer det til det punktet at de trenger pause fra jobben.

Sini begynte å lure på om det var andre måter å takle denne utfordringen, annet enn at den ansatte tar kontakt med bedriftshelsetjenesten, og som oftest kommer ut med piller og sykemelding. Terskelen for å kontakte bedriftshelsetjenesten når en sliter med mentale helsemessige utfordringer synes også å være nokså høy. I mange tilfeller ser ikke personen som søker hjelp på seg selv som syk, men de føler at de trenger hjelp.

Tankeprosessen blant noen av de som sliter med disse utfordringene var “Jeg er ikke så dårlig at jeg trenger medisiner og 2 ukers sykemelding. Jeg klarer meg.” I verste fall blir personen overlatt helt til seg selv med sine utfordringer, og etter hvert som tiden går ender de likevel opp med sykefravær. 

Auntie kommer inn som et godt alternativ til bedriftshelsetjenesten i slike tilfeller, spesielt på grunn av sin løsningsorienterte tilnærming. Intrum og Auntie passer godt sammen, ettersom begge anser det som viktig å gi personalet så lav som mulig terskel for støtte og hjelp.

Hos Intrum ble Auntie testet av 10 frivillige som alle befant seg i situasjoner hvor de ville ha nytte av en slik støtte. Alle de 10 deltakerne ga flotte tilbakemeldinger på tjenesten og den ga også positiv effekt i forhold til arbeidet deres. Etter dette, var det enkelt å beslutte at Aunties tjenester skulle implementeres.

Imponerende fremgang på kort tid

I følge Sini får Auntie fortsatt svært gode positive tilbakemeldinger innen selskapet. Folk som bruker tjenestene får en ny drive og føler ofte at ting vil ordne seg. De får også nye verktøy som de kan bruke til å påvirke sin situasjon positivt. I følge brukere, påvirker i tillegg samtalene med Aunties fagfolk ditt generelle humør på en veldig positiv måte. Basert på tilbakemeldinger føler brukerne at du på kort tid kan gjøre imponerende fremgang med utfordringene du jobber med, og innser at “Jeg kommer til å få det bra.”

I tillegg til individuelle økter, har Intrum i stor grad benyttet webinarene som Auntie tilbyr sine kunder, som for eksempel webinarer om å komme seg på rett kjøl. Denne type trening har også blitt godt likt og vist seg nyttig i bedriften. Auntie har også vært involvert i organisering av workshops og trening for kundeserviceansatte og ledere. 

Auntie er positiv

Det beste med Auntie er at samtalene er enkle og raske, og at samtalene er positive. Mye av arbeidet med å promotere velvære på arbeidsplassen, både alene og sammen med partnere, er allerede gjort hos Intrum. Imidlertid har Auntie vært en av de mest innflytelsesrike og positive endringene som selskapet har implementert for å støtte velvære på arbeidsplassen. Auntie har også vært en fantastisk løsning fra et kostnadsadministrerende synspunkt.

Sini ble positivt overrasket over hvor populære Auntie-pakkene har blitt blant personalet. Dette signaliserer at de ansatte proaktivt er i stand til å identifisere situasjoner hvor det å snakke med en profesjonell kan gi klarhet, nye ferdigheter og hjelpe dem å lade batteriene. Samtalen kan være i form av terapi eller coaching og det har helt klart vært en positiv effekt.

Under koronaepidemien har Intrum gjort det mulig for enhver medarbeider å aktivere en Auntie-pakke etter eget ønske, separat registrering er ikke nødvendig. I løpet av den andre bølgen rundt september – oktober 2020, var det tegn på økende personlige utfordringer som også ble gjenspeilet på arbeidsplassen. I løpet av denne tiden var det en voldsom økning av aktiveringer av Aunties pakker hos Intrum, og det var avgjørende at tjenesten allerede var familiær og lett tilgjengelig for personalet. For tiden er alle indikatorer for velvære på arbeidsplassen på et godt nivå, og det eksisterer en klar positiv trend. Auntie vil forbli et viktig verktøy innen Intrums verktøysett for å promotere og støtte velvære på arbeidsplassen også i fremtiden, fastslår Sini Mökkönen.

Del artikkel
share blog post via email