Auntie-session-packages

Antie tjänstepaket för ledare

Aunties tjänstepaket för teamledare och chefer fokuserar på att stödja ledaren när det gäller att hantera och lösa problem internt. Detta leder till en ökad kapacitet att klara av svåra situationer. Ledaren får dessutom stöd och verktyg för de utmanande situationer som man ställs inför i ledarrollen och insikter i känslomässigt ledarskap och utveckling av ett starkt team.

Tjänstepaketen omfattar fem videosessioner med en Auntie-expert samt material och uppgifter som är specifika för respektive paket.

Det finns fem tjänstepaket för ledare som vart och ett är en fristående enhet. De ger heltäckande svar på de utmaningar som uppstår i arbetet som ledare.

Aunties tjänstepaket för ledare ger verktyg och stöd för ledarskap och problemhantering

Born to Lead

Är du ny på en chefsbefattning och känner en gnagande osäkerhet?

Läs mer

Leading with a Meaning

Har din entusiasm över att vara chef försvunnit under resans gång?

Läs mer

Dream Team in Process

Hur sätter du samman ett drömteam av olika slags människor?

Läs mer

Leader in Rough Waters

Har det uppstått ett bråk på arbetsplatsen?

Läs mer

Leading from a Distance

Hur leder du dina styrkor från cyberrymden på ett sätt som främjar självstyrning?

Läs mer