Auntie for functional leader

Välmående för en funktionell ledare och arbetslag

Hur går det för ditt arbetslag? Känner du att det finns en bra energi och en fungerande lagdynamik? Stöttar arbetsmiljön framgång? Detta är avgörande för att upprätthålla en god arbetsförmåga och för att ge det som arbetslaget behöver för att segra. Oavsett om det gäller fysisk hälsa eller psykiskt välmående, så är det bättre att inte låta utmaningar eskalera till den punkt där sjukfrånvaro redan lurar bakom hörnet. Det lönar sig att upptäcka och justera riktningen långt i förväg. Det finns ofta flera interna och externa former av stöd tillgängligt för psykiskt välmående. Auntie erbjuder ett problemfritt alternativ med låg tröskel för vardagsutmaningar och för att stötta det psykiska välmåendet: Auntie-tjänster.

Chefer behöver också psykiskt välmående!

Som en chef, arbetsledare eller linjechef är du inte immun mot arbetsrelaterad stress. Som en arbetsledare måste du också ta hand om ditt mentala välmående för att kunna fungera effektivt och stötta ditt arbetslag. Ledarskap kan vara ett ensamt uppdrag och möjligheten att prata med personer i samma situation finns inte alltid på ens arbetsplats.

Auntie Leader packages  Dream Team in Process

Aunties ledarpaket

Aunties urval av psykologiska stödpaket för chefer och arbetsledare fokuserar på att stötta chefens välmående, att bygga motståndskraft och ge verktyg för att kunna växa som en ledare. Oavsett om du är en ny chef eller en mer erfaren sådan, så kan Auntie-proffs erbjuda en möjlighet att stanna upp, reflektera och strukturera upp ditt chefarbete.  Ledarpaketen förstärker din förståelse av vikten av ledarskap och att leda ett arbetslag, samtidigt som det låter dig klargöra vem du är som ledare och varför. Paketen ger verktyg för ledarskapsarbete, hur du hanterar din egen stress, ökar ditt arbetslags välmående och arbetar med personer från olika bakgrunder, även på distans. Dessutom erbjuder de stöd och verktyg för utmanande situationer, emotionellt ledarskap och att utveckla arbetslagets motståndskraft.

Att bry dig om ditt arbetslags och ditt eget psykiska välmående är en viktig del av ledarskapet och din väg till framgång.

Hur man känner igen utbrandhet - en guide för chefer

Hur man känner igen utbrändhet – en guide för chefer

Hur går det för personerna i ditt arbetslag? Känner du att ni har en bra nivå på arbetsengagemang, en välfungerande arbetsgemenskap och en bra arbetsmiljö? Denna guide ger information till chefer om den tidiga stödmodellen och hur man identifierar en anställd som behöver stöd. I slutet hittar du ett utvärderingsverktyg som du kan använda för att mäta dina anställdas mentala välmående.

Erbjuder inte din organisation Auntie för chefer och arbetslag ännu?