Auntie for HR and well-being at work for solving work ability challenges

Auntie för HR:s verktygslåda

Som en HR-representant stöttar du anställda, arbetsledare och chefer med att lösa utmaningar i arbetet. Du letar efter sätt att förebygga arbetsrelaterad stress, förbättra motståndskraften och motivationen på jobbet på och du hjälper anställda att göra sina jobb effektivt och på ett självgående sätt utan att överprestera. Du hjälper dem dessutom att förebygga utbrändhet, förlust av motivation och sjukfrånvaro. Du överväger effekten som privatlivet har på personers arbetsförmåga, oavsett om det handlar om slutet på ett förhållande, personens eller en närståendes sjukdom eller sömnproblem.

Du har en hel del att arbeta med! Men du behöver inte göra allt själv, eftersom Auntie finns här för att hjälpa dig.

Auntie matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu

Auntie är en enkel lösning för psykiskt välmående på jobbet

Auntie erbjuder en låg tröskel-tjänst för psykisk hälsa för anställda och tjänsten stöttar även den moderna bilden av en arbetsgivare. Auntie-proffs gör lösningsfokuserat psykologiskt samtalsstöd tillgängligt för personalen. Tjänsten ser till att ingen står ensam med sina utmaningar. Här finns det även coaching som lär en att göra saker bättre och förbättra sin motståndskraft. Snabbt och utan att det registreras i hälsojournalen, vilket är något som många inte vill.

Beslutet att börja använda Auntie i organisationen är ett beslut med låg tröskel: Auntie erbjuder lätta verktyg som är snabba att använda i HR:s verktygslåda.

Auntie skapar inte något extrajobb för HR-specialisterna i någon större utsträckning. Auntie är ett snabbt och enkelt sätt att erbjuda förebyggande stöd på. Läs om våra kunders erfarenhet med Auntie.

Läs om Auntie-paketen som ger hanteringsstöd och ett sätt att öka jobbtrivseln på för anställda. Auntie erbjuder även stöd för chefer, för att öka arbetslagens motståndskraft och för ledarskap på distans.

Aunties mest populära paket

Stressed Out

Rätt mängd stress kan vara bra. Långvarig stress utan återhämtning leder till utmattning. Stressed Out ger dig hjälpsamma verktyg för att hantera stress och för återhämtning.

Lär dig mer

Lost in Transition

Livet förändras konstant och ibland kan vi inte hänga med. Att söka efter hjälp kan få solen att skina igen, utan att en till dag går till spillo.

Läs dig mer

Leading Me

Vad betyder ens självstyrande? Känns det som att du både måste lära dig att simma och veta vilken riktning du ska simma i det kalla vattnet?

Läs dig mer

Auntie tjänst

Auntie Classic Service - low threshold mental well-being

Oavsett om du arbetar i ett stort globalt företag eller en mindre organisation, passar Auntie tjänst alltid.

I tjänsten köper du ett tillräckligt antal Aunties diskussionspaket med låg tröskel för psykologiskt stöd för personalens användning. Paketen inkluderar fem möten på 45 minuter med ett Auntie-proffs. Vi hjälper dig att kommunicera tjänsten till din personal. Du kommer att få rapporter om tjänstens effektivitet. Tjänsten inkluderar även månatliga webinar på finska och engelska.

6 anledningar till att använda Auntie

6 anledningar till att använda Auntie

Det finns många anledningar till att våra kundorganisationer väljer att använda Auntie och i den här guiden berättar vi om de vanligaste anledningarna, samt om de olika sätten som tjänsten kan implementeras på.

Vi ber dig som arbetar med HR att lämna dina kontaktuppgifter

Tillsammans letar vi efter de bästa alternativen för företaget när det gäller att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet för chefen och teamet med hjälp av Aunties tjänstepaket.