Auntie för mentalt välmående

Auntie är en lösning för välmående på jobbet. Lär mer om hur den högsta företagsledningen, HR, arbetsledare och entreprenörer kan använda Aunties hjälp för att hantera utmaningar innan de eskalerar till problem.

Auntie for the individual

Auntie ger välmående på jobbet för ett gladare du

Auntie tillhandahåller en lättåtkomlig tjänst för psykisk hälsa när vardagsutmaningar tar över din glädje. Auntie ger stöd till anställda som lider av stress, överpresterande eller som har tappat motivationen.

Auntie for HR and well-being at work for solving work ability challenges

Auntie för HR:s verktygslåda

Som en HR-representant stöttar du anställda, arbetsledare och chefer med att lösa utmaningar i arbetet. Du letar efter sätt att förebygga arbetsrelaterad stress, förbättra motståndskraften och motivationen på jobbet på och du hjälper anställda att göra sina jobb effektivt och på ett självgående sätt utan att överprestera. Auntie kan hjälpa till!

Auntie for functional leader

Välmående för en funktionell ledare och arbetslag

Hur går det för ditt arbetslag? Känner du att det finns en bra energi och en fungerande lagdynamik? Stöttar arbetsmiljön framgång? Detta är avgörande för att upprätthålla en god arbetsförmåga och för att ge det som arbetslaget behöver för att segra.
Se hur Auntie kan hjälpa dig och ditt team.

Well-being at work for a successful company - C-level managers

Välbefinnande på jobbet för ett framgångsrikt företag

Välmående på jobbet innebär säkert, hälsosamt och produktivt arbete som utbildad personal och arbetslag utför i välskötta organisationer. Välmående på jobbet påverkar verksamhetens resultat och prestationer, och det påverkar även arbetsplatsens varumärke och rykte. Ta reda på hur Auntie kan göra din verksamhet mer framgångsrik genom mentalt välmående.

6 anledningar till att använda Auntie

6 andledningar till att använda Auntie

Det finns många anledningar till att våra kundorganisationer väljer att använda Auntie och i den här guiden berättar vi om de vanligaste anledningarna, samt om de olika sätten som tjänsten kan implementeras på.

Vi ber dig som arbetar med HR att lämna dina kontaktuppgifter

Tillsammans letar vi efter de bästa alternativen för företaget när det gäller att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet för chefen och teamet med hjälp av Aunties tjänstepaket.