S.O.S.

Hände det dig något som var svårt att hantera? Hände någonting oförutsett en av dina närstående?

auntie_sos_paket_sv

Meddela oss om din arbetsgivare inte erbjuder Auntie-tjänsterna ännu!

Sjukdom, en närståendes problem eller något som var riktigt nära ögat kan göra att vi hamnar i ett kristillstånd. Situationer lämnar kvar märken hos oss, men när vi går igenom dem kan vi gå vidare.

auntie_sos_paket_sv

Vad är problemet?

En allvarlig situation som påverkar dig eller någon du står nära tvingar dig att omvärdera livet. När ditt vardagsliv tappar fotfästet kan det vara svårt att fortsätta framåt och hitta tillbaka till den förlorade glädjen.

Vad kan hjälpa?

S.O.S ger stöd i situationer där det har funnits en plötslig eller oförutsedd händelse, eller när du just nu står inför en ouppklarad situation som kan ha stört dig under en tid. Tillsammans kan vi ta reda på vad nästa steg är och skapa hopp – det är möjligt att komma över detta.

Auntie stöttar dig i alla olika situationer. Men, om din situation är mycket allvarlig rekommenderar vi inte att du bara kontaktar Auntie, utan även din lokala, officiella krishanteringstjänst. Sådana situationer inkluderar till exempel när en närstående avlider, självmord, olyckor (t.ex. naturkatastrofer, trafikolyckor samt bränder) och våld.

0+
Proffs på mentalt välmående
0
Språk som talas av våra proffs
0
Kundbelåtenhet med servicen (1-10)
0%
Användare som rekommenderar Auntie

Jag gillade verkligen att prata med Auntie-proffsen och även på så kort tid kunde jag arbeta med mina största utmaningar.

Användarens feedback

Vi ber dig som arbetar med HR att lämna dina kontaktuppgifter

Tillsammans letar vi efter de bästa alternativen för företaget när det gäller att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet för chefen och teamet med hjälp av Aunties tjänstepaket.