Työn ja muun elämän yhteensovittaminen - apua yhteisistä pelisäännöistä

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/New%20Auntie%20Website/Images/Blog/Blog_reconciling-work-and-other-life-help-from-shared-ground-rules.png

 

Monet meistä ovat löytäneet itsensä sellaisen työn ääreltä, jossa työn tekemisen aika ja paikka eivät ole tarkkaan määriteltyjä. Tieto- ja asiantuntijapainotteinen työ hoituu toisinaan teknologian myötävaikutuksella niin kotielämän keskeltä kuin jalkapallokentän laidaltakin, tarpeen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuna. On mahdollista joustaa molempiin suuntiin: voi viedä työrupeaman lomassa koiran lääkäriin tai käydä treenaamassa.

Tietynlainen vapaus tai rajattomuus on modernille työlle ominaista. Itseohjautuvuutta edellyttävässä tietotyössä odotukset kohdistuvat lähinnä siihen, että työ tulee tehdyksi – ei niinkään siihen, että milloin ja missä. Välimuotojakin löytyy: käydään enimmäkseen toimistolla, mutta työhön liittyviä asioita hoidetaan myös toimiston ja toimistoajan ulkopuolella. 

Minkälaisia sitten ovat modernin tietotyön ja muun elämän yhteensovittamisen – tai integroimisen – ominaispiirteet ja haasteet? Miten voit hyvin ja kukoistat työssä, joka kulkee ”korvien välissä kotiin”, kuten tietotyötä usein määritellään? 

Seuraavassa kerron muutamasta hyvinvointia tukevasta käytännöstä.

PLIM! - luolaihminen reagoi viestiin

PLIM on ääni, joka saattaa herättää huomiosi lukemattomia kertoja vuorokaudessa. Sinua yritetään tavoittaa vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä riippumatta. Monet meistä ovat ehdollistuneet ottamaan välittömästi selvää, että kuka meille viestittää ja mitä asia koskee. Mitä on meneillään? PLIM on ääni, jonka kutsua saattaa olla työlästä vastustaa. 

Moderni tietotyöläinen on yhteydessä työtovereidensa moninaisiin työrytmeihin viestivälineiden kautta. PLIM saattaa helähtää silloin kun kollegalla on mahtava työvire meneillään, mutta sinun oli tarkoitus ottaa rennosti ja keskittyä kutittamisleikkiin lapsesi kanssa. 

Kun kuulet PLIM, työvire kutsuu kuitenkin myös sinua. Luolaihmiseltä peritty hermostomme reagoi automaattisesti ärsykkeeseen. Aivomme eivät kykene tuosta vain erottelemaan ärsykkeen merkitystä eikä sitä, että kannattaako ärsykkeeseen reagoida. Vaikka et edes tarkistaisi saamasi ilmoituksen sisältöä, mielesi saattaa jo rakentaa teoriaa sen alkuperästä ja tarkoituksesta: ”Mitäköhän esihenkilö on huomiseen palaveriin suunnitellut?” Tietoisuutesi siirtyy välittömästi työn maailmaan, eikä sitä juuri silloin riitä täysillä läsnäolevaan kutittamiseen. Herkullinen tilaisuus yhteiseen kikattamiseen saattaa mennä kokonaan ohi.

Kun keskeytät jatkuvasti tärkeitä tekemisiäsi tutkiaksesi PLIMien syvintä olemusta, koulutat samalla hermostoasi poukkoilevaan reagoimiseen. Palautumista edistävä työstä irrottautuminen keskeytyy. Keskittymiskykysi saattaa vähitellen heiketä, mikä onkin tälle ajalle tyypillinen vaiva. 

Mikä sitten neuvoksi? Tee valinta, milloin PLIM-notifikaatiot ovat kuuluvilla. Harvoin mikään asia on niin tärkeä, että se edellyttäisi välitöntä reagoimista. Monesti viestin lähettäjä ei edes odota reagoimista; hänellä vain sattui olemaan juuri silloin aikaa lähettää viesti. Jos kuitenkin välitöntä vastausta odotetaan kaikkina mahdollisina aikoina, on se laajemman keskustelun paikka. Tästä lisää blogin loppupuolella.

Pyri myös itse ajastamaan epätyypilliseen aikaan lähtevät viestisi aina kun vain mahdollista. Ajattele kollegojasi, luolaihmisiä.

Arvojesi tiedostaminen auttaa sovittamaan vapautta ja vastuuta

Kuten varmaankin on edellä käynyt selväksi, aika- ja paikkariippumattomaan tietotyöhön liittyy usein miellyttäväksi koettua vapautta ja joustavuutta. Mahdollisuus autonomiaan ja oman elämän hallintaan tukee yleisesti ottaen hyvinvointia, näin myös työaikojen ja -paikan osalta. 

Vapaudesta seuraa kuitenkin aina myös vastuuta, tässä tapauksessa suhteessa sinuun itseesi ja omaan hyvinvointiisi. Ajaton, paikaton ja rajaton työ vie helposti mukanaan. Kannattaa siis viettää hetki pohtien, mikä sinulle on elämässä tärkeää. Miten elämäsi tärkeät asiat näkyvät konkreettisesti (työ)päiviesi kulussa? Miten työ asettuu suhteessa muihin elämäsi tärkeisiin arvoihin?

Kun sinulle tärkeät arvot ovat näin hieman kirkastuneet, on helpompaa kestää epämukavuutta, joka luonnostaan rajattoman tietotyön omaehtoiseen rajaamiseen liittyy. Voit itseohjautuvasti suunnitella päivääsi siten, että erilaiset tärkeät asiat saavat osansa ajasta ja huomiosta. 

On toisinaan tuskallista vastata mielessään EI keskeneräisille työtehtäville tai vastustaa PLIM-soundin kutsua. Kosketus arvoihin auttaa sinua kuitenkin sanomaan samalla KYLLÄ jollekin muulle tärkeälle elämäsi asialle, esimerkiksi aidolle ja keskeytymättömälle läsnäololle läheistesi kanssa.

Kun tiedostat keskeiset arvosi ja tarpeesi, on helpompaa välittää näkemyksiäsi myös yhteiseen pohdintaan silloin, kun työyhteisössä keskustellaan vaikkapa tavoitettavuuden käytännöistä työpaikallasi.

Yhteiset pelisäännöt ja odotukset avoimesti keskusteluun

Edellisissä esimerkeissä viittasin lähinnä työntekijän omiin toimiin aika- ja paikkariippumattoman tietotyön yhteensovittamiseksi elämän muuhun kirjoon. Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin myös se, että pelisäännöt kehitetään yhteistoimin työntekijöiden hyvinvointia ja työn tehokkuutta tukeviksi. 

Toisinaan työorganisaatioissa toimitaan sellaisten odotusten puitteissa, joita kukaan ei ole varsinaisesti sanoittanut. Työntekijällä saattaa esimerkiksi olla käsitys, että esihenkilön illalla lähettämiin viesteihin tulisi mielellään vastata välittömästi.

Organisaatioiden kulttuuri olisi hyödyllistä tuoda näkyväksi, jolloin tietotyön tekemisen käytännöistä keskustellaan konkreettisella tasolla. Millaiset organisaation arvot kuvastavat esimerkiksi työpaikkamme tavoitettavuuden käytäntöjä? Jos esihenkilö tai kollega lähettää iltamyöhään viestejä, odottaako hän niihin välitöntä vastaamista? Olisiko viestit mahdollista ajastaa seuraavaan aamuun? Kaiken kaikkiaan hyvinvointia tukee se, että odotukset, joiden pohjalta toimitaan, ovat selkeitä ja yhdessä jaettuja. 

On myös syytä huomata, että työntekijöiden tarpeet työnsä rytmittämisessä saattavat vaihdella yksilöllisesti ja elämäntilanteesta riippuen. Mikä toimii Annilla, ei välttämättä toimi Pasilla ja Venlalla. Mikä toimi Annilla viime vuonna, ei toimikaan enää tänä syksynä. 

Saattaisi olla hyvä käytäntö jakaa työn ja muun elämän yksilöllisiä rytmejä tiimin kesken. Mihin aikaan aamusta perheellisellä Villellä on lasten kurahousu-sirkus meneillään eikä yhteydenottoihin voi vastata, milloin yhteydenotot ovat sen sijaan mahdollisia ja toivottavia? Luonnollisesti jokainen työntekijä kertoo yksityiselämäänsä liittyviä asioita oman tahtonsa ja tarpeensa mukaan.

Esihenkilö on keskeisessä asemassa hyvinvointia tukevien arvojen välittäjänä työpaikan konkreettisiin, hyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeviin käytäntöihin. Auntien Leader-keskustelupaketit kuten Born to Lead, Dream Team in Process and Leader in Rough Waters on tarkoitettu tukemaan esihenkilöä tärkeässä työssään ja myös edistämään esihenkilön omaa hyvinvointia. Kaikille työntekijöille soveltuvat esimerkiksi Leading Me- ja Stressed Out -paketit silloin kun on tarve pohtia oman työn suunnittelua ja rajaamista sekä kehittää työhyvinvointia.

Jaa
share blog post via email