Jämäkkyys on taitolaji!

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/New%20Auntie%20Website/Images/Featured%20images%20for%20social%20media/featured_Material_bank.png

Työpaikoilla moni opettelee asettamaan rajansa sille, minkä verran ottaa vastaan töitä. On helppo päättää sanovansa suoraan, ettei pysty ottamaan vastaan toimeksiantoa. Koska kalenteri on jo täynnä eikä tunteja ei ole tarpeeksi. Siitä huolimatta huomaa – taas kerran – ottaneensa tehtävän vastaan. Jämäkkyys on taito, jota voi ja tulee harjoitella. Harjoittelu vaatii toistoja, mestariksi ei tulla hetkessä. Jämäkkänä pysyminen erityisesti tiukoissa, stressaavissa tilanteissa on aluksi hyvin haasteellista. 

Jämäkkyys on tasapainoilua. Tahdomme säilyttää työn hallinnan tunteen samalla, kun toivomme toisten arvostavan meitä, haluamme tulla toimeen muiden kanssa ja kokea yhteenkuuluvuutta. Jämäkän tyylin omaksunut on empaattinen ja kuuntelee toisia. Hän tuo esiin omat toiveensa, mutta pystyy muuttamaan tarvittaessa mielipiteitään. Jämäkkä ihminen arvostaa omaa osaamistaan antaen myös kunnioitusta ja kannustusta muille. Jämäkälle ratkaisut ovat tärkeämpiä kuin se, kuka vetää pisteet kotiin tai kuka on oikeassa, kuka väärässä. 

Sano ei – ilman syyllisyyttä

Jämäkkä ihminen kykenee avoimeen ja aktiiviseen yhteistyöhön. Haastavassakin tilanteessa hän säilyttää itsekunnioituksensa. Jämäkkä osaa sanoa “ei” tuntematta syyllisyyttä. Jämäkällä ihmisellä on itsekuria ja itsensäjohtamisen taitoja, hän tuntee arvonsa, periaatteensa sekä oman motivaationsa. Käytännössä tämä on usein sitä, että jämäkkä ihminen pyrkii viestimään kanssamatkustajilleen minkälainen työympäristö  ja työtavat tukevat hänen parasta mahdollista työsuoritustaan. Tämä ei tarkoita, että jämäkkä ihminen olisi työpaikan tyranni! Jämäkkyys ei tarkoita vihamielisyyttä tai kielteisyyttä! Muiden antama palaute ja kritiikki ei horjuta jämäkän itsetuntoa, koska hän tuntee ja muistaa omat rajansa ja vahvuutensa. Muistetaan, että suurin vaikutus henkilön itsetuntoon on hänen omalla käsityksellä itsestään.

Hyvän itsetunnon lähtökohtana on itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on. Se on itsensä arvostamista, kunnioittamista ja luottamista. Se on myös tunne siitä, että on arvokas ja hyvä omana itsenään. Työyhteisön kannalta jämäkkä työkaveri on unelma! Toisten on helppo olla jämäkästi käyttäytyvän henkikön seurassa, joka tuntee oikeutensa ja ilmaisee kantansa selkeästi. Jämäkkyyden perustan muodostaa terve itsearvostus. Jämäkkä ihminen ei alistu muiden manipuloinnin edessä tai odota, että muut lukisivat hänen ajatuksiaan vaan osaa pitää huolen omasta jaksamisestaan.  

Mielenterveystalon sivuilla on hyvä jämäkkyyden treenauslistaus. Kun toimit jämäkästi, tunnustat, että sinulla on samanlaiset oikeudet kuin kaikilla muillakin ihmisillä – ei enempää eikä vähempää. 

Jämäkkyyden treeniohjelma 

  • Arvioi omat oikeutesi ja mieti, mitä sinulla on oikeus odottaa ja pyytää toisilta ihmisiltä. Sinun on helpompi toimia jämäkästi kun tiedät mitä tunnet ja haluat.
  • Jos kohtaat ongelman ihmissuhteessasi, kerro, mitä siitä on aiheutunut sinulle. Muut ihmiset eivät välttämättä tiedä tilannettasi, ellet ilmaise sitä selvästi. Kuvaile pulma mahdollisimman puolueettomasti, älä syyttele tai tuomitse. 
  • Kerro, miltä sinusta tuntuu. Aloita tunteista kertominen minä-sanalla. Muista, ettei kukaan toinen ihminen varsinaisesti aiheuta sinulle tunteita – muut voivat tehdä ja sanoa kaikenlaista, mutta sinun käsityksesi, sinun tulkintasi heidän toiminnastaan aiheuttaa sen, miltä sinusta tuntuu. Älä syytä omista tunteista muita – ole valmis ottamaan itse vastuu omista tunteistasi.
  • Kerro suoraan ja avoimesti, mitä haluat tai et halua. Myös sanaton ilmaisu on tärkeää: seiso suorassa, katso silmiin, ota avoin asento ja pysy rauhallisena. Pyydä täsmällisesti sitä mitä haluat. Käytä minä-muotoisia lauseita. Sano: ”Minä toivoisin, minä haluaisin…”. Kun pyydät tai kieltäydyt pyynnöstä, tee se suoraan ja kohteliaasti. Älä esitä vaatimuksia tai käskyjä. Huomioi toisen oikeudet ja toiveet.
  • Kun kieltäydyt, tee se jämäkästi. Voit kuitenkin selittää pyynnöstä kieltäytymisesi tai esittää vaihtoehtoisen ehdotuksen, jossa sekä sinun että toisen osapuolen tarpeet täyttyvät. Ole täsmällinen ja selkeä määritellessäsi omat rajasi: ”Autan sinua kyllä muutossa, mutta voin olla vain kuuteen asti”.
  • Kun pyydät jotakin, kerro seurauksista. Näin motivoit puhekumppaniasi täyttämään pyyntösi. Esimerkiksi: ”Jos kuuntelet harmistukseni aiheen, olen sinulle sen jälkeen paljon parempaa seuraa.”

Voit treenata jämäkkyyttä myös tällä Mielenterveystalon "Opi huolehtimaan rajoistasi" -treenillä.

Auntien Overachiever ja Stressed Out sekä Leading Me -paketeissa voit treenata jämäkkyyttä!

Overachiever-paketissa etsimme keskustelulla tasapainoa oman suoriutumisen ja tehtävien todellisten vaatimusten välillä. Mietimme, mitä muut sinulta oikeasti odottavat ja milloin olet antanut sisäiselle ylisuorittajallesi vallan. Piirrämme rajat omalle suorittamisellesi ja jaksamisellesi.

Stressed Out -paketista saat työkaluja ja apua arkeesi riippumatta siitä, onko pääasiallinen stressin aiheuttajasi työkuorma, työpaikan ihmissuhteet, parisuhde, ruuhkavuodet vai taloudellinen tilanne.

Leading Me -paketin teemoina ovat: Itseohjautuvuus ja sen merkitys omassa työssä, tavoitteiden asetanta, suunnan löytäminen sekä oman työn ohjaus ja organisointi.

Jaa
share blog post via email