Gratis guider

Ladda ner våra guider om olika ämnen inom psykisk hälsa. Du kan lära dig mer om exempelvis utmattning, överprestation eller avkastning på investeringar i mental välmående på arbetsplatsen. Guiderna är gratis, men vi ber om dina kontaktuppgifter.

Hur man identifierar utmattning

Hur går det för personerna i ditt arbetslag? Känner du att ni har en bra nivå på arbetsengagemang, en välfungerande arbe...

Ladda ner guiden

Vad är avkastningen på att investera i anställdas psykiska hälsa?

Eller kostnaden för arbetsgivare när de inte gör det? I den här guiden kommer vi att svara på dessa frågor och ge tips p...

Ladda ner guiden

Finns det en överpresterare i ditt team?

Denna guide ger råd om att hantera överpresterande personer i arbetsgemenskapen, inklusive ansvarsbärande personer och d...

Ladda ner guiden
Ladda fler