auntie landing page

Guide

Så här känner man igen utmattning

Hur mår personerna i ditt arbetslag? Känner du att ni har ett högt nivå av arbetsengagemang, en god arbetsgemenskap och en bra arbetsmiljö?
Auntie guide | Hur man identifierar utmattning

Ladda ner guiden

Denna guide ger ledare information om tidig stödmodell och hur man identifierar anställda som behöver stöd, samt ett verktyg för att mäta anställdas mentala välbefinnande.

a little about auntie

Kort om Auntie

Auntie erbjuder förebyggande tjänster för att främja psykiskt välbefinnande. Vi hjälper våra användare hitta nya perspektiv och lösningar på situationer som orsakar stress eller som försvagar motivationen innan situationen går över styr.  

Användare kan boka konfidentiella, privata samtal med en kvalificerad expert. De får också tillgång till ett brett utbud av online-övningar för att stärka det psykiska välbefinnandet samt annat relaterat material.

Aunties experter inom psykiskt välbefinnande är till exempel psykologer, psykoterapeuter och specialister inom korttidsterapi.

Anlitad av smarta organisationer världen över

ramboll
Verdane
Danone logo
Mölnlycke
If reference logo.png
Helsinki
Visma
IBM
Schindler logo
TietoEvry
Fazer