auntie landing page

Guide

Har du en överprestare i ditt team?

Finns det ansvarsbärande personer i er arbetsgemenskap som tar på sig även på andras bekymmer? Finns det personer i teamet som pressar sig att alltid göra lite mer och lite bättre och som inte ens då anser att de presterat tillräckligt mycket eller tillräckligt bra?
Auntie guide | How to help overachievers

Ladda ner guiden

Med hjälp av denna guide kan du som HR-person i din organisation eller som teamledare; 

  • identifiera överpresterande och dess effekter på teamet 
  • granska psykologiska mekanismer bakom fenomenet 
  • identifiera den överpresterande personens motiv
  • förebygga utmattning i arbetet 
  • hjälpa till att avgränsa arbetet. 

a little about auntie

Kort om Auntie

Auntie erbjuder förebyggande tjänster för att främja psykiskt välbefinnande. Vi hjälper våra användare hitta nya perspektiv och lösningar på situationer som orsakar stress eller som försvagar motivationen innan situationen går över styr.  

Användare kan boka konfidentiella, privata samtal med en kvalificerad expert. De får också tillgång till ett brett utbud av online-övningar för att stärka det psykiska välbefinnandet samt annat relaterat material.

Aunties experter inom psykiskt välbefinnande är till exempel psykologer, psykoterapeuter och specialister inom korttidsterapi.

Anlitad av smarta organisationer världen över

ramboll
Stokke-1
Visma
ViewLedger
stream-limited
futurice
instrum
Danone
IBM