auntie landing page

Guide

Har du en överprestare i ditt team?

Finns det ansvarsbärande personer i er arbetsgemenskap som tar på sig även på andras bekymmer? Finns det personer i teamet som pressar sig att alltid göra lite mer och lite bättre och som inte ens då anser att de presterat tillräckligt mycket eller tillräckligt bra?
Auntie guide | How to help overachievers

Ladda ner guiden

Med hjälp av denna guide kan du som HR-person i din organisation eller som teamledare; 

  • identifiera överpresterande och dess effekter på teamet 
  • granska psykologiska mekanismer bakom fenomenet 
  • identifiera den överpresterande personens motiv
  • förebygga utmattning i arbetet 
  • hjälpa till att avgränsa arbetet. 

about auntie

Kort om Auntie

Auntie erbjuder förebyggande tjänster för psykiskt hälsa, som hjälper anställda att hantera stress och motivationsproblem innan det går över styr. 

Dina medarbetare får enkelt tillgång till ett brett utbud av övningar och material om psykisk hälsa på webben samt möjlighet att boka förtroliga enskilda samtal med en kvalificerad Auntie-expert.

Anlitad av smarta organisationer världen över

ramboll
Stokke-1
Visma
ViewLedger
stream-limited
futurice
instrum
Danone
IBM