Auntie støtter ansatte i et stadig skiftende arbeidsmiljø - If

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Customer-story-images-1200-x-628-1-Dec-01-2022-03-56-50-0499-PM.jpg

Innføringen av robotikk har vist seg å være nyttig innen forsikringsbransjen, særlig når det gjelder håndtering av enklere saker. Imidlertid har de mer komplekse sakene begynt å dominere arbeidsdagen i økende grad. Arbeidsmengden øker i takt med at sakene blir mer utfordrende. Det er et økende behov for å ivareta de ansatte, og derfor får personalet på If støtte fra Auntie.

Flere og flere blir uføre av psykiske helsemessige årsaker i Finland*

Psykiske helsemessige forhold har alltid vært grunn til enkelte uførepensjoner, men i løpet av de siste årene er det blitt en av hovedårsakene, spesielt blant unge. 

Ifølge Health Partner Hannele Rönkkö, som jobber i HR i If, er dagens arbeidsliv i endring, og det det kreves et raskere og raskere tempo for å utføre jobben og lære nye ting. Jobben blir mer komplisert, og de ansatte må kontinuerlig lære nye ting. Klarer du å henge med? Er det lov å si at du ikke har nok kompetanse?

*Kilde: Finnish Centre for Pensions

Auntie tilbyr lavterskelstøtte

Auntie er en tjeneste som passer perfekt inn i Ifs verden. De ansatte er vant til å jobbe selvstendig og reflektere over eget arbeid, noe som betyr at Aunties prosesser føles kjente. Auntie er en tjeneste som bidrar til å forebygge helseproblemer på et tidlig stadium. Selv om If tilbyr helsetjenester til de ansatte ved sykdom, kan Auntie være nyttig i situasjoner der de ansatte møter problemer og utfordringer i hverdagslivet og trenger støtte og hjelp til å løse eller takle dem. Helsetjenestene som arbeidsgiveren tilbyr, eller støtte fra kollegaer, føles kanskje ikke riktig for alle.

 

Hannele Rönkkö, IF

 

"Hvis vi bare klarer å forhindre et par sykedager, har Auntie betalt for seg selv!"

Hannele Rönkkö, Health Partner, If

Auntie hjelper med alle mentale velværeproblemer

Auntie hjelper med alle typer mentale velværeproblemer, og tjenesten passer godt sammen med Ifs spesialtjenester.

Auntie støtter Ifs ansatte med å opprettholde arbeidsevnen sin, samt med helse- og velværeforhold på arbeidsplassen. Auntie tilbyr ulike pakker for å håndtere stress, mestre seg selv, øke motivasjonen og takle alvorlige problemer i de ansattes personlige liv eller i forbindelse med kravene i en travel familiær hverdag. Auntie gir også støtte til ansatte som revurderer karrierevalg. Mange ansatte ønsker å diskutere problemer som direkte angår jobben deres, for eksempel en for stor arbeidsmengde, og de ønsker å finne løsninger for å jobbe mer effektivt.

Lederpakker hjelper ansatte å utvikle seg som ledere

Auntie tilbyr også samtalepakker for ledere, som også benyttes hos If. Auntie lærer ikke opp Ifs ansatte til å bli ledere, men støtter dem i deres roller som ledere. Lederpakkene kan hjelpe en leder med å posisjonere seg selv og bidra til å klargjøre hvordan man jobber som leder og hvordan man støtter et team.

Lederen spiller en viktig rolle når en ansatt søker support fra Aunties tjenester. Hannele oppmuntrer ansatte til å registrere seg via nærmeste leder, ikke direkte hos Auntie. Når det kommer til å takle jobbrelaterte, ikke-private problemer, som for eksempel stor arbeidsbelastning, er det lederens ansvar å tilby hjelp og støtte.

Aunties rapporter viser gode resultater

Hannele Rönkkö forteller at tilbakemeldingene fra Aunties grupperapporter har vært gode. Aunties tjenester blir sett på som en gunstig måte å få støtte som individuell ansatt. Mange ansatte rapporterer gode resultater fra tjenesten og anbefaler den til andre.  

Auntie er en enkel løsning for HR

Hannele understreker hvor enkelt det er å bruke Aunties tjenester. Hun trenger ikke å bekymre seg over å måtte planlegge eller koble ansatte til tjenesteleverandøren da Auntie tar hånd om det hele. Det blir ingen økt arbeidsmengde for henne i HR ved bruk av Auntie. 

Auntie kan skilte med flotte rapporter, og som kjøper vet hun at tjenesten er av god kvalitet og at den virker.

Hvis du vurderer å bruke Aunties tjenester i ditt selskap, oppmuntrer Hannele deg til å sammenligne erfaringer med dine kolleger i HR-bransjen. Pilotmodellen fungerer godt ved at tjenesten først kan testes av en mindre gruppe eller team.

Del artikkel
share blog post via email