Check-in-tapaamisesta ajanhallintaan - Robert, Silo AI

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Robert_Silo-Dec-01-2022-04-05-34-8222-PM.png

Robert on työskennellyt kolme vuotta tekoälyinsinöörinä nopeasti kasvavassa Silo AI:ssa. Hänen tehtäviinsä kuuluu ohjelmistokehitystä ja ohjelmointia. 

"Yhtiön nopeasta kasvusta ja työn luonteesta johtuen minulla on aina monta rautaa tulessa", Robert toteaa. ”Tilanne tuskin muuttuu. Pitää oppia priorisoimaan. Siten voi helpottaa stressiä ja oppia suhtautumaan siihen rakentavasti. Etätyöpäivät ovat nyt koronaviruspandemian aikana venyneet, ja niistä on puuttunut selkeä rakenne. Auntie tarjosi konkreettisia työkaluja näiden haasteiden kohtaamiseen.” 


 

Check-in-tapaamisesta Leading Me -pakettiin

Kun Silo alkoi tarjota Auntie Plus -palvelua työsuhde-etuna, Robert tutustui siihen aluksi kaikille työntekijöille suunnatuissa Check-in-tapaamisissa. Tilannetta kartoittava Check-in-tapaaminen hoidetaan videoyhteyden kautta. "Miltä minusta tuntuu juuri nyt? Millaisia haasteita kohtaan henkilökohtaisessa elämässäni ja työelämässäni? Onko minulla mieltä askarruttavia asioita, joista olisi hyvä jutella jonkun kanssa? Jos sinusta alkaa Check-in-tapaamisten aikana tuntua siltä, että saattaisit hyötyä Auntie-paketista, sinulle räätälöidään viiden videotapaamisen paketti". 

Robert Silo AI Auntie customer story

 

”Auntie saattaa sopia juuri sinulle, joka olet jumissa omien ajatustesi kanssa, tarvitset vähän opastusta tai haluaisit jutella mieltäsi askarruttavista aiheista. Kokemus oli paljon rennompi kuin olin ennalta ajatellut.”

Robert, AI engineer, Silo AI

Check-in-tapaamisen jälkeen Robert oli valmis aloittamaan Leading Me -paketin mukaisen työskentelyn. Leading Me -paketissa keskitytään omaan ajanhallintaan ja tavoitteiden asettamiseen. Nämä kaksi kysymystä liittyvät läheisesti toisiinsa. Kun olet asettanut itsellesi tavoitteet, myös oma ajanhallintasi helpottuu. Robert toteaa, että ajankäytön priorisoinnin opettelu on aina hyödyllistä. Ajankäytön priorisoinnin myötä stressitaso laskee ja tuottavuutesi kasvaa. Pandemian aikana omien tavoitteiden määritteleminen on erityisen tärkeää. Etätöissä on vaikeampaa huomata omaa kehitystään, ja työteko ja kaikki muukin saattaa alkaa tuntua yksitoikkoiselta.

Leading Me -tapaamisten aikana voit pohtia omia arvojasi ja niiden merkitystä omassa elämässäsi. Voit myös pohtia esimerkiksi seuraavaa kysymystä: ”Tunnistatko työhösi liittyvät tavoitteet?” Tapaamisissa käsitellään valittua aihetta eri näkökulmista ja mahdollisimman konkreettisella tasolla. Näin voidaan oivaltaa se, että on tärkeämpää keskittyä oikeisiin asioihin kuin tehdä useita asioita samanaikaisesti tai pyrkiä kaikessa täydellisyyteen.

Auntie tarjoaa paljon muutakin sisältöä kuin vain ”Miltä sinusta tänään tuntuu?” 

Robert arvosti erityisesti Leading Me -paketin konkreettista sisältöä. ”Paketti on paljon muutakin kuin kuulumisten kyselyä, koska tapaamisten aikana tarjotaan konkreettisia harjoituksia ja strategioita, joita todella arvostan. Konkreettisia vinkkejä saa heti, mutta tapaamisista saa enemmän irti, jos niihin valmistautuu hieman etukäteen ja tutustuu ennalta lähetettyihin materiaaleihin”, Robert toteaa. 

”Paketin teemat olivat minulle ajankohtaisia, ja käsittelimme melko vapaasti myös muitakin aiheita. Paketin harjoitukset olivat hyödyllisiä, ja me teimme jopa muutamia harjoituksia, jotka oli räätälöity työtehtäviäni ajatellen.”

Robert huomauttaa myös, että voi viedä jonkin aikaa, ennen kuin saa käsiteltyä syvällisesti itselle merkittäviä aiheita. Siitä syystä pelkkä Check-in-tapaaminen ei välttämättä riitä. Asiat, joista on tarvetta keskustella selkiytyvät ajan myötä.

 Kaikupohja omalla äidinkielelläsi

Robert yllättyi, kuinka helppoa palvelun käyttäminen oli. ”Nyt etätyöaikana on todella kätevää, että ei tarvitse erikseen lähteä minnekään, vaan palvelua voi käyttää kotoa käsin. Se säästää paljon aikaa. Palvelun käytön aloittaminen oli paljon helpompaa kuin olin kuvitellut”, Robert sanoo. 

Hän painottaa myös sitä, kuinka tärkeää on pystyä käyttämään omaa äidinkieltä ja ilmaisemaan itseään vapaasti. Robert kuvailee, että Auntie-palvelu toimii eräänlaisena kaikupohjana, koska toinen ei tunne sinua ennalta, ja silloin voi syntyä keskustelua, joka on vapaa kaikista ennakkoasenteista tai -käsityksistä. Robert oli niin tyytyväinen ensimmäiseen pakettiinsa, että hän jatkoi myöhemmin Lost in Transition -paketilla, jossa keskitytään muutoksen hallintaan. 

Auntie-palvelun myötä Robert on huomannut muutoksen ajankäytössään. ”Olen tullut tietoisemmaksi ajankäytöstäni ja tunnistan nyt paremmin tilanteet, joissa ajanhallintani ei ole tehokasta.”

Kokeile rohkeasti – et menetä mitään!

Robert suosittelee mielellään Auntie-palvelua ja huomauttaa, että kokeilemalla ei menetä mitään. ”Auntie saattaa sopia juuri sinulle, joka olet jumissa omien ajatustesi kanssa, tarvitset vähän opastusta tai haluaisit jutella mieltäsi askarruttavista aiheista. Kokemus oli paljon rennompi kuin olin ennalta ajatellut.”

Jaa
share blog post via email