Auntiesta apua palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen - Laura, Aiven

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Laura-Laurikainen-Aiven-kayttajan-tarina-2.png

Aivenilla vähän päälle vuoden työskennellyt Laura Laurikainen on CRM Product Owner -roolissa, eli toimii järjestelmäkehityksen parissa ja tiimiesihenkilönä. Hänen tiiminsä kehittää sisäisiä järjestelmiä suuntaan, joka tukee bisnestä. Tällä hetkellä tiimissä on 3 henkilöä, mutta se kasvaa koko ajan. Laura on ensimmäistä kertaa johtotehtävässä, kun aiemmin hän on ollut pikemminkin developer-tiimille tehtäviä eli taskeja jakava tiiminvetäjä. Toisin kuin aiemmin, hänellä on nyt kokonaisvaltaisempi rooli, jossa hän tekee priorisointeja, road mappeja ja miettii tiimin tulevaisuutta. Tähän kuuluu tiimin kasvattaminen ja ihmisten omien kehitystarpeiden huomioonottaminen, sekä sen pohtiminen, miten tiimiläisiä voi tukea parhaiten. Tästä syystä Laura valitsi Auntie-paketiksi Born to Leadin, joka on tarkoitettu uusille esihenkilöille.

Paketissa oli tuttujakin aspekteja, mutta Lauralle tuli ahaa-elämyksiä matkan varrella. “Auntie opetti minua pysähtymään ja miettimään enemmän sitä, kuinka minä toimin tai kommunikoin, kuuntelemaan ja yrittämään ymmärtää muita ihmisiä enemmän. Ei niin ettenkö minä teknistaustaisena ihmisiä ymmärtäisi, vaikka ymmärrän koneita, mutta tämä Auntie-paketti toi minua ehkä lähemmäs vielä ihmisten johtamista”, Laura kertoo.

Apua palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

Laura kokee, että Born to Lead -paketti avarsi hänellä jo olemassa olevaa esihenkilökokemusta, esimerkiksi niin, että hän osaa kysyä oikeita asioita ja tietää kuinka annetaan palautetta, joka tukee ja ohjaa tiimiläistä ja auttaa häntä kehittymään. Myös palautteen vastaanottamiseen hän koki saavansa apua.

Born to Lead on Leader-sarjan ensimmäinen paketti ja Laura on tutustunut myös muihin, kuten Dream Team in Process -pakettiin ja haluaisi ottaa sen seuraavaksi. Lauralle tiimihengen luominen on todella tärkeää ja se että tiimiläiset luottavat toisiinsa, tiimissä vallitsee avoimuus ja asioista pystytään päättämään tiiminä, eikä Laura ole aina se, joka päättää. Toki jos tulee vaikeita tilanteita, niin hän on se, joka sanoo miten toimitaan. Hän haluaa, että ihmiset kokevat kuuluvansa johonkin isompaan, ja että heidän sanallaan on merkitystä.

Aivojen aktivointia harjoituksista

Auntiessa paras anti Lauralle oli alkukartoitus, jossa selvitettiin tärkeimmät asiat mitkä Lauraa eniten mietityttivät tai missä hän halusi kehittyä. Sen pohjalta tehtiin suunnitelma, mitä asioita käydään läpi, mitkä tehtävät tulevat olemaan. Laura sopi Auntie-ammattilaisen kanssa miten asioita paketissa käsitellään perustuen siihen, minkälaisia hänen aiemmat ja nykyiset kokemuksensa tiiminvetäjänä ovat olleet. He valitsivat ne osa-alueet, joissa hän koki kaipaavansa tukea ja jotka tuovat hänelle lisäarvoa juuri sillä hetkellä. Lauran mielestä harjoitukset oli hyviä. Hän tekee muutenkin esimerkiksi mindfulness-harjoituksia, joten hänelle tehtävät olivat aika itseohjautuvia, koska ne ovat hänelle mieluisia.

Laura Laurikainen Aiven Auntie customer story

 

“Erinomainen ammattilainen ja superhyvät paketit. Palvelu on todella tärkeä ainakin itselle ja auttoi minua eteenpäin.”

Laura Laurikainen, CRM product owner, Aiven

Jokaisessa sessiossa hän kävi tehtäviä läpi Auntie-ammattilaisen kanssa ja he keskustelivat niiden herättämistä ajatuksista. Ammattilainen osasi ohjata keskustelua kysymällä hyviä kysymyksiä. Lauralle se oli hyvää aivojen aktivointia ja ideoiden vaihtamista, jota hän arvostaa todella paljon. Se tuo hänelle lisäarvoa, kun joku saa hänet pysähtymään ja miettimään, miksi hän toimii tai ajattelee tietyllä tavalla. Aina voi olla toinenkin näkökulma asiaan. 

Hyvää oli myös se, että viimeisessä tapaamisessa ammattilainen antoi lisää neuvoja, millä Laura pystyy jatkossa toimimaan itsenäisesti ja miettimään näitä asioita ilman, että hänellä tarvitsee olla Auntie-ammattilainen tukena. Harjoituksilla ja valinnoilla voi pysähtyä miettimään ja kehittää itseään edelleen. 

Hyvää palautetta tiimiläisiltä

“Ainakin olen saanut tosi paljon tiimiläisiltä kehuja. Minulle on tärkeintä se, että tottakai itse koen tekeväni hyvää työtä ja muut ihmiset ympärilläni voivat hyvin. Se näkyy, että haluan luoda hyvinvointia meidän tiimiin ja ajaa yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä, ja ihmiset kokee sen hyvänä, niin mielestäni se on minulle voitto”, Laura kertoo paketin vaikutuksista.

Laura sanoo, että häntä on yleensä vaikea yllättää millään, koska hän on sellainen persoona, joka menee aina “takki auki” eteenpäin, mutta se, että prosessin aikana hänelle tuli paljon ahaa-elämyksiä omasta elämästä oli yllättävää. Ajattelemalla työskentely ja se, että pitää miettiä isoja kokonaisuuksia on tietyllä tapaa rasittavaa aivoille. Se kuitenkin tuo Lauralle myös mielihyvää, että hän pystyy käyttämään aivojaan ja tuo energiaa, mutta siinä on aina se varjopuoli, että on pakko myös päästä purkamaan ajatuksiaan.

Ahaa-elämyksiä keskusteluista ja yksilöiden huomioimisesta

Auntiesta saatu suurin hyöty Lauralle liittyi keskusteluihin tiimiläisten kanssa, eli millä tavalla aloittaa keskusteluja, kuten kehityskeskusteluja tai vaikeita keskusteluja, ja kuinka näitä keskusteluja voi paremmin hallita sekä pyrkiä luomaan turvallinen ilmapiiri ja ympäristö toisellekin näihin keskusteluihin. Hän koki myös oppivansa ottamaan tiimiläiset huomioon yksilötasolla, havaitsevansa paremmin, että kaikilla on erilaiset tavoitteet. Hän sanoo myös oppineensa miten voi parhaiten tukea näitä erilaisia tavoitteita ja ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan - mikä oli yksi Lauran tärkeimmistä ahaa-elämyksistä. 

Lauraa esihenkilönä ohjaavat vahvasti arvot - avoimuus esimerkiksi liiallisesta työkuormasta, tai väsymyksestä. Työssä ei tarvitse olla robotti, ja muistetaan se, että töiden takana on ihminen ja kaikilla on elämässään muutakin kuin työ.  

Laura sanoo tutustuneensa kaikkiin Auntien paketteihin, ja kokevansa, että niistä löytyy varmasti jokaiselle apua, ei pelkästään työkuvioissa vaan myös yksityiselämän puolella.  Mielen hyvinvointi kuuluu kaikille, eikä se ole asia mitä pitäisi rajata millään tavoin, Auntiesta kaikille on jotain hyötyä. Hänen mielestään kaikkien, jotka siirtyvät esihenkilötehtäviin pitäisi käydä jonkinlainen koulutus ja sen ei pidä käsitellä vain yrityksen benefitejä, “kerrot näistä ja tee näin”, vaan nimenomaan koulutuksia, jossa kukin miettii itseään esihenkilönä ja kuinka sinä toimit ja miten otat huomioon muut. “Se on juuri Auntie-palvelun paras puoli. Se oikeasti tukee sinua henkisessä kasvussa.”

 

Jaa
share blog post via email