Från Check-In till tidsprioritering - Robert, Silo AI

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Robert_Silo-Dec-01-2022-04-05-34-8222-PM.png

Robert arbetar som AI ingenjör på Silo AI och han har varit en del av företaget under tre år med snabb tillväxt. Till arbetsuppgifterna hör programvaruutveckling och programmering. 

På grund av den snabba tillväxten och arbetets natur finns det alltid väldigt mycket att göra, konstaterar Robert. Det är ett faktum som jag aldrig tror kommer att ändras. Det handlar om att kunna prioritera. Om man lär sig prioritera rätt kan man minska stressen och lära sig hantera den på ett konstruktivt sätt. Distansarbete p.g.a. koronan gör också dagarna mindre strukturerade och arbetstiden kan dra ut. Auntie gav konkreta verktyg för att tackla dessa utmaningar. 


Via Check-in till Leading Me

Då Auntie började erbjudas som arbetsplats förmån på Silo kom Robert först i kontakt med Auntie genom Check-in sessionerna som erbjuds till alla anställda hos Aunties Plus kunder. Check-in sessionen hålls som ett videomöte på distans och fungerar som en statuscheck. Hur mår jag just nu? Vilka utmaningar har jag privat och i arbetslivet? Finns det problemställningar som jag kunde ha nytta av att diskutera med någon och bearbeta? Om man under Check-in sessionen kommer fram till att det finns ett mervärde i att fortsätta till ett paket, så fortsätter sessionerna med ytterligare fem videosamtal under ett utvalt tema.

Robert Silo AI Auntie customer story

 

"Om du har fastnat i dina tankar, behöver lite coaching eller behöver få tala med någon för att få mera klarhet i en situation, kan Auntie vara helt rätt för dig. Hela upplevelsen var mycket mera avslappnad än vad jag hade trott."

Robert, AI engineer, Silo AI

 

För Roberts del ledde Check-in sessionen till att han startade med ett Leading Me paket. De  centrala frågeställningarna i Leading Me paketet är att hitta svar på frågan hur man strukturerar upp sin tid och hur man sätter upp mål. Två frågeställningar som är tätt kopplade till varandra. När man har satt upp mål är det också enklare att prioritera sin tid. Robert konstaterar att man alltid har nytta av att lära sig prioritera sin tid. Genom att prioritera sin tid rätt undviker man stress och blir mer produktiv i vardagen. Att kunna sätta egna mål har blivit speciellt viktigt nu i samband med pandemin. Under distansarbete ser man inte sina framsteg på samma sätt som när man är på kontoret utan allt känns mera som samma sak hela tiden.

I paketet Leading Me reflekterar man bland annat om frågor kring sina egna värderingar och hur väl värderingarna syns i sitt eget liv. Man berör också frågeställningar som: “Vet du vilka dina målsättningar på jobbet är?” Genom att närma sig temat från olika perspektiv försöker man sedan bli så konkret som möjligt för att förankra insikten att det viktigaste är att fokusera på rätt saker framom att göra många saker eller göra allting perfekt.

Inte bara “Hur känner du dig idag?” 

Just fokuset på konkreta åtgärder som genomsyrade hela paketet tilltalade Robert. Det är inte bara “Hur känner du dig” utan också konkreta övningar och strategier och det uppskattar jag. Man får genast konkreta tips, men mest får man ut av sessionerna genom att förbereda sig lite på dem på förhand med hjälp av materialet som skickas i samband med sessionerna, konstaterar Robert. 

Paketet kändes relevant och det kändes som om man också kunde röra sig ganska fritt inom paketet och beröra olika teman. Övningarna som var i paketet kändes meningsfulla och vi gjorde även några övningar som var anpassade till mina arbetsuppgifter. 

Robert poängterar också att det kan ta lite tid att komma in på de ämnena som man vill eller behöver diskutera, så man kan inte räkna med att komma in på djupet under bara en Check-in session. Frågeställningarna som behöver diskuteras blir tydligare över tid.

Ett bollplank på eget modersmål

Robert förvånades över att det var så enkelt att använda tjänsten. Nu när vi annars också är på distans, så är det också väldigt behändigt att kunna koppla upp hemifrån och inte behöva gå någonstans. Ingen tid går förlorad till förflyttningar. Det var mycket enklare att starta upp än vad jag hade föreställt mig, konstaterar Robert. 

Han vill också lyfta fram vikten av att få tala sitt eget modersmål och värdet av att kunna formulera sig fritt. Robert beskriver hur Auntie tjänsten fungerat som ett bollplank genom att den andra personen inte känner dig från förut och därigenom erbjuder möjligheten till en diskussion som är befriad från förutfattade meningar eller åsikter. Robert var så nöjd med sitt första paket att han senare fortsatte med ett till paket med fokus på att hantera förändringar - Lost in Transition

Robert har märkt en förändring i sin tidsanvändning efter paketen då han funderar kring om och hur paketen ändrat hans sätt att agera: “Jag har blivit mera medveten om hur jag använder min tid och jag är också bättre på att identifiera situationer där jag inte använder min tid effektiv”.

Testa - Du förlorar ingenting!

Robert rekommenderar gärna Auntie till andra och konstaterar att man inte förlorar något på att testa det en gång. "Om du har fastnat i dina tankar, behöver lite coaching eller behöver få tala med någon för att få mera klarhet i en situation, kan Auntie vara helt rätt för dig. Hela upplevelsen var mycket mera avslappnad än vad jag hade trott."

Dela artikel
share blog post via email

Läs andra artiklar