Minimaalinen vaiva, maksimaalinen vaikutus - Auntie auttaa nopeasti ja vaivattomasti - Ramboll

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Untitled-design-2-Dec-01-2022-04-04-25-7504-PM.png

Rambollille on selvää - ainoastaan tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät pystyvät kehittämään luovia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja. Henrike Jürsille, Rambollin Saksan yhtiöiden HR Business Partnerille, on juuri siksi tärkeää, että kaikille työntekijöille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia ja välineitä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Auntie on tässä asiassa arvokas lisäelementti, joka edistää avointa ja toisia kunnioittavaa kanssakäymistä, viestien työntekijöille, että “ongelmista puhuminen on ookoo”.

Ensimmäisen toimiston avaamisesta, eli vuodesta 2000 lähtien, Ramboll on kasvanut Saksassa voimakkaasti. Yrityksen juuret sijaitsevat kuitenkin Tanskassa, missä firma 1945 perustettiin. 

Jo silloin yrityksen peruspilareina toimivat Børge Johannes Rambøllin ja Johan Georg Hannemannin ideat innovatiivisuudesta ja yhteiskunnallisesta vastuusta. Heidän intohimostaan kehkeytyi maailmanlaajuisesti toimiva konsultointiyritys, jolla on nykyisin yli 16 000 työntekijää ja joka vielä tänäkin päivänä pitää kiinni kestävästä toimintatavastaan. 

Henrike Jürs, Ramboll

 

"Auntien avulla haluamme ylläpitää työntekijöidemme mielenterveyttä ja tarjota heille mahdollisuuden tarttua haasteisiin ammattilaisen tuella.“

 Henrike Jürs, Senior HR Business Partner, Ramboll 

Koronapandemia on muuttanut meidän arkeamme

Kuten useimmat meistä, niin myös Henrike Jürs sekä Rambollin työntekijät ovat saaneet tuntea, miten paljon koronaviruksen puhkeaminen vuoden 2020 alussa on muuttanut jokapäiväistä työelämäämme. Rambollin kaltaiselle innovatiiviselle firmalle kotona työskentely oli jo pandemiaa ennenkin itsestäänselvyys, mutta uuden tilanteen monille ihmisille aiheuttama kaksinkertainen taakka on ollut uusi haaste. 

Koronapandemian haastavina aikoina halusimme käyttöömme jonkun työvälineen, joka auttaa työntekijöitämme sekä esihenkilöitämme helpottamaan työn ja yksityiselämän tasapainoon kohdistuvaa uutta kaksinkertaista taakkaa. Jopa tänä vaikeana aikana ja sen jälkeenkin on selvää, että henkilöstön mielenterveys ja palautumiskyky (resilienssi) ovat keskeisessä asemassa.

Saksassa puhutaan vieläkin aivan liian vähän psyykkisestä hyvinvoinnista

Henrike Jürsin mukaan psykologisesta haasteista ei Saksassa ole edelleenkään kovin helppo puhua. Etenkin työpaikoilla psyykkinen hyvinvointi on vieläkin ehdoton tabuteema. Ja tämä siitäkin huolimatta, että psyykkisistä sairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet Saksassa jatkuvasti useiden vuosien ajan. (Lähde: Statista)

Lisäksi suurin osa Saksan markkinoilla toimivista terveyspalvelujen tarjoajista tarjoaa ratkaisuja, joilla pyritään pääasiallisesti torjumaan kielteisiä vaikutuksia sen sijaan, että keskityttäisiin panostamaan ennaltaehkäiseviin ja tehokkaisiin parannuksiin. Juuri tässä kohtaa astuu Auntie kuvaan, ja työntekijät saavat tukea ennen kuin heidän stressinsä ja haasteensa kehittyvät vakaviksi kriiseiksi. 

Anonyymia, yksinkertaista ja nopeaa

"Etsin ratkaisua, jolla saavutettaisiin mahdollisimman suuri vaikutus mahdollisimman pienellä vaivalla. Lisäksi tämän piti olla täysin anonyymi eikä sillä saanut olla mitään negatiivisia mielleyhtymiä", Henrike Jürs kertoo.

Lopulta hänet vakuutti myös Auntien "kiihkoton" ja stigmatisoimaton tarjonta, jossa keskitytään itsetehokkuuteen ja parantamiseen. "Se on meille ihanteellinen ratkaisu: anonyymi, yksinkertainen ja nopea." Auntie ei kerää henkilötietoja eikä kerro työnantajalle, kuka työntekijä on ottanut yhteyttä Auntieen ja mistä syystä. Ainoa ja tärkein mittari, jonka Auntie jakaa Rambollin henkilöstöosaston kanssa, on se, millä kuudesta liiketoiminta-alueesta palveluja on käytetty. Tämän perusteella on helppo arvioida, mitkä tiimit tarvitsevat lisätukea, ja miten vastaisuudessa tulisi toimia. "Itse asiassa oli yksi alue, jolla Auntie-paketteja käytettiin keskimääräistä enemmän. Juuri tältä tiimiltä olemme jo saaneet palautetta positiivisista vaikutuksista", Henrike iloitsee. Henrike oli myös vakuuttunut nopeasta käyttöönotosta ja intensiivisestä tuesta: "Olen vaikuttunut Auntien asiakaspalvelusta, joka toteutti aina toiveeni ja ehdotukseni. Lisäksi palvelun suorittivat saksankieliset ammattilaiset, ja yhteydenpidon kollegoihin hoiti saksalainen työntekijä."

Auntie täydentää Rambollin jo olemassa olevia etuja juuri sopivasti

Rambollilla työhyvinvointi, ja hyvä työn ja yksityiselämän tasapaino ovat aina olleet tärkeässä asemassa. Tyypillistä "saksalaista after-workia" ei ole olemassa, mutta sen sijaan yrityksessä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen voi järjestää oman työpäivänsä itsenäisesti, mutta kuitenkin asiakkaiden ja hankkeen vaatimukset ottaen huomioon. Lisäksi on olemassa erilaisia ohjelmia ja toimenpiteitä, jotka aktiivisesti edistävät terveyttä ja hyvinvointia, ja jotka siten samalla edistävät myös työntekijöiden samaistumista yritykseen.

Näihin kuuluvat esimerkiksi työergonomiaa koskevat koulutukset, lukuisat liikuntaharrastukset ja mahdollisuus käyttää työsuhdepolkupyörää. Painopiste on kuitenkin kaikkien työntekijöiden säännöllisessä arvioinnissa, jonka tulokset analysoidaan tiimikohtaisesti. Yritys käyttää näissä arvioinneissa syntyneitä ehdotuksia ja oivalluksia lisäparannusten toteuttamiseen.

"Auntien avulla haluamme ylläpitää työntekijöidemme mielenterveyttä ja tarjota heille mahdollisuuden tarttua haasteisiin ammattilaisen tuella“, Henrike kuvailee yrityksen tilannetta.

Työ- ja yksityiselämän tasapainosta työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen

Henrike Jürsin mielestä on selvää, että Auntiella on jatkossakin tärkeä rooli henkilöstölle tarjottavissa palveluissa koronan aiheuttaman lisätyötaakan jälkeen. Erityisesti erittäin motivoituneiden tiimien kohdalla, jotka voivat vapaasti suunnitella työaikansa, on tärkeää järjestää arki niin, ettei ylikuormitusta pääse syntymään ja ettei yksityiselämää laiminlyödä.

Juuri tässä kohdassa Auntie voi auttaa. "Ylikuormitukseen ja ylirasitukseen johtava taival on usein vaiheittainen prosessi. Projektin hallinnassa tärkeät päätökset on usein tehtävä työajan ulkopuolella, joten työn ja yksityiselämän välinen raja on monesti epäselvä.

Kyse on pikemminkin yhteenkuuluvuudesta eli työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta tai yhteensulauttamisesta. Siitä syystä haluamme tarjota työntekijöillemme tukea siellä, missä he sitä eniten tarvitsevat. Lisäksi avun on oltava mahdollisimman yksilöllistä. Ja juuri tätä kaikkea Auntie tarjoaa meille.“

Jaa
share blog post via email