Minimal ansträngning, maximal effekt – Auntie hjälper snabbt och enkelt -Ramboll

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Untitled-design-2-Dec-01-2022-04-01-28-8355-PM.png

 

För Ramboll är det tydligt - endast nöjda, engagerade anställda har kreativa idéer och innovativa lösningar. Det är anledningen till att Henrike Jürs, senior HR-affärspartner på Ramball Germany, anser att det är viktigt att ge alla anställda olika verktyg och insatser som bidrar till deras välmående. Auntie är en värdefull insats som främjar en öppen och respektfull dialog inom företaget och berättar för de anställda att: “Det är okej att prata om problem.”

Sedan de öppnade sitt första kontor i Hamburg 2000 så har Ramboll även haft en stark tillväxt i Tyskland. Men företagets rötter ligger i Danmark där Ramboll grundades 1945. Huvudtemat som grundarna Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann fokuserade på från början var innovation och socialt ansvar. Deras passion utvecklades till ett globalt konsultföretag med över 16 000 anställda, men de har aldrig tappat sin värdering att arbeta på ett hållbart sätt.

Henrike Jürs, Ramboll

 

"Det är helt perfekt för oss; anonymt, enkelt, snabbt."

 Henrike Jürs, Senior HR Business Partner, Ramboll 

 

Coronapandemin har förändrat vårt arbetsliv

Precis som de flesta av oss har Henrike Jürs och personalen på Ramboll känt av hur pandemins utbrott i början av 2020 förändrade våra arbetsliv. För ett innovativt företag som Ramboll var det redan en självklarhet med hemmakontor, men den dubbla bördan som pandemin resulterade i var en ny utmaning.

Under den utmanande perioden med coronapandemin letade vi efter ett verktyg som kunde hjälpa vår personal och våra arbetsledare att förbättra den nya balansen i arbetslivet. Även under denna svåra tid och i framtiden, står det klart att personalens mentala hälsa och motståndskraft spelar en viktig roll. 

Tyskland pratar fortfarande alldeles för lite om mentalt välmående

Enligt Henrike Jürs är det fortfarande inte lätt att prata om psykiska problem i Tyskland, särskilt på arbetsplatsen där ämnet mental hälsa fortfarande är tabubelagt. Detta trots det faktum att sjukfrånvaro på grund av mental stress i Tyskland har ökat kontinuerligt i många år.

"I tillägg till det har de flesta vårdgivare på den tyska marknaden lösningar som framförallt satsar på att hantera det negativa utfallet, istället för att använda förebyggande och effektiva förbättringar.” Det är här som Auntie kommer in i bilden, genom att erbjuda anställda stöd innan deras stress och utmaningar leder till allvarliga problem. 

Anonymt, enkelt och snabbt

“Jag letade efter en lösning som kunde uppnå maximala resultat med minimal ansträngning. Dessutom skulle den vara helt anonym och inte ha några negativa konnotationer,” berättar Henrike Jürs.

I slutändan var övertygades hon även av det “icke-stressande” och ostigmatiserande med Aunties tjänst som fokuserar på självförmåga och förbättring.

Auntie samlar inte in någon personlig information och berättar inte för arbetsgivaren vilken anställd som kontaktade ett Auntie-proffs eller varför. Det enda mätvärde som Auntie delar med Rambolls HR-avdelning, och det som är viktigast, är i vilket av de sex affärsområdena som tjänsten används. Som ett resultat är det enkelt att utvärdera vilka arbetslag som behöver ytterligare stöd och agera utifrån det.

“Faktum är att det var ett affärsområde där fler Auntie-paket än genomsnittet användes och det är exakt från det arbetslaget som vi redan har fått feedback om en del positiva effekter,” är Henrike glad över att kunna berätta.
Henrike övertygades även av den snabba implementeringen och Aunties responsiva support: “Jag är jättenöjd med Aunties kundtjänst som alltid implementerade mina önskemål och förslag. Dessutom levererades tjänsten av tysktalande proffs och kommunikationen med de anställda sköttes också av en tysk anställd.”

Auntie komplementerar Rambolls existerande förmåner

Hos Rambolls har välmående på jobbet och en bra arbetsbalans alltid spelat en stor roll. Det finns inte något som en typisk “tysk afterwork”, utan det finns istället en tillitsfull atmosfär där alla kan organisera sin egen arbetsdag utifrån klienten och projektets behov. Dessutom finns det olika insatser och program som främjar hälsa och välmående och som därmed även bidrar till att identifiera de anställda med företaget.

Från arbete-livsbalans till ett arbete-livssamspel

För Henrike Jürs står det klart att Auntie kommer att fortsätta att spela en viktig roll i de tjänster som Ramboll tillhandahåller till personalen. Särskilt i motiverade arbetslag som fritt kan planlägga sina arbetstimmar, är det viktigt att organisera vardagslivet så att det inte blir för mycket arbete och att privatlivet inte försummas.

Detta är exakt där Auntie kan hjälpa till. “Det är ofta en subtil process till utbrändhet och överansträngning. Inom projekthantering så måste ofta viktiga beslut tas utanför arbetstid, så gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Vi vill därför erbjuda våra anställda stöd där de behöver det, och denna hjälp måste vara så individuell som möjligt. Det är exakt det som Auntie ger oss.”

Dela artikel
share blog post via email