Kokonaisvaltaisuus on Auntiessa se paras juttu - Oral Hammaslääkärit Oyj

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Blog-featured-image-750x328-for-WP-6-Dec-01-2022-04-00-31-6416-PM.png

Oral Hammaslääkäreiden henkilöstöjohtaja Sara Mäki-Kala kertoo henkilöstön hyvinvoinnin olevan tärkeä mittari laadukkaan asiakaspalvelun tuottamisessa. Oralissa työhyvinvoinnin pakettia on rakennettu pitkään ja suunnitelmallisesti, mutta näimme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin paketissa vielä täydentämisen tarvetta. Auntie vastasi tähän tarpeeseen.

“Olemme pitkään keskittyneet siihen, että miten meidän henkilöstömme voi, miten työkykyä voidaan turvata ja millaisia tukitoimia voimme tarjota niissä tilanteissa, jos työkyky on heikentynyt tai uhattuna. Se näkyy vahvasti meidän arjessamme ja asiakaspalvelutilanteissa, jos ihminen ei ole työn syrjässä kiinni. Haluamme antaa tukemme henkilöstölle” Sara Mäki-Kala kertoo.

Mäki-Kala on vastannut Oralin henkilöstöjohtajana viimeisen 5 vuoden ajan henkilöstöpalveluista, työsuhteen elinkaaripalveluista, henkilöstön kehittämisestä, työnantajamaineen rakentamisesta sekä sisäisestä viestinnästä. Oralin liiketoiminta perustuu asiantuntijuuteen ja suun terveyden kokonaisvaltaisten palveluiden tuottamiseen ja siihen, miten omalla osaamisella rakennetaan erinomaista palvelukokemusta. Osaaminen rakentuu hammaslääkäreiden, suuhygienistien, hammashoitajien, palveluneuvojien ja välinehuoltajien sekä muiden asiantuntijoiden tiimeissä. 

Sara Mäki-Kala, Oral-1

 

“Auntiesta on saatu helposti ostettavissa oleva kokonaispaketti, tiedät asiakkaana mitä ostat, eikä siinä ole mitään epämääräistä tai salaperäistä. Palvelukonseptit ovat tosi toimivaksi muotoillut.”

Sara Mäki-Kala, Human Resources Director, Oral Hammaslääkärit Oyj

Parityöskentelyn toimivuus ja työergomia haasteina

Palveluliiketoiminta ja hoitaja-lääkäri-asetelma on piirteenomaista Oralin työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Hammaslääkäreillä on hammashoitaja työparinaan. Tämän parityöskentelyn toimivuus on hyvin kriittinen asia.

Työhyvinvoinnin tuesta on Oralissa haluttu tehdä mahdollisimman laaja-alainen, kattava ja kokonaisvaltainen paketti. Siihen, että ihmiset ovat työkykyisiä on jo useamman vuoden ajan panostettu erittäin paljon. Oral on yhdessä työterveysyhteistyökumppanin kanssa toteuttanut kattavia palvelupaketteja terveyden ja työkyvyn tueksi. 

”On hyvä muistaa, että suun terveyden asiantuntijana antaa aina osaamistaan asiakkaalle ja asiakkaan hyväksi. Se on tärkeää ja samalla vaativaa työtä. Kliininen tutkimus on keskeinen osa työtä. Työtä tehdään tiiviisti hammaslääkärin ja hammashoitajan työparityöskentelynä ja sekin voi joskus tuoda kuormittavuutta, kun pelataan tiiviisti yksiin toisen kanssa. 

Kuormitustekijöinä ovat myös perinteisemmät asiat, kuten työergonomia eli työasennot. Työergonomia on Oralissa haastavaa työn luonteesta johtuen. Fyysiset oireet eivät kuitenkaan aina ole se juurisyy, miksi työntekijän työhyvinvointi kärsii. Kaikki signaalit työkyvyn ja työhyvinvoinnin haasteena on hyvä tunnistaa,” Mäki-Kala kertoo.

 

Pia_Inberg_Keksi_Oral_Auntien asiakastarina

Palvelut ja tarve eivät kohdanneet

“Vaikka meillä oli jo pitkään ollut työterveyden kautta kattavia ja perinteisiä työterveyspsykologin palveluita tarjolla, tuntui, että jotain tukea vielä kaivattaisiin lisää. Työntekijöillä on haasteita ja kuormitustekijöitä, esimerkiksi mielen hyvinvoinnin puolella. Huomasimme, että hyvä palvelu ja avun tarvitsijat eivät välttämättä kohtaa. Tässä esteenä on saattanut olla liian korkea kynnys lähteä hakemaan lähetettä työterveyslääkäriltä, ja sitten mennä työterveyspsykologin vastaanotolle,” Sara kertoo.

Sairauspoissaoloja analysoitaessa huomattiin, että mielen hyvinvoinnin tukeen oli hyvä tuoda lisätukea. Myös henkilöstötutkimukset osoittivat, että psykososiaalisen kuormituksen kokemuksia oli esillä. Työpaikkaselvitysten kautta saimme palautetta siitä, että näihin asioihin kannattaa panostaa yhä enemmän. 

Työhyvinvointipaketti ehyeksi Auntien avulla

“Meillä on ollut pitkäjänteinen yhteistyö muun muassa eläkeyhtiökumppanin kanssa ja sparrailemme heidän kanssaan säännöllisin väliajoin ja käymme läpi meidän olemassa olevaa palvelutarjontaa työhyvinvoinnin tueksi. Näissä keskusteluissa esille nousi Auntien palvelut ja niiden sopivuus Oraliin. Sara otti yhteyttä Auntien referenssiasiakkaaseen kuullakseen heidän kokemuksistaan. Hyvän palautteen myötä Oral ja Auntie kohtasivat yhdessä keskustelemaan siitä, mitä yhteistyö voisi Oralille tarkoittaa.

Oral lähti pilotissa reippaasti liikkeelle ja hankki runsaan määrän mielen hyvinvoinnin palvelupaketteja, joista henkilöstö voi vapaasti valita omaan tarpeeseen sopivimman paketin. Käytössä on sekä kaikille suunnatut, että erityisesti esihenkilöille suunnatut paketit. 

Auntien matala kynnys ottaa palvelupaketti käyttöön on aivan keskeinen tekijä. Ihmisten elämässä on muitakin kuin työhön liittyviä kuormitustekijöitä, kullakin on elämänkaaressa erilaisia vaiheita kullakin. On tärkeää nähdä ihminen kokonaisuutena ja tuoda niihin joskus kuormittaviin tilanteisiin apua. 

Tyytyväiset Auntien käyttäjät

“Kun saimme ensimmäiset palautteet, olivat käyttäjien kokemukset todella lupaavia. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä siihen, mitä he ovat palvelusta itselleen saaneet, miten he ovat saaneet voimia ja miten stressin kokemus on pienentynyt - monella mittarilla katsottuna tulokset ovat todella hyviä”, Sara kertoo.

Kokonaisarvosana palveluita käyttäneiltä on yli 9. Kiinnostavia mittareita olivat myös se, että kaikki antavat oman henkilökohtaisen suosituksensa ja 26 % vastaajista koki työtehon parantuneen. Palvelussa oli energisoiva vaikutus, eli se ei vain eheyttänyt tietylle tasolle, vaan siitä saa myös lisää voimia.

On tärkeää kertoa palveluista – sisäisen viestinnän merkitys korostui

Oral rakensi yhdessä Auntien kanssa palvelun käyttöönottoon selkeät materiaalit, joita oli helppo hyödyntää viestiessä uuden palvelun käyttöönotosta koko henkilöstölle. Asiasta keskusteltiin avoimesti niin esimiesten kuin henkilöstöedustajiemme kanssa luottamusta vahvistaen. ”Huomasimme matkan varrella, että palveluista kannattaa säännöllisesti kertoa uudelleen, jotta siitä tulisi tuttua ja turvallista koko organisaatiolle”, Sara toteaa.

Auntie on helposti ostettava palvelu

“Auntiessa yllätti mutkaton käyttöönotto, kaikki oli meille valmiiksi paketoitu. Nämä asiathan ei ole varsinaisesti helppoja, kun mennään mielen hyvinvoinnin maailmaan. Tästä on saatu helposti ostettavissa oleva kokonaisuus, tiedät mitä ostat, eikä siinä ole mitään epämääräistä tai salaperäistä. Palvelukonseptit ovat tosi toimivaksi muotoillut”, Sara kertoo.

Auntiessa jotenkin pystytään näkemään ihminen ihmisenä, mitä me kaikki olemme, vaikka meillä on kuinka nämä työroolit, vastuut ja tavoitteet. Työnantajana meillä ei olisi ulottuvuutta ja avun tarjoamisen mahdollisuutta yksityiselämän puolelle ilman Auntieta. Se näkyy tässä meidän arjessa kyllä, kun jollain on yksityiselämän puolella joku kuormittava tilanne. Kokonaisvaltaisuus on Auntiessa se ihan paras juttu.

“Auntieta kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan, jos huolenpito henkilöstöstä ja erottautuminen hyvänä työnantajana ja työpaikkana on tärkeää. Oralin strategian ytimessä on olla alan halutuin työnantaja, ja tarjota hyvä työpaikka jokaiselle alan asiantuntijalle. Tavoitteena on, että kaikki suun terveyden ammattilaiset haluaisivat Oralille töihin. Oralilla työhyvinvointi on ihmisistä välittämistä”, Sara painottaa.

Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen suurin yksityinen suun terveydenhuollon palveluja tarjoava ketju, jossa työskentelee yli 1 700 alan ammattilaista. Oral toimii yli 70 toimipisteessä ja konserniin kuuluu myös Oral Hammaslaboratorio Oy. Oral on osa kansainvälistä Colosseum Dental Groupia, jonka lopullisena edunsaajana on lasten ja nuorten kehittymistä maailmanlaajuisesti tukeva hyväntekeväisyyssäätiö. Lisätietoja https://oral.fi

Jaa
share blog post via email