Erilainen, raikas ja kansainvälinen - Auntie löysi paikkansa VTT:llä

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/three-people-sitting-on-a-terrace-and-having-a-coffee-break-3.jpg

VTT:läiset tekevät intohimolla huippututkimusta ja työtä, josta he ovat erittäin innostuneita. Työn imu on kova, mikä toisaalta auttaa jaksamaan, mutta uupumisiakin tulee. VTT:n henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto kertoo viimeisimpien työterveyshuollon lukujen kuitenkin osoittavan, että VTT:llä mielenterveyden ongelmat ovat laskussa, mikä on melko harvinaista. Hän uskoo, että selityksenä on yrityksen erinomainen hyvinvointistrategia sekä hyvinvoinnin prosessit ja työkalut, esimerkkeinä vaikkapa varhaisen välittämisen malli - ja Auntie. 

VTT:llä on sekä kotimaisia että globaaleja asiakkaita ja työ on pääasiallisesti projektityötä. Kansainvälinen projektityö on varsin mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta myös haastavaa: vaativat projektit ja projektiaikataulut kuormittavat ja tuovat oman haasteensa henkilöstölle. VTT toteuttaa laajoja kansainvälisiä projekteja, joita on pystyttävä edistämään kellonajoista ja maantieteellisistä rajoitteista huolimatta, oli se sitten kvanttiteknologiaa tai tulevaisuuden ruokaan liittyviä ratkaisuja, kuten kahvin valmistusta Espoon laboratoriossa. Kestävät ruoantuotannon ratkaisut, tulevaisuuden logistiikka, ilmasto- ja muoviongelmien ratkaiseminen ovat upeita tulevaisuuteen luotaavia keksintöjä, joiden parissa yli 2000 VTT:läistä työskentelee.

Kirsi Nuotto, VTT

“Auntien monipuoliset palvelut tarjoavat ratkaisuja moniin eri tarpeisiin ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa tuntuu selkeästi auttavan monia. Voimme lämpimästi suositella Auntien palveluita myös muille organisaatioille!”

Kirsi Nuotto,  SVP, Human Resources, VTT

Hyvinvointitiimin työ tuottaa tulosta

Kirsi on kiitollinen johdon tuesta ja sitoutumisesta henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. VTT:llä ymmärretään kattavan hyvinvointistrategian tärkeys sekä käytännön hyvinvoinnin tuen toimenpiteiden merkitys mm. tuottavuuteen ja ihmisten jaksamiseen. 

Reilut kolme vuotta sitten VTT:lle perustettiin hyvinvointitiimi, ja ryhdyttiin rakentamaan kokonaisvaltaista hyvinvointistrategiaa. Lähtökohtana oli ymmärtää, mitkä ovat hyvinvoinnin suurimmat haasteet, miten niitä voidaan ratkaista ja ennen kaikkea saada paljon konkreettista hyvää aikaan. “Sitoutuneen hyvinvointitiimimme avulla sekä hyvien yhteistyökumppanien kanssa pystymme vuosisuunnitelmassamme miettimään tulevia toimenpiteitä, kampanjoita, valmennuksia ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Seuraamme tarkkaan lukuja sekä hyvinvointitrendejä, johdamme ihmisten hyvinvointia datalla, mutta myös sydämellä. Suunnittelemme, millä keinoin voimme tukea henkilöstön hyvinvointia parhaiten ja ennaltaehkäistä haasteita, kuten työssä uupumista”, Kirsi toteaa.  

“Pidämme tärkeänä myös hyvinvointia tukevien kumppaneidemme saumatonta yhteistyötä ja laadimme mm. vuosisuunnitelmat yhdessä. Olemme esimerkiksi kutsuneet kaikki hyvinvointiin liittyvät kumppanimme muutaman kerran vuodessa yhteen. Yhteisten tapaamisten jälkeen kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, mitkä ovat yhteiset vuositavoitteemme, mihin pyrimme hyvinvointitoimenpiteissämme, sekä mitä tukea henkilöstölle on tarjolla”, Kirsi kertoo.

Pandemian aikana osa on ollut läsnä ja osa etänä

Henkilöstöstä 300-400 ihmistä on kokeellisen toiminnan töissä, eli laboratorioissa ja erilaisissa tutkimusympäristöissä, ja he ovat koko pandemian ajan olleet terveysturvallisesti paikan päällä joka päivä. Muut siirtyivät pandemian alkaessa etätöihin, kunnes vuoden 2021 aikana palattiin hetkeksi hybridimalliin, josta siirryttiin uudelleen etätöihin loppusyksystä 2021.

Etätyön aikaista hyvinvointia pandemian kestäessä on tutkittu ja kyselty, kuten muissakin yrityksissä. Osa on pitänyt etätyöstä, osa ei. Joillekin se on tuonut paljon helpotusta säästyneenä matka-aikana ja mahdollisuudessa järjestää asioita työpäivän aikana helpommin. Monille se on kuitenkin lisännyt stressiä, jos esimerkiksi on pienet lapset kotona hoidettavana. 

Auntie on positiivisella tavalla erilainen

VTT seuraa tarkkaan mitä hyvinvointialalla tapahtuu, sekä Suomessa että kansainvälisesti ja mielellään testaa uusia ratkaisuja. “Auntie tuli sattumalta vastaan, kun tutkimme erilaisia uusia tukimuotoja henkilöstön hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Auntien kanssa lähdettiin pilotilla kokeilumielessä liikkeelle, ja se sai heti hyvää palautetta. Työntekijät pitivät Auntien palveluita hyvinä ja niihin oli matala kynnys osallistua. Niinpä Auntien palveluita on tarjottu VTT:llä jo useamman vuoden ajan”, Kirsi mainitsee. 

Auntie on koko VTT:n henkilökunnan käytössä ja vuositasolla useat kymmenet ihmiset hyödyntävät Auntien palveluita. Laajasta kielitarjonnasta on ollut myös hyötyä, sillä VTT:llä työskentelee lähes 50 eri kansallisuutta - tämäntyyppisten palveluiden hyödyntäminen onnistuu parhaiten, kun saa puhua omalla äidinkielellään. Auntie näytti alusta asti positiivisella tavalla erilaiselta, ja se herätti heti paljon kiinnostusta. 

Mielen hyvinvoinnin stigma on vähenemässä

“Tyypillisestihän tällaisiin palveluihin ja ratkaisuihin liittyy vielä paljon ennakkoluuloja - vaikkakin ihan turhaan”, Kirsi toteaa. Hänen mielestään Auntien tuotepaletti ja tapa, millä ratkaisuista sekä palveluista kerrotaan on niin raikas ja erilainen, että kynnys käyttää mielen hyvinvoinnin palveluita on selvästi madaltunut. 

VTT:llä tarjotaan edelleenkin työpsykologin palveluita myös työterveyshuollon kautta, sekä face-to-face että etäyhteydellä. Kynnys yhteydenottoon työterveyden puolelle saattaa joskus vielä olla korkeampi, mutta onneksi tämänkin osalta ajat ovat muuttuneet ja monenlaisia palveluita osataan käyttää. 

Ratkaisukeskeinen Auntie

Kirsillä oli itselläänkin mahdollisuus kokeilla Auntieta ja kokemus oli erinomainen. Vaikka oltiin etänä, sai ammattilainen luotua heti yhteyden ja vei aktiivisesti keskustelua eteenpäin niin, että siitä muodostui ratkaisukeskeinen kokonaisuus. Kun on itse saanut kokeilla palvelua, siitä on helpompi kertoa myös eteenpäin.

Kirsi toteaa, että Auntien monipuoliset palvelut tarjoavat ratkaisuja moniin eri tarpeisiin ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa tuntuu selkeästi auttavan monia. Yhteistyö Auntien kanssa on sujunut hyvin, ja Kirsi on mukana tukemassa yrityksen kehitystä myös Auntien Advisory Boardin jäsenenä. 

”Voimme lämpimästi suositella Auntien palveluita myös muille organisaatioille!”, Kirsi toteaa lopuksi. 

Lisätietoja VTT:stä.

Jaa
share blog post via email