Auntien rento ja humoristinen kulma sopii dataohjautuvaan hyvinvoinnin palvelutarjontaan - Guidin

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Laas-Company-WP-featured-image-for-Auntie-customer-story-3.png

Guidinin HR-malli syntyi, kun Vincitillä kaivattiin ketteriä työkaluja yksilöllisen, kokonaisvaltaisen ja valmentavan johtamisen tueksi. Koska sopivaa ratkaisua ei markkinoilta löytynyt, teknologiayrityksessä päätettiin kehittää sellainen itse. Johanna Pystynen siirtyi Vincitin henkilöstöjohtajan tehtävästä viemään LaaS eli Leadership as a Service -mallia maailmalle ja toimii nyt Guidinin (ent. LaaS Company) toimitusjohtajana. Ketterän startup-yrityksen arki on täynnä nopeita käänteitä ja epävarmuutta, joten oli luonteva ratkaisu, että jo Vincitillä käytössä ollut Auntie-palvelu on osa tiimin työhyvinvointia. “Tiesimme, että Auntien tyyppinen malli sopii IT-alalle hyvin, sillä matalan kynnyksen lähestymiskulma mielen hyvinvointiin on monelle helpompaa kuin työterveyteen hakeutuminen.” 

Guidinin HR-malli tuo kaiken tuen näkyviin

“Ihmiset työskentelevät kyllä hyvin itsenäisesti substanssityössään, mutta kun puhutaan hyvinvoinnin reflektoimisesta, ennakoinnista tai osaamisen systemaattisesta suunnittelemisesta, niin itseohjautuvuus ei olekaan niin helppoa”, Johanna kertoo. Guidinissa työntekijöille tarjolla oleva tuki muotoiltiin palveluiden muotoon. Palveluvalikoimassa on kerralla näkyvissä kaikki tarjolla oleva sekä organisaation sisäisten palveluntuottajien – kuten kollegoiden, HR:n ja johdon – tuottama, että ulkopuolisten verkostojen tarjoama tuki. Myös Auntien palvelut olivat vincitläisten hyödynnettävissä.

Auntie reference customer Guidin Johanna Pystynen

 

"Se kustannus, mikä Auntieen menee, maksaa itsensä moninkertaisena takaisin, kun pystytään välttämään isoksi kasautuneet ongelmat."

Johanna Pystynen, CEO, Guidin Oy

“Meille oli aikanaan iso oivallus, että ihmisten on paljon helpompi hyödyntää tarjolla olevaa tukea, kun se on hyvin konkreettisesti konseptoitu ja koottu yhteen paikkaan.” Johanna kertoo. “Kuvasimme palvelut henkilöstöä kiinnostavalla tavalla, kuten Auntiellakin on tehty.”

“Moni HR-mallia hyödyntävistä asiakkaistamme tarjoaa omalle henkilöstölleen Auntien palveluita. Auntie selkeästi sopii uudenlaiseen ajatteluun henkilöstöjohtamisesta”, Johanna kertoo.

Dataohjautuva palvelutarjonta

Johanna kertoo, että ihmiset haluttiin saada säännöllisesti pysähtymään ja tarkastelemaan omaa tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Guidinin HR-malliin tuotiin jatkuvaksi arjen raamittajaksi laaja kattaus reflektointeja hyvinvointikyselyistä pulssikyselyihin ja työntekijäkokemuksesta osaamiskartoituksiin. Vastaaja näkee kattavan tulosnäkymän välittömästi vastaamisen jälkeen ja voi peilata omaa tilannettaan suhteessa organisaation kokonaisuuteen. Tulokset ja työkalun esiin nostamat huomionarvoiset asiat auttavat hahmottamaan tärkeimpiä kehittämiskohteita. Palvelusuunnitelman avulla voidaan rakentaa jokaiselle yksilöllisesti sopiva ja jatkuvasti päivittyvä kokonaisuus hyödynnettävää tukea. 

HR-tiimissä tiedostettiin, että lähtökohtaisesti psykologin juttusille ei kovin helposti lähdetä, vaan henkisen kuorman kanssa sinnitellään itsekseen. IT-alan koulutus on teknisesti orientoitunutta ja substanssiin liittyvää, joten taidot pysähtyä reflektoimaan eivät ole itsestäänselviä. Auntien konseptissa kynnys keskustelun avaamiseen on kuitenkin matala ja luottamuksellinen palvelu tuntuu neutraalilta vaihtoehdolta työterveydelle.

Laas-tiimi Auntien asiakastarinassa

Auntie apuna parisuhteesta ylisuorittamiseen

Guidinissa palvelukokemusta, palvelun hyödyllisyyttä ja palveluiden käyttöä arvioidaan jatkuvasti datan avulla. Auntien palvelut ovat olleet suosittuja ja saaneet arvioiksi 4-5 tähteä asteikolla 1-5. Palveludatan seuraaminen onkin tärkeää, jotta organisaatiot osaavat tarjota henkilöstölleen oikeanlaista tukea ja kohdentaa resurssit oikeisiin asioihin. Esimerkiksi korona-aikana tiettyjen hyvinvointitarpeiden merkitys hävisi ja tilalle tuli uusia tarpeita yhdessä yössä, kun ihmiset eristäytyivät koteihinsa työskentelemään. Myös puolisoiden annettiin hyödyntää Auntieta korona-aikaan.

“Asiakkaidemme Auntie-valikoimassa on ollut yllättäviäkin suosikkeja, kuten Loveboat Sinking -(parisuhde)paketti. Ajattelimme ensin, että miten asiakkaalla työskentelevät insinöörit mahtavat suhtautua tähän, mutta itse asiassa se olikin suosituimpia palveluita. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että HR:n ajatusten mukainen valmiiksi rajaaminen ei aina toimi, vaan järkevämpää on tuoda laaja kattaus palveluita tarjolle ja sitten annetaan ihmisten omien tarpeiden osoittaa mikä toimii”, Johanna toteaa.

“Asiakkaillamme on käytössä tiimityöhön liittyviä palveluita, kuten Auntien Dream Team in Process -paketti. Yrityksessä työskennellään tiimeissä ja halutaan tukea tiimien itseohjautuvuutta, sekä antaa sinne työkalut, joilla he voivat tehdä työtään yhä kokonaisvaltaisemmin. Muutokseen liittyvä Lost in Transition -paketti on myös ollut yksi suosituista.” Johanna kertoo, että IT-alalla moni tunnollinen työntekijä hyötyy Overachiever-paketista. Usein yritykseen valituksi tulevat ihmiset ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia tyyppejä, jotka helposti ottavat tehtäväkseen liikaa halutessaan tehdä priimaa kaikilla osa-alueilla, vaikka vähempikin riittäisi.

Auntien humoristinen kulma madaltaa kynnystä

Auntien rento ja humoristinen kulma niinkin vakavaan aiheeseen kuin mielenterveys, oli uusi ja selkeästi sopii ainakin Guidinille ja muille IT-alalla työskenteleville. Auntiessa parasta on se, että se on helposti lähestyttävä ja madaltaa kynnystä. Tuen hakeminen varhaisessa vaiheessa pienempiinkin ongelmiin vaikuttaa kaikkeen: tiimityöhön, organisaation tilanteeseen ja ihmisen omaan jaksamiseen: ”Kun ihmiset pysähtyvät ajoissa reflektoimaan ja hakemaan matalan kynnyksen tukea hyvissä ajoin, ei tule tarvetta ampua kärpästä tykillä työterveyshuollossa”. Tiettyihin ongelmiin konseptoidut paketit helpottavat Auntien palveluiden tilaamista ja keskustelun aloittamista. Auntie on myös toiminut ketterästi uudenlaisten ilmiöiden tullessa työelämään ja vastannut niihin uusilla konsepteilla. 

Auntie maksaa itsensä moninkertaisena takaisin

“Auntie kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön”, Johanna painottaa. “Organisaatiolle on iso kustannuskysymys ja toiminnan onnistumisen edellytys, että mielen hyvinvoinnin haasteita pystytään taklaamaan ajoissa ja antamaan ihmisille tukea ennen kuin haasteet eskaloituvat liian isoiksi. Alallamme onnistumisen haasteet eivät tule substanssiosaamisesta - siinä meidän ihmiset ovat timanttisia. Mahdolliset haasteet ja kuormitustekijät liittyvät esimerkiksi muutokseen sopeutumiseen, työn organisoimiseen, henkilökemioihin, tai omaan elämäntilanteeseen. Tämän tyyppisiä asioita on vaikea lähteä ottamaan puheeksi tiimissä tai lähteä ratkaisemaan ilman, että on tukena neutraalia apua, kuten Auntie. Se kustannus, mikä Auntieen menee, maksaa itsensä moninkertaisena takaisin, kun pystytään välttämään isoksi kasautuneet ongelmat.”

Lisää Guidinista täältä.

Jaa
share blog post via email