Approved by Auntie -yhteisöstä tukea nuorten aikuisten työuran alkuun

https://auntie.io/hubfs/Approved%20by%20Auntie%20featured%20image%20without%20text.png

Monet opiskelijat ja työuran alkupuolella olevat nuoret odottavat jo tulevia harjoittelujaksojaan, samalla kun rutistavat viimeisiä suorituksiaan kasaan. Lomailun sijaan heitä odottaa kuitenkin uusi elämänvaihe työelämään siirtyessään. Myös jo hieman enemmän harjoitusta saaneet työntekijät saattavat kamppailla jaksamisen ja työelämätaitojen teemojen parissa. 


Approved_by_Auntie_For_sustainable_careers_Auntien ratkaisukeskeiset palvelut tukevat käytännönläheisesti työelämätaitojen kehittämisessä ja tukevat mielen hyvinvoinnin haasteissa ennaltaehkäisevästi. Approved by Auntie -yhteisöön kuuluvat vastuulliset organisaatiot huomioivat kaikki työntekijäryhmät tasapuolisesti, tukien mielen hyvinvointia myös työuran alkuvaiheessa. Yhteisön jäsenorganisaatiot tarjoavat Auntien palveluita myös kesätyöntekijöille, harjoittelijoille ja muille nuorille aikuisille. Yhteisöön kuuluu jo lähes 40 Auntien asiakasorganisaatiota, mm. IBM, Lumene, Siilinjärven kunta, Forum ja Fennia, jotka ovat saaneet käyttöönsä myös Approved by Auntie -merkin.

AbA Logot 31072023

Nuoret työntekijät ovat tulevaisuuden työvoimaa

Nuoret aikuiset odottavat oikeutetusti paljon työnantajaltaan. Hyvän johtamisen lisäksi työpaikan valintaan ja siellä jaksamiseen vaikuttaa vastuullinen välittämisen kulttuuri ja konkreettiset teot. Kestävän työelämän kannalta olennaista on ennaltaehkäisy. Suuntaa viitoittavat organisaatiot, joissa yhteiskunnallinen vastuullisuus huomioidaan, sekä henkilöstön jaksamista ja kehittymistä tuetaan tasapuolisesti ja laaja-alaisesti.

Tutkimuksissa korostuukin nuorten osuus mielenterveysongelmien tilastoissa. Tuoreen tutkimustiedon mukaan työuupumus tai kohonnut työuupumusriski koskee jo joka neljättä alle 36-vuotiasta. Ennaltaehkäisyn merkitys kestävän työelämän kannalta on tutkimuksissa kiistaton. Kuinka saada työelämä oikeille urille alusta alkaen?

Approved by Auntie -yhteisön toiminta

Sen lisäksi, että yhteisön jäsenet tarjoavat Auntien psykologisen tuen keskustelupaketit myös nuorille aikuisille, tarjoaa Auntie osallistujille myös mielen hyvinvointiin liittyvää sisältöä ja webinaareja. Ensimmäisenä yhteisön tapahtumana järjestämme kesäkuussa työelämätaitoihin liittyvän webinaarin, johon voivat osallistua kaikki yhteisömme jäsenten kesätyöntekijät, harjoittelijat ja muut työuran alkupuolella olevat mukaan.


Lisätietoja:
Johanna Rosengren
CRO, Auntie
johanna.rosengren@auntie.io
+358 440 423 101

Auntie
Auntie tarjoaa työntekijöille matalan kynnyksen tukea niin stressiin, ylisuorittamiseen kuin kadonneen motivaation löytämiseen. Mitattavia tuloksia saadaan aikaiseksi konseptoiduilla, nopeasti käynnistyvillä palvelupaketeilla, jotka perustuvat verkkotapaamisiin Auntien mielen ammattilaisen kanssa.
Auntien palveluita käyttää yli 400 edelläkävijäorganisaatiota, pienistä asiantuntijayrityksistä suuriin globaalisti toimiviin yrityksiin ja julkisen alan organisaatioihin, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa, Saksassa ja Puolassa. Yli 120 Auntie-ammattilaista tarjoavat palvelua yli 25 kielellä.
Auntie on palvelu, jonka organisaatiot tarjoavat työntekijöilleen.

Jaa
share blog post via email