”Älä jätä etätyöntekijää yksin” — Kysely kertoo stressitason kasvusta

https://auntie.io/hubfs/New%20Auntie%20Website/Images/Featured%20images%20for%20social%20media/featured_Newsroom.png

Etätyöntekijää ei saa jättää yksin tietokoneen ruudun hohteeseen. Hyvästä henkilöstöjohtamisesta kertoo se, ettei seurata vain tehokkuutta vaan myös työntekijöiden onnellisuutta. Auntie Solutionsin kyselyn mukaan etätyöntekijöiden stressin määrä on kasvanut loppuvuodesta, ja samaan aikaan myös työteho on nousussa. Yhdistelmä voi johtaa työuupumukseen. Auntiessa ollaankin huolissaan siitä, ovatko organisaatiot valmiita ottamaan asian esiin työntekijöidensä kanssa.

Mielen hyvinvointipalveluja tarjoava Auntie Solutions Oy on tutkinut kuluneen vuoden aikana asiakkaidensa työssä viihtymistä, stressiä, työtehoa ja työssä onnistumista sekä onnellisuutta. Koronakevät vähensi selvästi stressitasoja ja moni etätyötä tekevä koki itsensä jopa onnellisemmaksi, kun sai tehdä töitä turvallisesti omassa rauhassa kotona ilman esimerkiksi työmatkojen ruuhkaa ja kiirettä. Toimitusjohtaja Mervi Lamminen uskoo tuloksessa näkyvän myös kevään tsemppihenkeä, jonka koronaepidemian toinen aalto on tukahduttanut.

”Kyselymme mukaan itsensä stressaantuneiksi kokeneiden osuus laski keväällä ja kesällä. Stressaantuneeksi itsensä kokevien määrä on kuitenkin taas noussut vuoden loppua kohti mentäessä. Vuodenaika saattaa vaikuttaa tähän. Onnelliseksi itsensä kokevien osuus nousi keväällä hiukan, mutta myös koettu onnellisuus on kesän jälkeen ollut alkuvuotta selvästi alhaisemmalla tasolla”, Mervi Lamminen pohtii.

Lisäksi kyselystä ilmenee se, että koettu työteho on parantunut, kun ollaan siirrytty etätöihin korona-aikana. Vastaajat siis kokevat, että etätyö on tehokkaampaa kuin työpaikalla työskentely. Mervi Lamminen miettii, että muuttuneessa tilanteessa voidaan myös olla itselle armollisempia. Keskimääräinen koettu työteho nousi 65 prosentista 78 prosenttiin.
”Kokemus työssä suoriutumisesta laski keväällä, jonka jälkeen suunta on ollut varovaisen nouseva. Tulos voi tuntua hyvältä, mutta yhdistelmänä se myös huolestuttaa, kun työteho nousee ja samalla myös stressitasot ja tunne työssä vaadittavasta suoriutumisesta kasvavat. Onko tämä merkki uupumiseen johtavasta tiestä?”, Mervi Lamminen kysyy.
Suunta näkyy myös Auntien palvelutarjonnassa, koska keväällä asiakkaat kaipasivat työssä suoriutumiseen enemmän tukea kuin aikaisemmin. Palveluista etsittiin apua muun muassa työuupumukseen, työyhteisöön liittyviin haasteisiin ja etätyön yksinäisyyteen, kun koronakevät muutti työn tekemisen tapoja.

Kahlitseva vapaus

Etätyö on Auntie-ammattilaisen, ratkaisukeskeisen terapian maisteri ja työnohjaaja Tarja Lounasmeren mukaan nostanut esiin monia ilmiöitä. Keskusteluissa on tullut esiin, että toiset nauttivat etätyön vapaudesta, toiset se on kahlinnut yksinäisyydessä puurtamiseen ja eilisen ruuan lämmittämiseen. Työpaikan kasvokkain käydyt palaverit ja yhdessä hyvästä lounaasta nauttiminen ovat monelle olleet työstä palauttavia ja voimaa antavia elementtejä.

”HR-ammattilaisten ja esihenkilöiden on hyvä seurata tilanteita tarkoin. Muuttuuko esimerkiksi aiemmin sosiaalinen työntekijä kriittiseksi tai hyökkääväksi etätapaamisissa, lähettääkö työntekijä sähköposteja myöhään illalla työajan ulkopuolella tai haaliiko joku itselleen liikaa työtehtäviä? Työntekijöitä ei saa jättää yksin etätöihin. On tärkeää, että organisaatioissa havahdutaan ajoissa työntekijöiden jaksamiseen ja osataan ottaa huoli myös puheeksi”, Tarja Lounasmeri painottaa.

Auntiessa on etätyön haasteiden tunnusmerkit jaettu osatekijöihin. Yksinäisyys on yksi merkittävimmistä tekijöistä. Työtehtävien haalijat taas kuuluvat ylisuorittajiin, joiden kuulumisia on hyvä säännöllisesti kysellä. Heille ja muillekin ahertajille on hyvä muistuttaa, että työajat ovat olemassa, ja että tehokkuuden määrässäkin on rajansa. Työmäärän hallitseminen on yksi tunnistamista vaativista elementeistä, ja onkin hyvä käydä yhdessä läpi ihan käytännön tasolla esimerkiksi se, pitääkö kaikkien osallistua jokaiseen palaveriin vai voiko jostain jäädä pois työtilanteen sitä vaatiessa.

”HR:n ja esihenkilöiden tehtävä on myös tukea etätöissä olevien motivaatiota korostamalla tehdyn työn tärkeyttä. Nykyisessä työelämässä ja varsinkin etätöissä painottuu itseohjautuvuus. Tässä tarvitaan apua, koska itsensä johtaminen ei suju kaikilta luonnostaan. Itsensä johtamisen tematiikka on hyvä avata.”

Yhteiset pelisäännöt käyttöön

Auntiessa on huomattu, että etätyöt voivat johtaa apatiaan. Loppuvuoden harmaus saattaa leimata kaikkia työpäiviä, jotka seuraavat toisiaan samalla kaavalla. Jos harmaus muuttuu uupumukseksi, tulee tietää, mistä saa apua ja milloin sitä on hyvä lähteä hakemaan.

Tarja Lounasmeri summaa toimivan etätyön keskeisimmät elementit yhteisiksi pelisäännöiksi, joissa muun muassa määritetään, mitä etätöissä saa tehdä ja mitä ei.
”Moni kysyy, saako pyykkikoneen laittaa pyörimään tai voinko käydä ulkoiluttamassa koiraa tai pitääkö kameraa pitää päällä palaverissa. Nämä asiat tulee sopia yhdessä. Kun organisaatio välittää työntekijöistään, ei esihenkilön soitto ja kuulumisten kysely ole kyttäämistä”, Tarja Lounasmeri vakuuttaa.

Auntien kyselyyn osallistui yhteensä 1 155 vastaajaa. Kyselyn data on ajalta 1.1.-19.11.2020. Auntien palveluissa Auntie-ammattilaiset antavat asiakasyritysten työntekijöille tukea stressiin, ylisuorittamiseen sekä kadonneen motivaation löytämiseen.

Lisätiedot:
Mervi Lamminen, toimitusjohtaja, Auntie Solutions, 050 380 5602, mervi.lamminen@auntie.fi

Jaa
share blog post via email