Well-being at work for a successful company - C-level managers

Välmående på jobbet för ett framgångsrikt företag

Välmående på jobbet innebär säkert, hälsosamt och produktivt arbete som utförs av utbildad personal och arbetslag i välskötta organisationer. Välmående på jobbet påverkar verksamhetens resultat och prestanda, såväl som arbetsplatsens varumärke och rykte. Beroende på din bransch kan de ha en betydande inverkan på hur attraktiv din verksamhet är för potentiella anställda. Därför betalar det sig att investera i resurser för välmående, som Auntie – en tjänst för mentalt välmående med låg tröskel. 

Auntie Leading Me package face

Vad kostar mental ohälsa organisationen?

Läs mer om vad mental ohälsa kostar organisationen

Medan lyckliga anställda är 15-20 % mer produktiva, så kan frånvarokostnaden per anställd som slutar jobba på grund av mental ohälsa vara upp till 45 000 euro i genomsnitt.

I 33 % av samtliga fall så är orsaken till frånvaron mental ohälsa, och det är en siffra som börjar öka.

Att ha tidiga insatsprogram på plats och låta anställda söka psykologiskt stöd som Aunties tjänster så tidigt som möjligt – utan stigmatiseringen kring psykisk ohälsa – ger även resultat i företagets finanser.

Allt kan dock inte mätas på ett enkelt sätt. Mental ohälsa har en negativ påverkan på kreativitet, innovation och andra arbetskamrater. Som ett resultat försämras kvaliteten på arbetet.

Auntie Leader packages  Dream Team in Process

Glada människor – glada företag

Din organisation kan dock hitta sätt som minskar kostnaden för mental ohälsa bland de anställda. Tjänster med låg tröskel som Auntie kan motverka att utmaningar eskalerar till att bli sjukfrånvaro, samtidigt som det förbättrar arbetseffektiviteten och minskar stressnivåerna – vilket gör verksamheten till en gladare plats och minskar personalomsättningen.

Läs våra kundberättelser och få reda på hur Auntie hjälper olika typer av organisationer att bli mer produktiva, samtidigt som det förbättrar personalens välmående.

Auntie erbjuder konceptbaserade paket för välmående till anställda och chefer. Paketen sträcker sig från sömnsjukdomar och annat som rör det personliga livet, till distansledarskap, teambuilding och att hitta motivation.

För närvarande är detta bara på engelska

What is the ROI of investing in employees’ mental health?

While the happy employees are 15-20 % more productive, the absenteeism costs per employee who drop out due poor mental health can cost an average of 45,000 euros.

What can employers do to prevent and improve the situation, and what is the ROI of doing so?

Erbjuder inte din organisation Auntie för chefer och arbetslag ännu?