Tavoitteena ennaltaehkäistä uupumisia ja vahvistaa voimavaroja Auntien avulla - Turun kaupunki

https://wellbeing.auntie.io/hubfs/Imported_Blog_Media/Customer-story-images-1200-x-628-2-1-Dec-01-2022-04-05-18-6116-PM.jpg
 

Työkykyasioissa eletään hienoa aikaa, sillä työkyvyn eri ulottuvuuksia aletaan ymmärtää aiempaa paremmin, sanoo Turun kaupungin yhteisissä palveluissa henkilöstösuunnittelijana työskentelevä Anna Kaisa Ojala.

Jo pitkään on ymmärretty työkyvyn terveysulottuvuus, eli pystynkö, ja osaamisulottuvuus, eli osaanko. Nyt aletaan ymmärtää myös uskallanko- ja haluanko -ulottuvuudet eri tavalla, eli motivaatio, urauskallusasiat ja avoimuus siitä, miten muu elämäntilanne ja yksityiselämä vaikuttavat työkykyyn. Anna Kaisan mielestä Turun kaupungilla pilottikäytössä oleva Auntie pystyy parhaimmillaan auttamaan erityisesti uskallanko- ja haluanko -ulottuvuuksien suhteen.

Katso Kuntamarkkinoilla 2023 pidetty Tietoisku, jossa Anna Kaisa kertoo Turun työhyvinvoinnin strategiasta tarkemmin ja Auntien kanssa saaduista tuloksista. 

Turun kaupungilla työskentelee yli 11 000 työntekijää. Työ jakautuu erilaisiin palvelukokonaisuuksiin, joita ovat hyvinvointi, kasvatus ja opetus, kaupunkiympäristö, vapaa-aika ja työllisyys. Lisäksi osaajia työskentelee vielä yhteisissä palveluissa ja aluepelastuksen parissa. Anna Kaisa toteaa kaupungin organisaation olevan kokonainen työelämä pienoiskoossa. Tämän kokonaisuuden eteen työskentely tuntuu näköalapaikalta.

Hyvinvointi, kasvatus ja opetus sekä aluepelastus ovat olleet Turussa niitä palvelukokonaisuuksia, joissa työuravalmennuksellisen tuen tarve on erityisesti tunnistettu, hiukan eri painotuksin. Hyvinvointialalla tulee esiin fyysinen kuormitus, samoin aluepelastuksessa, jossa esimerkiksi kuntoisuusvaatimukset ja ikääntyminen saattavat aiheuttaa muutostarpeita uralle. Henkisen hyvinvoinnin tarpeet ja teemat lävistävät koko organisaation, kuten yhteiskunnankin. Niissä palvelualalla ei ole niin paljon merkitystä siihen, miten paljon haasteita ilmenee.

Keskiössä strateginen johtaminen ja sovitteleva työote

Työhyvinvoinnin merkitys nähdään koko ajan kokonaisvaltaisemmin. Turun kaupungin isot tavoitteet lähtevät Henkilöstö voimavarana -ohjelmasta, jossa hyvinvointia rakennetaan näiden kolmen tavoitteen varaan: työ lisää hyvinvointia, työ on terveellistä ja turvallista, perustehtävät ovat mielekkäitä ja merkityksellisiä.  

Vuodelle 2021 on valittu lisäksi kolme toimintalähtöistä painopistealuetta työhyvinvoinnille. Strategista työkykyjohtamista viedään vinhaa vauhtia eteenpäin. Sillä saralla selkeänä tavoitteena on pitkien poissaolojen hallinta. Mielenterveyspoissaolot ovat Turussa nousseet suurimmaksi poissaoloryhmäksi, mikä alkaa olla tilanne joissain muissakin kunnissa. Toisena strategisen johtamisen kärkenä on uusi tavoite- ja kehityskeskustelu, jota parhaillaan jalkautetaan. Osaamisia arvioitaessa pyritään rinnalla huomioimaan työkyvyn kaikki neljä yllä mainittua ulottuvuutta. Kolmantena isona tavoitteena Turussa on ottaa käyttöön sisäisen työyhteisösovittelun malli. Samaan aikaan on tavoitteena jalkauttaa sovittelevaa työotetta niin lähijohtajille kuin työyhteisöihin.

Pilotti työ- ja elämäperäisten uupumisten ehkäisyyn

Anna Kaisa Ojala Turku

 

"Kokeilkaa rohkeasti Auntieta, sillä se on hyvä ja ennaltaehkäisevä palvelu vastaamaan tämän hetken työhyvinvointihaasteisiin."

Anna Kaisa Ojala,  henkilöstösuunnittelija, Turun kaupunki

Auntie tuli Turun kaupungille käyttöön työeläkevakuuttajan luotsaaman pilotin kautta vuonna 2020. Sen jälkeen aloitettiin oman pilotin rakentaminen 2021. Taustalla on strateginen päätös ennaltaehkäistä työ- ja elämäperäisiä uupumisia. Toinen tulokulma on se, että vaikka ammatillisen kuntoutuksen prosesseja on saatu eteenpäin, on havaittu, että olisi ehkä ollut hyvä tarjota ihmiselle jo vähän aiemmin valmennuksellista tukea. Näin olisi saatu tuettua työkykyisyyttä vaiheessa, jossa voimavaroja ja työkyky-resursseja on vielä enemmän jäljellä.

Alunperin Anna Kaisa oli nähnyt Auntien keltaisen värin työterveyspäivillä, ja palvelu oli jäänyt sieltä mieleen.

Auntien palvelun kohderyhmänä on Turussa koko henkilöstö, mutta käytännön syistä määrä on pilotissa rajautunut. Palveluun tullaan työterveyshuollon tai ammatillisen kuntoutuksen yhdyshenkilön kautta. Olisi toki hienoa, jos palvelun tarpeelliseksi kokeva ihminen itse voisi vain ilmoittautua, mutta koen tarkoituksenmukaiseksi, että myös ammattilainen toteaa tarpeen ja antaa luvan ilmoittautua palveluun, toteaa Anna Kaisa.

Vahvuudet sanallistetaan Auntie-paketissa 

Käyttäjien kokemuksia kysyttäessä tuli esiin aito ilo siitä, että ihmisten vahvuudet tulivat näkyviksi. Niitä oli nostettu esiin ja sanallistettu. Henkilöt voimaantuivat ja saivat uutta virtaa työuraansa. Joillekin oli tullut työhön vain pientä lisää ja uusia näkökulmia, mutta myös merkittävämpiä urakäännöksiä oli tapahtunut, ja joku lähti uusiin tehtäviinkin. Ihmiset oppivat prosessin aikana katsomaan osaamistaan uudesta suunnasta.

Auntie-palvelun helppous yllätti Anna Kaisan, ja myös pilottiin osallistuneet ihmiset kokivat Auntien helpoksi ja joustavaksi. Poikkeustilassa palvelun saanti etänä on ollut erittäin hyvä asia. Kenenkään avun saanti ei ole viivästynyt siksi, että ollaan poikkeusolosuhteissa.

Joustavuus, helppous ja palvelun saannin nopeus on arvokasta. Auntie on ajan hermolla ja helposti lähestyttävä. Tekemisessä on hyvä draivi. Kaksikielisenä kaupunkina suomen- ja ruotsinkieliselle palvelulle on Turussa tarvetta. Anna Kaisa kokee, että yhteistyökumppanina meistä välitetään ja ollaan aktiivisesti yhteydessä. 

Työssä tai elämässä uupuminen on kaikkien työnantajien iso haaste. On hienoa, että Auntiella tämä otetaan vakavasti. Auntie myös kehittää palveluaan ja hakee lisää tietoa uupumisten ehkäisyyn. Lisäksi palvelun toimivuudesta saadaan asiakkaina välitöntä palautetta. Henkilökohtaisesti Anna Kaisa kokee, että Auntien webinaaritarjonta on ollut oivallinen lisä yksilövalmennusten rinnalla. 

Muille kunnille Anna Kaisa sanoo, että kokeilkaa rohkeasti Auntieta, sillä se on hyvä ja ennaltaehkäisevä palvelu vastaamaan tämän hetken työhyvinvointihaasteisiin. Palvelutarjonta on ollut todella monipuolinen ja lisääntynyt koko ajan. Yksilöt voivat mennä avoimin mielin palveluun, sillä tarpeen ei tarvitse olla ennalta vielä kovin tarkasti fokusoitunut. Auntie sopii lähtökohtaisesti kaikille. Tulette saamaan palautetta siitä, miten ihmiset ovat kokeneet palvelun sekä sen, mikä on ollut palvelun subjektiivisesti koettu vaikuttavuus.

Jaa
share blog post via email