auntie landing page

Tiekartta tehokkuuteen:

Mielen hyvinvointiin sijoitetun pääoman tuotto työntekijäryhmittäin

ROI white paper

Lataa ilmainen raportti

Työyhteisöä koskevien investointien kohdalla on aina mietittävä kustannuksia ja sijoitetun pääoman tuottoa. Tämä raportti antaa vastauksia näihin kysymyksiin.

Ehkä vielä tärkeämpi kysymys on: kuinka kalliiksi tulee, jos työntekijöiden mielen hyvinvointiin ei investoida?

Kerromme, millaisen investoinnin tuoton voi saavuttaa työntekijäryhmittäin:

  • suorittavan työn
  • asiantuntijatyön
  • esihenkilöiden ja johdon

sairauspoissaolojen, työuupumuksen ja epätoivotun vaihtuvuuden ennaltaehkäisyllä Auntie avulla.

Auntieen kannattaa investoida, sillä sen hyödyntäminen koetaan jopa 80 % helpompana kuin työterveyden palveluihin hakeutuminen - apua saadaan ajoissa. Auntien käyttö parantaa tutkitusti yritysten kokonaistuottavuutta lisäämällä työtehoa ja onnellisuutta, ja vähentämällä sairauslomia ja stressiä. Työterveydessä käynnit ja kustannukset vähenevät, mikä tuo myös säästöjä, ja Auntien vaikutus jatkuu pitkään.

a little about auntie

Muutama sana Auntiesta

Auntie tarjoaa ennaltaehkäiseviä mielen hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka auttavat työntekijöitä löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja esimerkiksi stressiä aiheuttaviin tai motivaatiota heikentäviin tilanteisiin, ennen kuin niistä tulee ylivoimaisia. 

Työntekijät saavat mahdollisuuden varata luottamuksellisia kahdenkeskisiä tapaamisia pätevän mielen hyvinvoinnin ammattilaisen kanssa. Lisäksi heillä on käytössään laaja valikoima mielen hyvinvointia edistäviä harjoituksia ja aiheeseen liittyvää muuta materiaalia. 

Auntien mielen hyvinvoinnin ammattilaiset ovat taustaltaan esimerkiksi psykologeja ja lyhytterapeutteja.

Onnellisia asiakkaita eri puolilta maailmaa

smartly-io
instrum
ramboll
futurice
WithSecure
Danone logo
Fennia
Turku
Fazer
SiloAI
Digia
Alma
Hartela
Sanoma
AmerSport
If reference logo.png
IBM
Lumene
Orion
Caruna logo (2)
Schindler logo (2)