En tjänst som förbättrar humöret på organisationen betalar för sig själv – HappyorNot

hyvan-mielen-palveluihin-satsaaminen-maksaa-itsensa-takaisin

happy-or-not-logo

HappyOrNot är ett företag som fokuserar på att erbjuda innovativa lösningar för att mäta och förbättra kund- och företagsnöjdhet.

Företaget har flera år med explosiv tillväxt bakom sig och nu har coronaviruset fört med sig flera förändringar som företaget måste anpassa sig efter. Temat att hantera arbetsrelaterad stress var en viktig punkt för HappyOrNot, eftersom den nya chefen vill hantera arbetsplatsens välmående med ett nytt synsätt.

HappyOrNot anställer runt 90 personer globalt i fyra länder: Finland, Tyskland, USA och Singapore. Anställda hos HappyOrNot är experter på produktutveckling, försäljning, partnerskap och marknadsföring, medan tillverkningen är utlagd hos en partner.

En chef jobbar med service

Inställningen hos HappyOrNot är att en avdelningschefs huvudroll är att ge service till interna arbetslag, och att man som chef först och främst har ett serviceyrke. Linjechefer hos HappyOrNot har varit med på utbildningsmöten hos ett pensionsförsäkringsbolag med ämnen såsom: den tidiga stödmodellen, förebyggande av problem och självledarskap. HappyOrNot vill utveckla dessa aspekter och söker därför djupare feedback från sina anställda om deras idéer om arbetsplatsens välmående. Jobbnöjdhet mäts naturligtvis med företagets egna produkter och de anställdas idéer kartläggs regelbundet.

Ett nytt perspektiv från Auntie

Tjänsten Auntie Classic infördes hos HappyOrNot på grund av en ökning av ovisshet och stress inom företaget; en ökning som uppstod på grund av både förändringar i verksamheten och coronaviruset. Auntie infördes först på organisationen i Finland för att testas, men för alla anställda samtidigt. Eftersom tjänsten visade sig vara populär utökades användningen till Europa såväl som till Singapore och USA. Auntie passar dessutom i situationer där de anställda arbetar på distans. Tjänsten kan ge dig ett nytt perspektiv på hur du tänker. Att registrera dig för tjänsten kan göras gratis direkt hos Auntie.

Introduktionen av Auntie ger ytterligare verktyg för att förbättra arbetsplatsens välmående. Auntie fungerar som en utomstående resurs i tillägg till företagshälsovården, genom att tillhandahålla tjänster som är lättillgängliga för alla. Den här typen av tjänst ansågs också vara viktig att investera i.

Förväntningar stämmer med verkligheten

Auntie fick positiv feedback över hur pragmatisk tjänsten är. Ett exempel är övningarna som guidar dig till hur du stoppar ett tankespår som börjar spåra ur och orsakar negativa känslor. Annan positiv feedback var hur det för många var lätt att få kontakt och hitta kemi med de som arbetar på Auntie, eftersom de har en god förståelse av företagande och arbetslivet. Det bästa med Auntie är hur lätt det är att närma sig tjänsten och dess förmåga att leverera hela paketet; förväntningar och det du får stämmer överens. Bilden du får av Auntie är att det är aktivt och hjälpsamt. Registreringen är användarvänlig och kontakt med Auntie är problemfritt, samtidigt som det är snabbt, lätt och pålitligt att göra affärer med Auntie. Den tecknade figuren i Aunties varumärke kan leda till lite frågor, men presentationer av Auntie har skapat ett förtroende för tjänsten.

Marknadsföring inom företaget är viktigt vid införandet av Auntie

HappyOrNots åsikt är att Auntie definitivt bör införas i andra företag. Men det är viktigt att marknadsföra inom företaget innan lanseringen, så att de anställda förstår vad det är för något och hur de ska hantera sina förväntningar på rätt sätt. Kick-off-events är viktiga. Auntie är ett fräscht och modernt sätt att erbjuda en välmåendetjänst på. Ett företag kan komma igång på rätt sätt med en pilot, för att testa hur väl tjänsten passar deras organisation.

Katri Majuri Happyornot

En tjänst som förbättrar humöret på organisationen betalar för sig själv.

Katri Majuri
HR Manager EMEA,
Happy or Not