Aunties påverkan sprider sig över hela arbetsplatsen – Borgå stad

porvoon-kaupungin-asiakastarina

porvoon-kaupunki-logo

Borgå stad beslutade sig för att testa någonting djärvt och helt nytt under hösten 2019, genom att vara den första kommunen som började använda sig av Auntie.

Enligt koordinatorn för arbetsförmåga Kerstin Johansson, så introducerades Auntie specifikt med tidigt stöd-modellen i åtanke och för att de ville vara redo att lösa utmaningar när de dyker upp på arbetsplatsen. De såg behovet av att vara proaktiva och reagera innan ännu mer sjukfrånvaro kunde byggas upp. Förra året i Borgå stads organisation, så var för den första gången psykiska hälsoproblem den främsta orsaken till frånvaro.

De tre faktorer som påverkar sjukfrånvaro allra mest är hanteringen av psykosocial stress, hälsosamma och säkra metoder på jobbet och arbetsflödets effektivitet, vilket innebär att ha bra styrning, en bra atmosfär på jobbet och att vara förberedd inför plötsliga förändringar.

Organisationen för Borgå stad inkluderar den centrala administrationen, social- och hälsovårdsavdelningen, utbildningsavdelningen och alla allmännyttiga tjänster; tillsammans är det nästan 3600 anställda. Aunties tjänster används i hela Borgås organisation och jämnt över olika avdelningar. Aunties paket infördes från början i de arbetslag där utmaningar hade identifierats baserat på undersökningar om välmående på arbetsplatsen. Användningen av tjänsten expanderade sedan för att även täcka andra behov.

En tjänst med låg tröskel

Ett projekt med namnet “Hantering av arbetsförmåga” började i Borgå för fyra år sedan som en del av vardagshantering och Kerstin är projektledare. Projektet fungerar som ett sätt att förändra den aktiva stödmodellen på.

Utöver arbetsrelaterade faktorer, så händer många andra saker i en persons liv som påverkar välmåendet. Det är välkänt att det som händer i livet påverkar hur du jobbar och arbetsspykologer arbetar bara med arbetsrelaterade saker. Därför ville Borgå stad erbjuda en tjänst med låg tröskel för det tidiga skedet åt sina anställda.

Auntie är humant

Det som användarna gillade med Auntie var dess humana tillvägagångssätt och attraktiva utseende; det skapar intrycket att du pratar med någon som både är vis och går att relatera till. Aunties och Borgå stads sätt att tänka på visade sig vara likadant. Stigmat runt psykisk hälsa är inte stort när problem är lätta att närma sig och normaliserade.

Kerstin har studerat lösningsfokus och coaching, och även om hon inte har tid att arbeta med något som relaterar direkt till det så är koncepten alltid närvarande. Hon tyckte att det var mycket värdefullt och hyllade sin Auntie-coach genom att säga att de var proffsiga och fantastiska. Hon hade inget annat än hyllningar för de andra Auntie-anställda som hon också var i kontakt med. I situationer där en person känner sig förfärlig och inte ens kan fylla i sjäilvutvärderingsblanketten, har Auntie-proffsen varit i kontakt och tjänsten kan påbörjas. Man känner att Auntie-proffsen verkligen bryr sig.

Auntie är en personlig tränare för sinnet

Auntie fick positiv feedback om hur pragmatiskt det är, som till exempel övningarna som guidar dig till hur du stannar ett tankespår som håller på att spåra ur och skapa negativa känslor. Annan positiv feedback är hur det för många är lätt att få kontakt och hitta kemi med Auntie-proffs, eftersom de har en god förståelse om företag och arbetslivet.

Det som är särskilt bra med Auntie är att personen som gör paketet också har ett ansvar: de måste experimentera själva mellan sessioner om hur de ska förändra sina vanor och sättet som de är vana att göra saker på. Innehållet av paketet anpassas även enkelt utifrån diskussionen. Det är bra att prata med en utomstående person, så att konfidentiella ämnen stannar mellan fyra ögon. Ett nytt sätt att se på saker och ting kan både vara uppfriskande och upplysande.

Hela arbetsplatsen påverkas

Kerstin fick feedback från flera chefer om hur användningen av ett Auntie-paket påverkade hela arbetsplatsen. Genom Auntie kan du få ett nytt tillvägagångssätt och ett bredare perspektiv på hur du ser på saker. Kerstin fick reda på att en person som använder Auntie ofta förändrar beteenden på en större skala på arbetsplatsen, eftersom de sprider det positiva meddelandet till andra. Det är helt enkelt en fantastisk sak med Auntie, säger Kerstin.

Kerstin diskuterar ofta med chefer hur personer har det på arbetsplatsen, hur mycket sjukfrånvaro det är för närvarande och hur det kan minskas genom att man stöttar de anställda effektivt. När en chef märker att en anställd behöver hjälp genom en annan typ av diskussion än arbetsmentorskap, så kan Kerstin, andra HR-anställda eller företagshälsovården få personen att börja med ett Auntie-paket för att stötta dem och hjälpa dem att hitta en lösning.

Chefer har sina egna tjänster

Utmaningarna som chefer står inför kan vara ganska annorlunda, så det är fantastiskt att de har sina egna program, Ledarpaketen, som låter dem utvärdera och analysera sin situation. Genom att reflektera på sina handlingar och beteenden kan chefer förbättra sina ledarskapsfärdigheter, vilket påverkar välmåendet och livskraften hos hela arbetslaget. I dagens arbetsliv arbetar minst tre generationer samtidigt och alla har olika krav på ledarskap. Det kan vara svårt för chefer att anpassa sitt ledarskap för olika generationer. Kerstin säger att det vore bra för samtliga att arbeta som chef under ett år, så att de kan förstå hur jobbet fungerar.

En positiv aspekt med Auntie är också det stöd som det kan ge chefer; de kan låta sina anställda med mer komplicerade eller svåra utmaningar diskutera dem med Auntie-proffs istället. Andra styrkor med Auntie inkluderar hur enkelt det är, hur praktiskt det är, dess låga tröskel och hur användningen av tjänsten inte visas i användarens personliga hälsojournal.

Auntie är enkelt för HR

Samarbetet med Auntie har varit fantastiskt och det har varit lätt för HR-avdelningen. Aunties kontaktperson är aktiv och deras stöd är fantastiskt. Du får alltid svar och hjälp snabbt.

Paketens mångsidighet är också en fördel, eftersom de inte är begränsade till specifika ämnen. Dessutom har Aunties webbföreläsningar varit populära och anställda såväl som chefer kan delta eller kolla på inspelningarna utifrån sitt schema. Finska och svenska har naturligtvis varit de mest använda språken, men engelska och ryska har också förekommit. Dessutom finns det planer att be ett Auntie-proffs att ha en föreläsning om välmående på arbetsplatsen hos organisationen.

Kerstin har gärna pratat med andra organisationer om Auntie, och hon har även delat med sig av de hyllningar som tjänsten har fått från Borgå stads anställda. Tjänsten är en ganska stor investering för en organisation, men det är en fantastisk förebyggande tjänst att ha tillgänglig som ett steg innan företagshälsovården. Auntie är värt att överväga och åtminstone att testa. Det finns så många bra saker med det, säger Kerstin Johansson.

kerstin-johansson-porvoon-kaupungin-asiakastarina

De som använder tjänsten sprider det positiva meddelandet till andra. Det är helt enkelt fantastiskt med Auntie, säger Kerstin.

Kerstin Johansson
Koordinator för arbetsförmåga
Borgå stad, Finland