Auntie stöttar anställda med utmaningarna som kommer med en förändrad arbetsmiljö – If

Mitarbeiter arbeiten an Laptops

if-logo-muuttuvan-tyoelaman-haasteissa-auntie-auttaa-Ifin-asiantuntijaa-jaksamaan

Ankomsten av robotik har visat sig vara användbar i försäkringssektorn, men de mer komplexa ärendena börjar ta över stora delar av arbetsdagen. Arbetsbördan ökar när ärenden blir mer utmanande. Det finns ett ökande behov att ta hand om dina anställda och personalen på If får stöd av Auntie.

Allt fler personer i Finland pensioneras på grund av mentala hälsoproblem*

Mentala hälsoskäl har alltid legat bakom sjukpensioner, men under de senaste åren har de blivit en av huvudorsakerna och särskilt för unga människor.

Enligt hälsopartnern Hannele Rönkkö som arbetar inom HR på If, förändras arbetslivets natur och takten som behövs för att göra ditt jobb och lära dig nya saker blir allt snabbare. Jobb blir mer komplicerat och en anställd måste lära sig nya saker regelbundet. Hur hänger man med? Har du lov att säga till om du saknar kompetens?

*Källa: Finska Pensionsskyddscentralen

Auntie erbjuder stöd med låg tröskel

Auntie passar perfekt in i If:s värld. De anställda är vana att arbeta självständigt och reflektera kring sitt eget jobb, vilket innebär att processerna som används hos Auntie redan är familjära för dem. Auntie är en tjänst som hjälper till att förebygga hälsoproblem i ett tidigt stadie. Som ett företag erbjuder If självklart hälsotjänster till sin personal vid sjukdomar, men Auntie kan vara användbart i situationer då de anställda står inför problem och utmaningar i sitt vardagsliv och behöver stöttning eller hjälp att lösa dem. Hälsotjänsterna som erbjuds av arbetsgivaren, eller till och med stödet från deras arbetskamrater, känns inte rätt.

Auntie hjälper till med alla olika psykiska hälsoproblem

If och Auntie arbetar bra ihop – If-anställda arbetar med kunder, men även som experter och ledare. Aunties tjänster är en perfekt match med specialisttjänsterna hos If.

Auntie stöttar If-anställda med deras arbetsförmåga och med allt som rör hälsa och välmående på jobbet. Auntie erbjuder paket för att ta itu med stress, hantera dig själv, öka motivationen och hantera allvarliga problem i en anställds privatliv eller med kraven i ett hektiskt familjeliv. Auntie stöttar även anställda när de vill tänka över sina karriärval. Många anställda vill diskutera problem som är direkt sammankopplade till deras jobb: de kan känna att arbetsbördan är för stor eller så vill de fundera på sätt att arbeta mer effektivt på.

Ledarpaket hjälper anställda att utvecklas som chefer

Ledarpaket av Auntie används också hos If. Auntie tränar inte If-anställda i att leda; Auntie stöttar de anställda i sin roller som arbetsledare. Ledarpaketet kan hjälpa en arbetsledare att positionera sig själv och hjälpa till att förtydliga hur de ska arbeta som ledare och hur de ska stötta ett arbetslag.

Arbetsledaren spelar en viktig roll när en anställd söker stöd genom Aunties tjänster. Hannele uppmuntrar anställda att registrera sig genom den närmsta chefen och inte direkt med Auntie. När det handlar om arbetsrelaterade, icke-privata problem såsom hög arbetsbörda, så är det chefens ansvar att erbjuda hjälp och stöd.

Aunties rapporter visar på bra resultat

Hannele Rönkkö förklarar att feedbacken från grupprapporterna av Auntie har varit fördelaktiga. Aunties tjänster uppfattas som ett bra sätt att få stöd på som en enskild anställd. Många anställda rapporterar in goda resultat från tjänsterna och rekommenderar dem till andra.

Auntie är en enkel lösning för HR

Hannele lyfter fram hur enkelt det är att använda Aunties tjänster. Hon behöver inte oroa sig över schemaläggning eller att sammankoppla de anställda med tjänsteleverantören, eftersom Auntie tar hand om allt. Att använda Auntie leder inte till att hon får något extraarbete i HR.

Rapporterna från Auntie är fantastiska, så som en köpare vet hon att tjänsten håller bra kvalitet och att det fungerar.

hannele Rönkko If

Om vi kan förebygga bara några sjukdagar, så har Auntie betalat för sig själv!

Hannele Rönkkö, If

Om du överväger att använda Aunties tjänster i ditt eget företag, så uppmuntras du av Hannele att jämföra upplevelsen med dina medarbetare i HR-branschen. Pilotmodellen fungerar bra, vilket innebär att tjänsten först kan testas av en liten avdelning eller arbetslag.