Aunties innflytelse spres over hele arbeidsfellesskapet – Borgå by

porvoon-kaupungin-asiakastarina

porvoon-kaupunki-logo

Byen Borgå bestemte seg for å prøve noe dristig og helt nytt høsten 2019 ved å være den første kommunen som begynte å bruke Auntie.

Ifølge arbeidsevnekoordinator Kerstin Johansson, ble introduksjonen av Auntie tatt i bruk spesielt med tanke på den tidlige støttemodellen og for å være beredt til å løse utfordringer med det samme de oppstår i arbeidsfellesskapet. De så behovet for å være proaktive og reagere før flere sykefravær hadde mulighet til å bygge seg opp. I fjor var psykiske helserelaterte utfordringer hovedårsaken til førstgangssykefravær i organisasjonen til byen Borgå.

De tre hovedårsakene som påvirker sykefraværet er håndtering av psykososialt stress, sunn og trygg praksis på arbeidsplassen, og effektiviteten av arbeidsflyten, noe som betyr å ha god ledelse, god atmosfære på arbeidsplassen, og være forberedt på plutselige endringer.

Organisasjonen av byen Borgå inkluderer sentraladministrasjon, sosial- og helsedivisjon, utdanningsavdeling og alle offentlige tjenester; til sammen nesten 3600 ansatte. Aunties tjeneste brukes i hele organisasjonen i Borgå, og på lik linje i de forskjellige enhetene. Aunties pakker ble opprinnelig implementert i de teamene der utfordringer hadde blitt identifisert basert på trivsel fra arbeidsundersøkelser. Bruken ble deretter utvidet til å dekke også andre behov.

Lavterskeltjeneste

Et prosjekt med navnet «Work Ability Management» startet i Borgå for fire år siden, som del av ledelse i hverdagen, hvor Kerstin er prosjektleder. Prosjektet går ut på å reformere den aktive støttemodellen. 

I tillegg til arbeidsrelaterte faktorer, skjer det mange andre ting i menneskers liv som påvirker trivselen. Det er en kjent sak at det som skjer i livet påvirker hvordan du jobber, og jobbpsykologer håndterer kun arbeidsrelaterte forhold. Derfor ønsket Borgå by å tilby en tidlig lavterskeltjeneste til sine ansatte.

Auntie er human

Det folk likte veldig god med Auntie var deres humane tilnærming og attraktive utseende; de skaper inntrykk av at du snakker med folk som har visdom, men samtidig viser forståelse. Aunties tankegang var lik Borgås. Det blir ikke så stort stigma rundt mental helse når det er enkelt å snakke om problemene og de gjøres normale.

Kerstin har studert løsningsfokus og coaching, og selv om hun ikke har tid til å jobbe direkte relatert til dette, er konseptene alltid til stede. Kerstin har også fullført en av Aunties pakker. Hun syntes det var veldig verdifullt og roste sin Auntie coach proff, og sa at de var fantastiske og profesjonelle. Hun hadde kun lovord om de andre Auntie kontaktene hun også hadde vært i kontakt med. I situasjoner der en person føler seg forferdelig og ikke engang klarer å fylle ut egenevalueringsskjemaet, har Aunties fagfolk tatt kontakt og tjenesten er satt i gang. Du sitter igjen med følelsen av at Aunties fagfolk virkelig bryr seg.

Auntie er en personlig trener for sinnet

Auntie fikk positive tilbakemeldinger om hvor pragmatisk det er, for eksempel i øvelsen som veileder deg hvordan du kan stoppe et tanke-tog som er på vei til å spore av og forårsake negative følelser. En annen kilde til positive tilbakemeldinger var at det for mange var enkelt å få god kontakt og kjemi med Aunties fagfolk pga. deres gode forståelse av forretning- og arbeidsliv. 

Det som er spesielt bra med Auntie er hvordan det også ligger et ansvar på den som tar pakken; de må eksperimentere alene mellom øktene om hvordan de kan endre vaner og måten de er vant til å gjøre ting. Innholdet i pakken tilpasser seg også lett til samtalen. Det er bra å snakke med en person utenfra, slik at konfidensielle forhold forblir mellom de to. Det kan være både forfriskende og opplysende å se ting på en ny måte.

Hele arbeidsfellesskapet er påvirket

Kerstin har hørt tilbakemeldinger fra flere ledere om hvordan bruken av en Auntie-pakke av et medlem har påvirket hele arbeidsfellesskapet. Gjennom Auntie kan du få en ny tilnærming til og et bredere perspektiv på hvordan du ser på ting. Kerstin oppdaget at et medlems bruk av Auntie ofte resulterer i endringer i atferd i større skala i arbeidsfellesskapet, ettersom de som har brukt tjenesten sprer det positive budskapet til andre. Det er rett og slett fantastisk med Auntie, sier Kerstin.

Kerstin diskuterer ofte med ledere om hvordan folk har det på arbeidsplassen, hvor mye sykefravær det er for øyeblikket, og hvordan det kan reduseres ved effektiv støtte til de ansatte. Når en leder merker at et teammedlem kan trenge hjelp gjennom en annen type samtaler enn arbeidsveiledning; kan Kerstin, andre HR-medlemmer eller bedriftshelsetjenesten få personen til å starte med en pakke med Auntie som vil støtte og hjelpe med å finne en løsning.

Ledere har egne tjenester

Ledere kjemper med nokså forskjellige utfordringer. Det er derfor flott at de har sine egne programmer, Lederpakkene, som lar dem vurdere og analysere deres situasjon. Ved å reflektere over deres handlinger og atferd, kan ledere forbedre sine lederegenskaper, noe som påvirker trivselen og vitaliteten til hele teamet. I dagens arbeidsliv jobber minst tre generasjoner samtidig, og alle stiller forskjellige krav til ledelsen. Det kan være vanskelig for ledere å tilpasse sin lederstil til forskjellige generasjoner. Kerstin sier at det ville vært bra for alle å jobbe som leder i et år, slik at de ville vite hvordan jobben er.

Et positivt aspekt ved Auntie er også støtten den kan tilby ledere; de kan veilede teammedlemmene ved mer komplekse eller vanskelige utfordringer ved å diskutere dem med Aunties fagfolk. Andre styrker ved Auntie inkluderer hvor enkelt det er, hvor praktisk det er, dets lavterskel, og hvordan bruken av tjenesten ikke vises i brukerens personlige helselogger.

Auntie er lett for HR

Samarbeidet med Auntie har vært flott, og det har vært enkelt for HR-avdelingen. Aunties kontaktperson er aktiv, og deres støtte er utmerket. Du får alltid raskt svar og hjelp. 

Mangfoldet av pakker er også en fordel, da de ikke er begrenset til spesifikke emner. I tillegg har Aunties webinarer vært populære, og både ansatte, så vel som ledere, kan delta på eller se opptakene i henhold til deres tidsplan. Finsk og svensk har naturlig nok vært de mest brukte språkene, men estisk og russisk har også vært brukt. I tillegg er det planer om å be en av Aunties fagfolk om å holde et foredrag for organisasjonen om trivsel på arbeidsplassen.

Kerstin har snakket med glede om Auntie til andre organisasjoner, sammen med den ros som tjenesten har fått fra de ansatte i Borgå. Tjenesten er en nokså stor investering for en organisasjon, men det er en god og forebyggende tjeneste å ha tilgjengelig som et steg før bedriftshelsetjenesten. Auntie er verdt å vurdere, og i det minste prøve. Det er så mange gode ting ved det, sier Kerstin Johansson.

kerstin-johansson-porvoon-kaupungin-asiakastarina

De som har brukt tjenesten, sprer det positive budskapet til andre. Auntie er rett og slett fantastisk, sier Kerstin.

Kerstin Johansson
Arbeidsevne Koordinator
Borgå by, Finland