Well-being at work for a successful company - C-level managers

Velvære på arbeidsplassen for et vellykket selskap

Velvære på arbeidsplassen betyr et sikkert, sunt og produktivt arbeid som dyktige ansatte og arbeidsmiljøer utfører i en godt administrert organisasjon. Velvære på arbeidsplassen har innvirkning på organisasjonens resultater og ytelse, samt arbeidsgiverimage og omdømme. Avhengig av bransje, kan det ha betydelig innvirkning på hvor attraktiv organisasjonen er for potensielle ansatte. Det lønner seg derfor å investere i velværetiltak, som for eksempel Auntie – en lavterskel mental velværetjeneste. 

Auntie Leading Me package face

Hva koster dårlig mental helse for organisasjonen? 

Mens fornøyde medarbeidere er 15-20% mer produktive, kan fraværskostnadene per ansatt som faller fra på grunn av dårlig mental helse være i gjennomsnitt 470 000 Nok.

I 33% av tilfellene skyldes fraværet dårlig mental helse. Og denne andelen øker.

Å sørge for at tidlige intervensjonsprogrammer er på plass og det å la ansatte søke psykologisk støtte gjennom f.eks Auntie sine tjenester så tidlig som mulig – uten stigmatisering av mentale helseproblemer – vil også vises i form av kostnadsbesparelser.

Det er ikke alt som kan måles like lett. Dårlig mental helse har negativ innvirkning på kreativitet, innovasjon og andre ansatte. Som et resultat reduseres kvaliteten på arbeidet.

Auntie Leader packages  Dream Team in Process

Fornøyde folk – fornøyd selskap

Din organisasjon kan imidlertid finne måter å redusere kostnadene for dårlig mentalt velvære hos de ansatte. Lavterskeltjenester som Auntie kan forhindre at utfordringene eskalerer til sykefravær, og forbedre arbeidseffektiviteten og redusere stressnivået – noe som gjør organisasjonen til et lykkeligere sted og dermed reduserer ansattes turnover.

Les våre casestudier og finn ut hvordan Auntie hjelper forskjellige typer organisasjoner til å bli mer produktive og samtidig forbedrer de ansattes velvære. 

Auntie tilbyr mentale velværepakker med ulike konsepter for ansatte og ledere. De strekker seg fra alt fra søvnproblemer og personlige livssituasjoner til fjernarbeid, teambuilding og hjelp til å finne motivasjon. 

Hva er avkastningen ved å investere i ansattes psykiske helse

Hva er avkastningen ved å investere i ansattes psykiske helse?

Mens fornøyde og glade ansatte er 15-20% mer produktive, er kostnadene med fravær per ansatt som sliter på grunn av dårlig psykisk helse i gjennomsnitt 45000 euro.

Hva kan arbeidsgivere gjøre for å forhindre og forbedre situasjonen, og hva er avkastningen på det?

Tilbyr organisasjonen din ennå ikke Auntie for ledere eller teammedlemmer?