Auntie for functional leader

Trivsel for en funksjonell leder og et funksjonelt team

Hvordan har teamet ditt det? Føler du at det er god energi og en funksjonell teamdynamikk? Bidrar arbeidsmiljøet til suksess? Dette er nøkkelfaktorer for å opprettholde god arbeidsevne og gi teammedlemmene det de trenger for å oppnå suksess. Enten det er fysisk helse eller psykisk trivsel, det er bedre å ikke la utfordringene eskalere i den grad at sykefravær truer like om hjørnet. Det lønner seg å oppdage og snu kursen i god tid. Ofte tilbys det flere interne og eksterne former for støtte for psykisk trivsel. Auntie tilbyr et problemfritt lavterskelalternativ for hverdagsutfordringer og hjelp med psykisk trivsel: Auntie pakker.

Ledere trenger også psykisk trivsel!

Som leder, teamleder eller linjeleder er du ikke immun mot arbeidsrelatert stress. Som leder må du også ta vare på ditt velvære for å kunne fungere effektivt og støtte teamet ditt. Ledelse kan være en ensom bestrebelse, og muligheten for å snakke med mennesker i samme situasjon er ikke alltid tilgjengelig på egen arbeidsplass. 

Auntie Leader packages  Dream Team in Process

Aunties lederpakker 

Aunties utvalg av tjenestepakker for ledere fokuserer på å støtte lederens trivsel, bygge motstandsdyktighet og tilby verktøy for å vokse som leder. Enten du er ny eller mer erfaren leder, gir Aunties fagfolk deg muligheten til å ta en pust i bakken og reflektere, og til å strukturere lederjobben din. Lederpakkene vil forsterke din forståelse av viktigheten av ledelse og det å lede et team, og vil hjelpe deg med å avklare hvem du er som leder og hvorfor. Pakkene tilbyr verktøy for ledelse og egen stresshåndtering, samt verktøy for å øke teamets trivsel og det å jobbe med mennesker fra forskjellige bakgrunner, inkludert fjernarbeid. I tillegg tilbyr de støtte og verktøy for utfordrende situasjoner, emosjonell ledelse og utvikling av teamets motstandskraft.

Å ta vare på teamets og din egen psykiske trivsel er en viktig del av ledelse og veien til suksess. 

Hvordan indentifisere utbrenthet - en Auntie guide til ledere

Hvordan indentifisere utbrenthet – en Auntie guide til ledere

Hvordan har folk det i teamet ditt? Føler du at det er et godt nivå av arbeidsengasjement, et velfungerende arbeidsfellesskap og et godt arbeidsmiljø? Denne guiden gir informasjon til ledere om den tidlige støttemodellen og om hvordan man identifiserer en ansatt som trenger støtte. På slutten finner du et evalueringsverktøy som kan brukes til å måle dine teammedlemmers mentale velvære.

Tilbyr organisasjonen din ennå ikke Auntie for ledere eller teammedlemmer?